KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:38
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079
Transferler
3.239.000 647.800 60.668.459 -64.555.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.030
Dönem Karı (Zararı)
33.142.747 33.196.777 33.196.777
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -37.605 1.086.035 2.000.000 211.227.395 33.142.747 257.506.778 257.506.778
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572
Transferler
75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.959 23.261.449 23.327.408 23.327.408
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 1.364 1.086.035 2.000.000 286.547.926 23.261.449 322.984.980 322.984.980


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.148.551 -6.646.626
Dönem Karı (Zararı)
23.261.449 33.142.747
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.261.449 33.142.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.707.112 -12.064.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 5.191.932 4.170.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 18.258.992 8.881.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.258.992 8.881.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.290.287 -36.661.776
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.290.287 -36.661.776
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.546.475 11.545.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.441.429 -886.778
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 77.547.694 -33.113.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.736.470 11.621.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.811.224 -44.734.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 25.323.816 -5.089.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.323.816 -5.089.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -31.297.281 47.285.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.297.281 47.285.527
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.132.800 -9.969.664
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.132.800 -9.969.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.409.990 20.191.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.816.731 -14.906.512
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-93.781 -75.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.350.927 -11.856.313
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9,10 -102.538 -6.324.903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.538 -6.324.903
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.538 -6.324.903
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.159.183.347 39.411.951
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.159.183.347 39.411.951
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.159.183.347 39.411.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.093.137.334 26.440.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.093.137.334 26.440.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.422.333.971 1.382.321.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.196.637 1.408.762.045


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 329.269.929 1.449.841.953
Ticari Alacaklar
6 390.682.519 468.230.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 15.034.566 61.771.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
375.647.953 406.459.177
Peşin Ödenmiş Giderler
1.915.505 499.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.915.505 499.546
Diğer Dönen Varlıklar
39.929 2.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.929 2.137
ARA TOPLAM
721.907.882 1.918.573.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
721.907.882 1.918.573.849
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 3.212.799 29.978.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.212.799 29.978.308
Maddi Duran Varlıklar
9 9.033.016 11.072.256
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.336.491 1.697.091
Mobilya ve Demirbaşlar
1.055.023 1.291.878
Özel Maliyetler
6.641.502 8.083.287
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.601.413 10.553.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.742 115.508
Bilgisayar Yazılımları
10 17.742 115.508
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 7.927.723 7.155.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.309.947 60.393.033
TOPLAM VARLIKLAR
751.217.829 1.978.966.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.414.810 1.203.911.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.414.810 1.203.911.336
Banka Kredileri
0 1.200.045.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.414.810 3.865.784
Ticari Borçlar
6 375.851.647 407.148.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
375.851.647 406.184.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 963.981
Diğer Borçlar
7 4.259.574 2.120.702
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 4.259.574 2.120.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.791.210 14.811.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.547.331 21.724.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.547.331 21.724.285
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.501.361 11.773.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.501.361 11.773.032
ARA TOPLAM
412.365.933 1.661.490.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.365.933 1.661.490.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.113.729 10.525.527
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.113.729 10.525.527
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.113.729 10.525.527
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.753.187 7.293.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.753.187 7.293.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.866.916 17.819.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
428.232.849 1.679.309.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
322.984.980 299.657.572
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.087.399 1.021.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.087.399 1.021.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.364 -64.595
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.000.000 2.000.000
Yasal Yedekler
2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 286.547.926 211.227.395
Net Dönem Karı veya Zararı
14 23.261.449 75.320.531
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.984.980 299.657.572
TOPLAM KAYNAKLAR
751.217.829 1.978.966.882


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 72.768.676 60.290.216 28.361.341 19.298.246
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.768.676 60.290.216 28.361.341 19.298.246
BRÜT KAR (ZARAR)
72.768.676 60.290.216 28.361.341 19.298.246
Genel Yönetim Giderleri
-61.558.381 -53.262.927 -24.546.083 -16.545.374
Pazarlama Giderleri
-3.373.592 -3.135.243 -1.094.388 -969.054
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-355 -1.673 -355 -1.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.555 -263.379 14.664 49.453
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.830.793 3.626.994 2.735.179 1.831.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.830.793 3.626.994 2.735.179 1.831.598
Finansman Gelirleri
168.887.113 242.391.923 19.793.694 80.770.389
Finansman Giderleri
-148.926.472 -201.344.318 -13.809.287 -67.552.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.791.434 44.674.599 8.719.586 15.049.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.529.985 -11.531.852 419.057 -3.303.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -5.318.292 -10.816.408 -1.701.950 -3.443.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 788.307 -715.444 2.121.007 140.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.261.449 33.142.747 9.138.643 11.746.123
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.261.449 33.142.747 9.138.643 11.746.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.261.449 33.142.747 9.138.643 11.746.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
65.959 54.030 196.144 25.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.449 67.537 245.180 31.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.490 -13.507 -49.036 -6.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.490 -13.507 -49.036 -6.264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.959 54.030 196.144 25.059
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.327.408 33.196.777 9.334.787 11.771.182
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.327.408 33.196.777 9.334.787 11.771.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884498


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.