KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2020 - 18:13
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693
Transferler
-199.712 1.978.729 -1.779.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.422 222.763 215.341 164.103 379.444
Dönem Karı (Zararı)
41 222.763 222.763 169.357 392.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.422 -7.422 -5.254 -12.676
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 943.699 -32.352 199.928 4.194.209 222.763 1.094.949 5.938.188 7.033.137
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Transferler
-52.426 2.703.679 -2.651.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-882 243.204 242.322 141.864 384.186
Dönem Karı (Zararı)
41 243.204 243.204 142.394 385.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-882 -882 -530 -1.412
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 536.691 -149.817 199.928 7.252.470 243.204 3.649.178 7.563.616 11.212.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.172 305.032
Dönem Karı (Zararı)
385.598 392.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 385.598 392.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
142.659 214.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 164.953 223.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24.697 40.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 13.477 69.905
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -38.174 -29.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.763 -841
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -29.931 -37.026
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 32.694 36.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -360 -48.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-568.665 -277.368
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.783 -53.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -69.783 -53.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 928.557 591.467
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-235.433 -4.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.163.990 596.386
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
190.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -284.561 -328.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.326 99.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.326 99.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -46.134 158.141
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.293.859 -757.734
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-135.826 -106.595
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.158.033 -651.139
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.212 1.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-999 11.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -999 11.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.408 329.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -14.764 -24.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.585 -47.629
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.585 -47.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.235 -2.397
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.350 -45.232
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.801 90.805
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.801 90.805
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -99.801 90.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.558 348.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.558 348.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.519.997 2.594.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.359.439 2.942.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.359.439 3.519.997
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
2.392.870 2.355.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.392.870 2.355.781
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
292.853 57.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 292.853 57.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 10.860.000 11.050.000
Peşin Ödenmiş Giderler
496.768 212.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 496.768 212.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 14.764 1.164.393
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
17.416.694 18.359.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.416.694 18.359.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
403 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 403
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
5.774.947 5.898.572
Taşıtlar
14 5.774.947 5.898.572
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 501.454 514.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203.477 226.240
Diğer Haklar
17 203.477 226.240
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 590.354 601.934
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.070.635 7.241.180
TOPLAM VARLIKLAR
24.487.329 25.600.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.026 303.827
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.026 303.827
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 204.026 303.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
1.167.668 1.186.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.167.668 1.186.273
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 374.920 421.054
Diğer Borçlar
380.176 376.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
135.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 380.176 240.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.873 19.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 15.873 19.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 129.916 1.427.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
365.969 405.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 126.013 127.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 239.956 278.130
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.638.548 4.139.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.638.548 4.139.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
407.478 407.478
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
407.478 407.478
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 407.478 407.478
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7.635.744 7.635.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.262.430 1.247.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.262.430 1.247.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.330.335 1.342.628
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.635.987 10.633.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.274.535 14.772.370
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.649.178 3.406.856
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
386.874 440.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
386.874 440.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 536.691 589.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -149.817 -148.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.079 Değişim: 0,74% Hacim : 25.259 Mio.TL Son veri saati : 14:35
Düşük 2.054 13.01.2022 Yüksek 2.087
Açılış: 2.057
13,5919 Değişim: 2,79%
Düşük 13,1506 13.01.2022 Yüksek 13,6720
Açılış: 13,2235
15,5919 Değişim: 2,87%
Düşük 15,0822 13.01.2022 Yüksek 15,7003
Açılış: 15,1562
797,14 Değişim: 2,60%
Düşük 772,46 13.01.2022 Yüksek 802,87
Açılış: 776,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.