KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:10
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-501.793 2.280.810 -1.779.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.120 2.001.366 1.983.246 1.300.945 3.284.191
Dönem Karı (Zararı)
41 2.001.366 2.001.366 1.313.800 3.315.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.120 -18.120 -12.855 -30.975
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 641.618 -43.050 199.928 4.496.290 2.001.366 2.862.854 7.075.030 9.937.884
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-123.182 2.774.435 -2.651.253 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.668 460.336 441.668 230.647 672.315
Dönem Karı (Zararı)
41 460.336 460.336 241.863 702.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.668 -18.668 -11.216 -29.884
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 465.935 -167.603 199.928 7.323.226 460.336 3.848.524 7.652.399 11.500.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.674.223 2.514.754
Dönem Karı (Zararı)
702.199 3.315.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 702.199 3.315.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
683.510 647.247
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 563.597 684.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
197.188 106.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 235.362 203.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -38.174 -96.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.053 5.981
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -35.165 -44.501
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 36.218 50.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -78.328 -150.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.710.111 -798.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -802.937 -1.526.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-802.937 -1.526.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -320.013 603.976
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.483.466 -6.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.163.453 610.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.350.210
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -251.222 -88.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.342 192.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 254.342 192.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 52.734 217.410
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -251.174 -226.181
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-118.257 -626.470
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-132.917 400.289
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -11.673 -7.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.958 35.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -29.958 35.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.324.402 3.163.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -349.821 -648.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.344 -86.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.344 -86.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.378 -12.636
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -17.966 -73.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.047 89.480
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-178.047 89.480
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -178.047 89.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.876.614 2.517.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.876.614 2.517.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.519.997 2.594.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.643.383 5.112.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.643.383 3.519.997
Ticari Alacaklar
7 3.122.500 2.355.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.122.500 2.355.781
Diğer Alacaklar
9 1.540.886 57.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.540.886 57.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
10 12.400.210 11.050.000
Peşin Ödenmiş Giderler
12 463.429 212.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
463.429 212.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 349.821 1.164.393
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
19.520.229 18.359.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.520.229 18.359.798
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
940
Maddi Duran Varlıklar
14 5.537.488 5.898.572
Taşıtlar
5.347.928 5.531.082
Mobilya ve Demirbaşlar
189.560 367.357
Özel Maliyetler
0 133
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 604.707 514.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 164.537 226.240
Diğer Haklar
164.537 226.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 640.606 601.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.948.278 7.241.180
TOPLAM VARLIKLAR
26.468.507 25.600.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
361.996 303.827
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
361.996 303.827
Banka Kredileri
47 361.996 303.827
Ticari Borçlar
1.405.450 1.186.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.405.450 1.186.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 473.788 421.054
Diğer Borçlar
9 1.202.956 376.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.569 135.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.185.387 240.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.412 19.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.412 19.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 349.821 1.427.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
337.010 405.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 97.054 127.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 239.956 278.130
ARA TOPLAM
4.138.433 4.139.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.138.433 4.139.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
378.001 407.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
378.001 407.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 378.001 407.478
Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.635.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 600
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.519.905 1.247.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.519.905 1.247.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.295.501 1.342.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.829.151 10.633.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.967.584 14.772.370
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.848.524 3.406.856
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
298.332 440.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
298.332 440.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 465.935 589.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -167.603 -148.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.323.226 4.548.791
Net Dönem Karı veya Zararı
30 460.336 2.651.253
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 7.652.399 7.421.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.500.923 10.828.608
TOPLAM KAYNAKLAR
26.468.507 25.600.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 24.700.396 18.000.816 5.854.809 7.660.016
Satışların Maliyeti
31 -23.081.272 -13.261.546 -5.288.858 -5.429.102
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.619.124 4.739.270 565.951 2.230.914
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.619.124 4.739.270 565.951 2.230.914
Genel Yönetim Giderleri
33 -883.752 -934.238 -332.900 -290.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 168.839 146.764 39.586 29.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -115.389 -98.481 -17.862 -29.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
788.822 3.853.315 254.775 1.939.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 43.852 2.376 29.055 848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
832.674 3.855.691 283.830 1.940.655
Finansman Gelirleri
37 251.934 523.171 73.981 196.870
Finansman Giderleri
37 -110.916 -89.704 -27.945 -28.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
973.692 4.289.158 329.866 2.109.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-271.493 -973.992 -100.159 -467.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -349.821 -1.124.438 -152.472 -502.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 78.328 150.446 52.313 34.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
702.199 3.315.166 229.707 1.641.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
702.199 3.315.166 229.707 1.641.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 241.863 1.313.800 73.356 644.613
Ana Ortaklık Payları
41 460.336 2.001.366 156.351 997.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.884 -30.975 9.050 -7.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -37.355 -38.718 11.313 -9.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.471 7.743 -2.263 1.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 7.471 7.743 -2.263 1.896
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.884 -30.975 9.050 -7.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
672.315 3.284.191 238.757 1.634.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
230.647 1.300.945 76.749 641.296
Ana Ortaklık Payları
441.668 1.983.246 162.008 993.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886740


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.