KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 00:41
KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375
Transferler
-279.174.597 -279.174.597
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 -225.925.222
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 0 -16.553.327 12.318.358 -781.159.617 -343.080.788 -301.938.282 -301.938.282
Transferler
-343.080.788 343.080.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.091.564 -227.091.564 -227.091.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.422.466 230.422.466 230.422.466
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 230.422.466 -16.553.327 12.318.358 -1.124.240.405 -227.091.564 -298.607.380 -298.607.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
463.626.626 281.590.722
Dönem Karı (Zararı)
-227.091.564 -279.174.597
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-227.091.564 -279.174.597
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
536.640.897 501.776.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 272.820.094 252.499.382
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.132.805 3.989.156
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.679.326 3.278.786
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.110.285 808.757
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -656.806 -98.387
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.896.351 19.126.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 22.890.784 24.652.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.994.433 -5.525.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
285.594.615 319.330.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.073.256 -4.945.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 288.667.871 324.275.604
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.315.223 -18.609.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -47.597.338 -73.687.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
479.147 -872.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
162.044.492 70.679.257
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.374.473 -13.773.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.364.343 2.087.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.010.130 -15.861.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.029.178 8.235.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.029.178 8.235.172
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.355.765 -96.449.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.511.857 -10.894.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.127.868 177.866.013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.220.814 18.932.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
206.907.054 158.933.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
94.489.597 8.105.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.760.741 17.407
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
56.760.741 17.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
937.559 -2.428.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
937.559 -2.428.416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
471.593.825 293.280.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -7.967.199 -11.690.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.073.333 -88.786.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
581.851 2.654.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.655.184 -91.440.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -99.408.018 -81.371.296
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.247.166 -10.069.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-310.130.516 -240.405.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
782.500.000 695.313.420
Kredilerden Nakit Girişleri
4 782.500.000 695.313.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-691.003.064 -536.258.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-691.003.064 -536.258.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -286.641.258 -260.940.088
Ödenen Faiz
-118.059.450 -143.465.617
Alınan Faiz
20 3.073.256 4.945.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.422.777 -47.601.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.613.511 6.053.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.036.288 -41.548.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.901.093 487.581.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 550.937.381 446.032.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 550.937.381 506.901.093
Ticari Alacaklar
85.896.591 64.201.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 24 31.300.352 17.936.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 54.596.239 46.265.435
Diğer Alacaklar
5.245.398 2.418.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.245.398 2.418.943
Stoklar
6 926.167.736 787.922.256
Peşin Ödenmiş Giderler
70.598.866 39.014.680
ARA TOPLAM
1.638.845.972 1.400.458.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.638.845.972 1.400.458.416
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
59.196.396 48.993.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.196.396 48.993.673
Maddi Duran Varlıklar
7 910.499.168 637.778.625
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 782.017.657 794.680.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
530.502.890 529.532.086
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 48.023.751 47.052.947
Peşin Ödenmiş Giderler
8.985.555 11.057.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 280.767.704 270.750.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.571.969.370 2.292.794.050
TOPLAM VARLIKLAR
4.210.815.342 3.693.252.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.320.473.253 1.021.633.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
625.427.587 554.116.693
Banka Kredileri
4, 24 615.514.966 529.976.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 24 9.912.621 24.140.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
695.045.666 467.517.287
Banka Kredileri
4 695.045.666 467.517.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.569.958 143.003.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.569.958 143.003.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 154.569.958 143.003.917
Ticari Borçlar
1.887.665.233 1.688.130.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 24 42.884.109 50.256.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.844.781.124 1.637.874.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 117.071.162 22.581.565
Diğer Borçlar
103.327.333 29.973.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 27.977.195 11.383.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
75.350.138 18.589.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.936.034 71.341.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.491.842 10.902.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 57.444.192 60.438.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 22.200.275 21.262.716
ARA TOPLAM
3.669.243.248 2.997.927.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.669.243.248 2.997.927.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
744.956.626 921.374.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 200.000.000
Banka Kredileri
4, 24 0 200.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
744.956.626 721.374.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 744.956.626 721.374.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.222.848 75.888.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 95.222.848 75.888.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.179.474 997.263.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.509.422.722 3.995.190.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-298.607.380 -301.938.282
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
213.869.139 -16.553.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
213.869.139 -16.553.327
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 230.422.466 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -16.553.327 -16.553.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.124.240.405 -781.159.617
Net Dönem Karı veya Zararı
-227.091.564 -343.080.788
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-298.607.380 -301.938.282
TOPLAM KAYNAKLAR
4.210.815.342 3.693.252.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.673.257.941 4.644.163.953 2.047.654.899 1.706.147.759
Satışların Maliyeti
16 -4.178.643.114 -3.363.578.687 -1.502.106.448 -1.236.432.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.494.614.827 1.280.585.266 545.548.451 469.714.896
BRÜT KAR (ZARAR)
1.494.614.827 1.280.585.266 545.548.451 469.714.896
Genel Yönetim Giderleri
17 -128.236.856 -128.250.074 -41.063.303 -42.697.727
Pazarlama Giderleri
17 -1.225.612.252 -1.021.174.829 -424.363.047 -354.437.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 45.617.186 22.446.958 22.553.047 4.028.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -172.807.118 -210.073.450 -63.339.265 -68.001.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.575.787 -56.466.129 39.335.883 8.606.559
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -354.851 -796.199 -114.127 328.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.220.936 -57.262.328 39.221.756 8.935.234
Finansman Gelirleri
20 15.022.003 50.741.801 3.741.656 8.651.633
Finansman Giderleri
21 -302.931.841 -346.341.418 -97.046.085 -116.084.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-274.688.902 -352.861.945 -54.082.673 -98.497.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.597.338 73.687.348 8.115.034 19.143.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 47.597.338 73.687.348 8.115.034 19.143.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-227.091.564 -279.174.597 -45.967.639 -79.354.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
-227.091.564 -279.174.597 -45.967.639 -79.354.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-227.091.564 -279.174.597 -45.967.639 -79.354.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,32440000 -0,39880000 -0,06570000 -0,11340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
230.422.466 0 230.422.466 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 268.002.889 0 268.002.889 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.580.423 0 -37.580.423 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -37.580.423 0 -37.580.423
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
230.422.466 0 230.422.466 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.330.902 -279.174.597 184.454.827 -79.354.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.330.902 -279.174.597 184.454.827 -79.354.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883490


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.