" />

KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:10
KAP ***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375
Transferler
-11.496.411 11.496.411 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.660.620 0 -99.660.620 0 -99.660.620
Dönem Karı (Zararı)
-99.660.620 -99.660.620 0 -99.660.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -4.446.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -99.660.620 0 -46.411.245 0 -46.411.245
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-343.080.788 343.080.788 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.094.326 0 -95.094.326 0 -95.094.326
Dönem Karı (Zararı)
-95.094.326 -95.094.326 -95.094.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.124.240.405 -95.094.326 0 -397.032.608 0 -397.032.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.225.159 -1.026.552
Dönem Karı (Zararı)
-95.094.326 -99.660.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-95.094.326 -99.660.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
178.314.593 149.975.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 90.098.852 82.026.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
969.364 1.539.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 512.988 1.138.410
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.112.628 399.259
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-656.252 1.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.675.910 11.036.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.419.027 13.578.262
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -743.117 -2.541.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.341.358 105.241.042
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.450.353 -1.669.741
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 96.791.711 106.910.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
808.374 -22.943.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -20.579.265 -26.925.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.073.893 -47.240.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.624.998 2.503.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.718.803 2.408.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.906.195 94.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.298.334 -428.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.298.334 -428.353
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-185.571.909 -54.327.539
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.050.282 -23.888.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.701.571 18.297.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
866.594 22.088.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
105.834.977 -3.790.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
57.841.706 17.519.092
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.546.684 -3.402.008
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.546.684 -3.402.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
381.669 -3.514.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
381.669 -3.514.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.146.374 3.073.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -921.215 -4.100.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.070.826 -19.780.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
923.484 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.994.310 -19.780.709
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -24.523.834 -17.805.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.470.476 -1.975.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.519.876 94.090.390
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.000.000 250.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 365.000.000 250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-170.727.995 -65.330.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-170.727.995 -65.330.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -94.389.146 -83.245.336
Ödenen Faiz
-38.813.336 -9.003.652
Alınan Faiz
20 1.450.353 1.669.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.674.209 73.283.129
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.424.189 4.191.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.098.398 77.474.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.901.093 487.581.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 558.999.491 565.055.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 558.999.491 506.901.093
Ticari Alacaklar
79.313.454 64.201.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 24 27.654.812 17.936.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.658.642 46.265.435
Diğer Alacaklar
10.419.417 2.418.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.419.417 2.418.943
Stoklar
6 972.381.537 787.922.256
Peşin Ödenmiş Giderler
69.744.462 39.014.680
ARA TOPLAM
1.690.858.361 1.400.458.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.690.858.361 1.400.458.416
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
52.291.533 48.993.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.291.533 48.993.673
Maddi Duran Varlıklar
7 631.199.440 637.778.625
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 821.471.051 794.680.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
528.340.517 529.532.086
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 45.861.378 47.052.947
Peşin Ödenmiş Giderler
10.378.384 11.057.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 291.330.054 270.750.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.335.010.979 2.292.794.050
TOPLAM VARLIKLAR
4.025.869.340 3.693.252.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.222.924.001 1.021.633.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
538.386.495 554.116.693
Banka Kredileri
4, 24 518.295.879 529.976.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 24 20.090.616 24.140.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
684.537.506 467.517.287
Banka Kredileri
4 684.537.506 467.517.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
147.510.481 143.003.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
147.510.481 143.003.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 147.510.481 143.003.917
Ticari Borçlar
1.794.667.760 1.688.130.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 24 50.958.713 50.256.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.743.709.047 1.637.874.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 80.423.271 22.581.565
Diğer Borçlar
39.684.452 29.973.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 11.548.371 11.383.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.136.081 18.589.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.357.398 71.341.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 12.661.890 10.902.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 59.695.508 60.438.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 21.644.386 21.262.716
ARA TOPLAM
3.379.211.749 2.997.927.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.379.211.749 2.997.927.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
958.063.172 921.374.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.000.000 200.000.000
Banka Kredileri
4, 24 200.000.000 200.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
758.063.172 721.374.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 758.063.172 721.374.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
85.627.027 75.888.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 85.627.027 75.888.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.690.199 997.263.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.422.901.948 3.995.190.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-397.032.608 -301.938.282
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.553.327 -16.553.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.553.327 -16.553.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -16.553.327 -16.553.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.124.240.405 -781.159.617
Net Dönem Karı veya Zararı
-95.094.326 -343.080.788
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-397.032.608 -301.938.282
TOPLAM KAYNAKLAR
4.025.869.340 3.693.252.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.770.808.757 1.376.494.377
Satışların Maliyeti
16 -1.301.608.052 -997.743.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
469.200.705 378.750.580
BRÜT KAR (ZARAR)
469.200.705 378.750.580
Genel Yönetim Giderleri
17 -46.337.241 -42.039.787
Pazarlama Giderleri
17 -394.459.465 -325.212.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.055.831 9.209.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -58.470.701 -64.846.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.010.871 -44.139.282
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -512.988 -1.138.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.523.859 -45.277.692
Finansman Gelirleri
20 5.891.493 25.602.578
Finansman Giderleri
21 -102.041.225 -106.910.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-115.673.591 -126.585.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.579.265 26.925.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 20.579.265 26.925.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.094.326 -99.660.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.094.326 -99.660.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.094.326 -99.660.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 23 -0,13580000 -0,14240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.094.326 -99.660.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.094.326 -99.660.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845489


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.084 Değişim: -0,80% Hacim : 26.009 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 11.080 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9465 Değişim: 0,15%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8637 Değişim: -0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.541,22 Değişim: 0,25%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.