KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:10
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 3.001.337 -20.641 199.928 435.307 -604.550 -1.421.917 4.318.756 2.896.839
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-224.343 -380.207 604.550 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.839 -67.976 -86.815 -50.689 -137.504
Dönem Karı (Zararı)
29 -67.976 -67.976 -38.129 -106.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.839 -18.839 -12.560 -31.399
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.776.994 -39.480 199.928 55.100 -67.976 -1.508.732 4.268.067 2.759.335
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-334.382 861.179 -526.797 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.411 266.359 284.770 197.206 481.976
Dönem Karı (Zararı)
29 266.359 266.359 185.013 451.372
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.411 18.411 12.193 30.604
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.771.460 17.874 199.928 1.587.431 266.359 -590.246 4.941.773 4.351.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
567.733 735.793
Dönem Karı (Zararı)
451.372 -106.105
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 451.372 -106.105
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
253.146 392.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 227.247 358.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.654 14.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 48.654 21.199
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.201
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.837 16.061
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 20.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -21.731 -98.611
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 16.894 94.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -17.918 3.137
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.071 449.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.645 233.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.645 233.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 288.317 73.593
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
288.317 80.675
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.691.400 -465.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -188.579 -229.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 905.216 850.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
905.216 850.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 57.489 -36.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 446.064 17.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
688.651 241.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-242.587 -223.460
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 26.289 4.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.888 1.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 15.888 1.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
570.447 735.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.714 -191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.855 -102.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.855 -102.217
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -55.011 -98.483
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.844 -3.734
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.777 -629.214
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.879.418
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.879.418
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
56.777 -2.508.632
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 56.777 -2.508.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
567.655 4.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
567.655 4.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 361.867 73.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 929.522 77.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 929.522 361.867
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
10 1.674.726 1.698.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.674.726 1.698.265
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 7.080 7.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.080 7.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
13 10.988.200 9.296.800
Peşin Ödenmiş Giderler
14 468.756 280.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
468.756 280.177
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.714 288.316
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
14.070.998 11.932.505
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.070.998 11.932.505
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
15 6.814.453 6.984.578
Taşıtlar
6.302.758 6.458.852
Mobilya ve Demirbaşlar
508.801 521.997
Özel Maliyetler
2.894 3.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 30.847 31.114
Diğer Haklar
30.847 31.114
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 265.143 359.315
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.110.443 7.375.007
TOPLAM VARLIKLAR
21.181.441 19.307.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 218.769 95.780
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
218.769 95.780
Banka Kredileri
9 218.769 95.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 66.212
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 66.212
Banka Kredileri
9 0 66.212
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
10 3.597.677 2.714.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.061.500 2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.536.177 652.692
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 407.713 350.224
Diğer Borçlar
11 2.385.906 1.749.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.142.031 1.453.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
243.875 296.461
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
26.289 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 26.289 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 161.481 325.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
509.735 493.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 69.268 53.380
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 440.467 440.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
7.307.570 5.795.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.307.570 5.795.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 7.672.385 7.698.817
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.241 63.673
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 545.297 534.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
545.297 534.897
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.304.662 1.409.101
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.522.344 9.642.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.829.914 15.437.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-590.246 -875.016
Ödenmiş Sermaye
21.1 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.5 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.789.334 2.105.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.789.334 2.105.305
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.4 1.771.460 2.105.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3 17.874 -537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 199.928 199.928
Yasal Yedekler
21.6 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 1.587.431 726.252
Net Dönem Karı veya Zararı
29 266.359 526.797
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 4.941.773 4.744.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.351.527 3.869.551
TOPLAM KAYNAKLAR
21.181.441 19.307.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 4.127.088 2.926.747
Satışların Maliyeti
22.2 -3.507.845 -2.691.499
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
619.243 235.248
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
619.243 235.248
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -396.078 -273.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 36.357 136.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -20.841 -104.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
238.681 -6.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 363.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
601.815 -6.428
Finansman Gelirleri
27 18.139 1.166
Finansman Giderleri
27 -25.019 -94.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
594.935 -100.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.563 -6.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -161.481 -2.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.918 -3.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
451.372 -106.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
451.372 -106.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 185.013 -38.129
Ana Ortaklık Payları
29 266.359 -67.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.604 -31.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 38.255 -39.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.651 7.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -7.651 7.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.604 -31.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
481.976 -137.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
197.206 -50.689
Ana Ortaklık Payları
284.770 -86.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.