" />

KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 20:28
KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
268.979 -111.170
Dönem Karı (Zararı)
-206.610 -73.449
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-206.610 -73.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
410.691 210.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 181.256 109.767
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.440 2.282
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 847 486
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.593 1.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.830 20.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 61.259 16.875
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 571 4.042
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
183.799 140.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.626 -3.218
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 189.425 144.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.304 3.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -26.938 -25.301
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -42.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
78.768 -242.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.406 -36.230
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.975 -15.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.431 -20.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.957 -128.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.957 -128.709
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-930.675 -425.074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-149.703 -93.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.040.775 358.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.133 -25.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
991.642 383.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
196.829 60.464
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.713 2.536
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.713 2.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.192 19.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
36.192 19.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.849 -106.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.870 -4.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.134 129.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.847 171.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.981 -41.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -70.310 -35.504
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -26.671 -6.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.866 46.898
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.000 390.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 310.000 390.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.000 -135.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.000 -135.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -197.902 -120.943
Ödenen Faiz
-122.590 -90.377
Alınan Faiz
21 5.626 3.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.979 65.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.304 -3.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.675 61.825
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.192.555 873.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.290.230 935.804


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.774 678.006 411.665 97.694 -39.249 12.318 -1.252.610 -430.493 -394.895 -394.895
Transferler
-88.099 -342.394 430.493
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.637 -73.449 -98.086 -98.086
Dönem Karı (Zararı)
-73.449 -73.449 -73.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.637 -24.637 -24.637
Dönem Sonu Bakiyeler
127.774 678.006 411.665 9.595 -63.886 12.318 -1.595.004 -73.449 -492.981 -492.981
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.774 678.006 411.665 9.595 -237.540 12.318 -1.595.004 -186.832 -780.018 -780.018
Transferler
-186.832 186.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.719 -206.610 -345.329 -345.329
Dönem Karı (Zararı)
-206.610 -206.610 -206.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.719 -138.719 -138.719
Dönem Sonu Bakiyeler
127.774 678.006 411.665 9.595 -376.259 12.318 -1.781.836 -206.610 -1.125.347 -1.125.347


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.290.230 1.192.555
Ticari Alacaklar
483.014 414.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 25 56.302 19.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 426.712 395.128
Diğer Alacaklar
211.360 155.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211.360 155.954
Stoklar
6 3.766.833 2.843.751
Peşin Ödenmiş Giderler
308.540 106.955
ARA TOPLAM
6.059.977 4.713.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.559 210.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
213.559 210.006
Maddi Duran Varlıklar
7 759.760 756.779
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.472.192 1.113.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
591.778 578.275
Şerefiye
10 482.479 482.479
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 109.299 95.796
Peşin Ödenmiş Giderler
1.782 3.664
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 379.682 318.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.418.753 2.980.608
TOPLAM VARLIKLAR
9.478.730 7.694.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.399.366 1.109.935
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.050 100.603
Banka Kredileri
4,25 152.050 100.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.247.316 1.009.332
Banka Kredileri
4 1.147.316 1.009.332
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 100.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
372.677 259.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 372.677 259.558
Ticari Borçlar
6.161.356 5.187.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,25 81.168 49.002
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.080.188 5.138.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 489.875 129.817
Diğer Borçlar
135.522 104.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 58.489 41.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.033 63.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 123.727 87.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
89.413 82.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 12.283 5.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 77.130 76.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.478 7.565
ARA TOPLAM
8.779.414 6.969.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.779.414 6.969.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.375.665 1.107.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.375.665 1.107.299
Uzun Vadeli Karşılıklar
448.998 397.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 448.998 397.996
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.824.663 1.505.295
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.604.077 8.474.297
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.125.347 -780.018
Ödenmiş Sermaye
15 127.774 127.774
Sermaye Düzeltme Farkları
15 678.006 678.006
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
411.665 411.665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-366.664 -227.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-366.664 -227.945
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 9.595 9.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -376.259 -237.540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318 12.318
Yasal Yedekler
15 12.318 12.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.781.836 -1.595.004
Net Dönem Karı veya Zararı
-206.610 -186.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.125.347 -780.018
TOPLAM KAYNAKLAR
9.478.730 7.694.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.575.329 3.202.634
Satışların Maliyeti
16 -4.849.531 -2.336.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.725.798 866.015
BRÜT KAR (ZARAR)
1.725.798 866.015
Genel Yönetim Giderleri
17 -194.490 -78.491
Pazarlama Giderleri
17 -1.408.781 -675.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 22.866 20.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -195.303 -132.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.910 -356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 42.308
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 161 217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.749 42.169
Finansman Gelirleri
21 5.626 3.218
Finansman Giderleri
22 -189.425 -144.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-233.548 -98.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.938 25.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 26.938 25.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-206.610 -73.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
-206.610 -73.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-206.610 -73.449
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar (1 TL'lik Hisse Başına, Tam) -1,61700000 -0,57480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-138.719 -24.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-173.395 -30.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.676 6.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34.676 6.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-138.719 -24.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-345.329 -98.086
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-345.329 -98.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143524


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.210 Değişim: 0,48% Hacim : 26.303 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.218
Açılış: 11.183
33,0313 Değişim: -0,03%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9942 Değişim: 0,15%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.551,47 Değişim: 0,02%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.