KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 20:47
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 8.124.770 2.708.349 22.555.531 16.612.738 39.168.269
Transferler
2.708.349 -2.708.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.792.267 2.792.267 1.667.086 4.459.353
Dönem Sonu Bakiyeler
6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 10.833.119 2.792.267 25.347.798 18.279.824 43.627.622
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.494.694 4.838.118 199.928 -3.350.020 15.607.194 23.789.914 5.385.984 29.175.898
Transferler
27 15.735.266 -15.607.194 128.072 -128.072 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -30.042 1.388.748 1.358.706 1.600.932 2.959.638
Sermaye Arttırımı
27 1.020.000 1.020.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.494.694 4.838.118 -30.042 199.928 12.385.246 1.388.748 25.276.692 7.878.844 33.155.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.330.741 -4.649.482
Dönem Karı (Zararı)
37 3.003.984 4.459.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
175.387 -619.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 838.476 2.832.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.742 511.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 133.742 511.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.037.424 -91.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -2.434.152 -110.229
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 396.728 18.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 268.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.189.462 -1.550.590
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-217.822 -2.529.661
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -217.822 -2.529.661
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
208.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.771.125 -9.395.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -22.861.568 -3.341.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -229.862 184.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.245.298 -3.348.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -1.479.317 -1.750.974
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 26.061.739 989.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 200.777 299.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -629.487 115.767
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 -3.650.999 -3.000.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.937.110 456.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 -3.041.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 1.104.844 456.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.591.754 -5.555.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -143.632 -103.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -595.355 1.008.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.317.271 2.559.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.822 2.575.340
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.822 2.575.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.535.093 -15.682
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.502.025 -15.682
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -33.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.737.144 2.821.543
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 1.020.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 2.679.720 2.848.624
Ödenen Faiz
33 -396.728 -137.310
Alınan Faiz
34 2.434.152 110.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.910.868 731.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.910.868 731.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.904.158 1.973.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.993.290 2.704.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.993.290 22.904.158
Ticari Alacaklar
10 33.967.991 11.106.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 21.489.111 1.555.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.478.880 9.551.378
Diğer Alacaklar
11 352.703 122.841
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 15.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 337.340 122.841
Stoklar
13 26.347.272 15.101.974
Peşin Ödenmiş Giderler
24 7.452.715 6.088.398
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 1.988.544 1.190.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 5.464.171 4.898.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 171.256
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.514.703 1.301.493
ARA TOPLAM
83.628.674 56.796.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.628.674 56.796.543
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 2.911.670 3.180.623
Maddi Duran Varlıklar
18 7.366.987 3.695.721
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 39.921 14.570
Peşin Ödenmiş Giderler
24 115.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 115.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 829.252 274.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.262.830 7.165.598
TOPLAM VARLIKLAR
94.891.504 63.962.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.975.217 185.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 98.198 735.648
Ticari Borçlar
10 37.266.043 11.204.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 528.164 327.387
Diğer Borçlar
11 50.152 679.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 38.951 58.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.201 621.066
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 16.723.625 20.374.624
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 13.265.132 4.228.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 3.458.493 16.146.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.183.218 396.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.175 71.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 95.175 71.692
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.036.781
ARA TOPLAM
60.956.573 33.974.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.956.573 33.974.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 72.228 545.115
Uzun Vadeli Karşılıklar
222.848 197.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 222.848 197.093
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 416.256 69.483
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 68.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
779.395 811.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.735.968 34.786.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.276.692 23.789.914
Ödenmiş Sermaye
27 6.494.694 6.494.694
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 4.838.118 4.838.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -30.042
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 12.385.246 -3.350.020
Net Dönem Karı veya Zararı
37 1.388.748 15.607.194
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 7.878.844 5.385.984
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.155.536 29.175.898
TOPLAM KAYNAKLAR
94.891.504 63.962.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 88.003.702 25.241.374 65.845.725 15.223.534
Satışların Maliyeti
28 -80.065.526 -21.277.353 -59.656.961 -11.499.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.938.176 3.964.021 6.188.764 3.724.214
BRÜT KAR (ZARAR)
7.938.176 3.964.021 6.188.764 3.724.214
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -4.195.410 -2.273.089 -2.040.453 -1.034.549
Pazarlama Giderleri
29-30 -336.975 -170.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.885.419 347.012 5.522.476 3.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.083.625 -579.310 -6.121.098 -131.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.207.585 1.458.634 3.379.580 2.561.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 217.822 2.529.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -268.953 -165.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.156.454 3.988.295 3.214.430 2.561.472
Finansman Gelirleri
34 2.434.152 110.229 1.028.113 59.403
Finansman Giderleri
33 -397.160 -70.783 -175.327 -45.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.193.446 4.027.741 4.067.216 2.575.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.189.462 431.612 -899.368 -637.909
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.382.475 -1.118.978 -1.183.219 -869.006
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 193.013 1.550.590 283.851 231.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 3.003.984 4.459.353 3.167.848 1.937.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 3.003.984 4.459.353 3.167.848 1.937.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.615.236 1.667.086 1.296.577 661.636
Ana Ortaklık Payları
1.388.748 2.792.267 1.871.271 1.276.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,46000000 0,69000000 0,49000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.346 2.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -59.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27-36 14.782 2.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 14.782 2.956
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.346 2.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.959.638 4.459.353 3.170.804 1.937.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27-36 1.600.932 1.667.086 1.297.530 661.636
Ana Ortaklık Payları
27-36 1.358.706 2.792.267 1.873.274 1.276.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186765


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: 0,00% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 07.12.2023 Yüksek 0
Açılış: 0
28,9176 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,1998 Değişim: 0,20%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2253
Açılış: 31,1368
1.885,02 Değişim: 0,06%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.888,19
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.