KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.03.2019 - 19:22
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 -33.900 945.489 1.352.200 109.542.329 20.934.623 139.589.947 139.589.947
Transferler
20.934.623 -20.934.623 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.718 140.546 22.487.063 22.598.891 22.598.891
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.086.035 -1.086.035
Transferler
22.487.063 -22.487.063 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.017 64.555.259 64.526.242 64.526.242
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 0 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.361.468 -3.522.452
Dönem Karı (Zararı)
64.555.259 22.487.063
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
64.555.259 22.487.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.063.884 968.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
550.208 557.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
140.546
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.767.927 13.672.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.767.927 13.672.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.495.621 -17.993.648
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.495.621 -52.207.710
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.214.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.241.370 4.591.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.287.488 -5.516.231
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-175.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.530.311 -78.391.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.880.279 -1.541.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.650.032 -76.850.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.683.951 -3.896.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.683.951 -3.896.187
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.654.201 77.066.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.654.201 77.066.566
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.294.542 -56.653
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.294.542 -359.291
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
302.638
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-21.969 -62.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.331.655 17.939.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.838.953 -15.785.235
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-473.846 -331.918
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.657.388 -5.344.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.803.816 -467.798
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.803.816 -467.798
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.733
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.803.816 -391.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.202.126.866 -432.204.267
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.199.619.250 -450.160.939
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
1.199.619.250 -450.160.939
Ödenen Faiz
-25.458.167 -34.214.063
Alınan Faiz
27.965.783 52.170.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.684.518 -436.194.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.684.518 -436.194.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
157.637.105 593.831.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.382.321.623 157.637.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.410.487.002 159.576.403
Ticari Alacaklar
6 362.354.431 294.824.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 12.393.166 6.512.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
349.961.265 288.311.233
Peşin Ödenmiş Giderler
600.833 694.846
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
600.833 694.846
Diğer Dönen Varlıklar
387.315 341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
387.315 341
ARA TOPLAM
1.773.829.581 455.095.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.773.829.581 455.095.710
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
24.648.494 18.257.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.648.494 18.257.504
Maddi Duran Varlıklar
8 12.359.874 962.523
Tesis, Makine ve Cihazlar
554.456 859.401
Mobilya ve Demirbaşlar
20.396 30.556
Özel Maliyetler
22.201 72.566
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.762.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 250.903 394.646
Bilgisayar Yazılımları
250.903 394.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 4.276.269 4.049.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.052.794 25.181.230
TOPLAM VARLIKLAR
1.816.882.375 480.276.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.103.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.103.340
Banka Kredileri
233.103.340
Ticari Borçlar
6 350.721.002 290.066.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 349.794.935 287.928.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 926.067 2.138.465
Diğer Borçlar
9.807.530 2.883.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.412.734 2.883.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.394.796
Ertelenmiş Gelirler
0 21.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 21.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 4.403.381 2.592.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.681.103 18.388.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 19.681.103 18.388.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.413.301 2.397.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.413.301 2.397.276
ARA TOPLAM
621.129.657 316.350.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
621.129.657 316.350.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
966.515.910
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
966.515.910
Banka Kredileri
966.515.910
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.521.728 1.738.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.521.728 1.738.006
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
969.037.638 1.738.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.590.167.295 318.088.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
226.715.080 162.188.838
Ödenmiş Sermaye
13 6.761.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
994.400 -62.618
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
994.400 -62.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -91.635 -62.618
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.086.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.352.200 1.352.200
Yasal Yedekler
1.352.200 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 152.964.015 130.476.952
Net Dönem Karı veya Zararı
64.555.259 22.487.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
226.715.080 162.188.838
TOPLAM KAYNAKLAR
1.816.882.375 480.276.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
117.838.408 64.219.623
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
117.838.408 64.219.623
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.838.408 64.219.623
BRÜT KAR (ZARAR)
117.838.408 64.219.623
Genel Yönetim Giderleri
-60.675.855 -52.181.485
Pazarlama Giderleri
-4.038.585 -3.212.135
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.032 -10.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
263.590 114.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-378.883 -307.284
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.003.643 8.622.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.003.643 8.622.446
Finansman Gelirleri
59.339.405 53.876.386
Finansman Giderleri
-27.539.165 -35.448.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.803.883 27.050.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.248.624 -4.563.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.468.336 -6.400.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
219.712 1.836.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.555.259 22.487.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.555.259 22.487.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
64.555.259 22.487.063
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.017 -28.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.271 -35.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.254 7.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.254 7.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 140.546
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
175.682
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
175.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-35.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.017 111.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.526.242 22.598.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.526.242 22.598.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749754


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7412 Değişim: 2,78%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7831
Açılış: 7,532
9,1983 Değişim: 2,43%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,2306
Açılış: 8,98
418,51 Değişim: 1,76%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 420,80
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.