KAP ***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 18:17
KAP ***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
333.000.000 -500.000 12.169.172 -33.224 244.290.300 -71.443.138 -94.604.661 33.012.644 455.891.093 455.891.093
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
33.012.644 -33.012.644 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
74.777.095 74.777.095 74.777.095
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.347 162.163.241 -20.994.340 140.985.554 140.985.554
Sermaye Arttırımı
21 52.500.000 52.500.000 52.500.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
149.474.003 3.784.172 153.258.175 153.258.175
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
385.500.000 0 0 0 0 0 0 148.974.003 12.169.172 0 0 0 0 0 0 -216.571 0 0 0 0 0 406.453.541 0 0 0 0 0 0 -92.437.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.807.845 74.777.095 0 877.411.917 0 877.411.917
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.500.000 148.922.453 12.169.172 -1.659.299 425.370.525 -101.499.145 -57.807.845 46.979.795 857.975.656 857.975.656
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
46.979.795 -46.979.795 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
44.168.760 44.168.760 44.168.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.032.964 287.606.259 -125.865.687 160.707.608 160.707.608
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
2.792.697 -2.792.697 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.350.000 -1.350.000 -1.350.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
385.500.000 0 0 0 0 0 0 147.572.453 12.169.172 0 0 0 0 0 0 -2.692.263 0 0 0 0 0 712.976.784 0 0 0 0 0 0 -227.364.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.792.697 0 0 0 -13.620.747 44.168.760 0 1.061.502.024 1.061.502.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.326.305 142.058.743
Dönem Karı (Zararı)
44.168.760 74.777.095
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.168.760 74.777.095
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.151.027 73.639.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 - 14 - 24 58.791.195 44.479.367
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.682.021 16.877.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 - 18 9.357.388 3.829.821
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-187.333
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 -13.039.409 13.234.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 115.643.207 40.688.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.759.380 -4.555.200
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
129.402.587 45.243.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.831.933 -5.472.878
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.831.933 -5.472.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.923.755 -1.382.856
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -8.923.755 -1.382.856
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -514.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.154.334 -21.035.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.109.517 -5.994.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.546.952 -12.900.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-348.674 -7.389.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.198.278 -5.510.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.333.422 -639.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.333.422 -639.725
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-19.585.416 -8.110.516
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-19.585.416 -8.110.516
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.007.239 17.153.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.552.799 -42.957.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.682.416 40.875.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.682.416 40.875.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.908.069 5.106.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
2.370.507 915.615
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
2.370.507 915.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.516.821 -307.660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.516.821 -307.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-47.431 -4.614.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
505.093 -517.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
505.093 -517.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
179.210.270 142.421.493
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.883.965 -362.750
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-202.604.096 -63.981.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.748.746 1.950.142
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 9.748.746 1.950.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-212.352.842 -65.931.216
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -212.325.522 -63.696.595
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -27.320 -2.234.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.856.780 -68.305.746
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 205.758.176
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 205.758.176
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
493.959.819 32.391.343
Kredilerden Nakit Girişleri
9 406.123.777 10.640.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 87.836.042 21.751.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-374.068.678 -250.651.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -313.283.951 -194.949.999
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-60.784.727 -55.701.364
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
70.736.309 -5.667.769
Ödenen Faiz
29 -118.330.050 -44.087.733
Alınan Faiz
29 13.759.380 4.555.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.200.000 -10.603.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.578.989 9.771.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.578.989 9.771.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.837.397 48.011.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.416.386 57.783.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 101.416.386 55.837.397
Ticari Alacaklar
83.507.366 61.960.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 11.398.377 11.049.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 72.108.989 50.910.711
Diğer Alacaklar
20.729.917 2.255.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 369.285 227.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.360.632 2.027.210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
43.583.654 23.998.239
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
16 43.583.654 23.998.239
Stoklar
10 140.434.784 160.442.023
Peşin Ödenmiş Giderler
66.059.504 43.438.289
Diğer Dönen Varlıklar
31.452.374 31.957.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 31.452.374 31.957.467
ARA TOPLAM
487.183.985 379.888.840
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
487.183.985 379.888.840
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
19 2.462.478 1.498.566
Maddi Duran Varlıklar
13 2.245.535.839 1.449.873.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 38.721.190 28.129.216
Peşin Ödenmiş Giderler
4.696.838 2.765.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.696.838 2.765.254
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.238.220 30.080.182
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.325.654.565 1.512.347.061
TOPLAM VARLIKLAR
2.812.838.550 1.892.235.901
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 641.603.038 272.737.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
641.603.038 272.737.327
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 241.211.747 164.396.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.211.747 164.396.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 5.300.000 19.500.000
Ticari Borçlar
97.207.524 70.525.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 97.207.524 70.525.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.623.077 5.715.008
Diğer Borçlar
80.813.135 9.735.476
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 76.470.318 303.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.342.817 9.431.774
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 0 47.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.431
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.068.983 2.728.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.917.983 2.577.652
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 151.000 151.000
ARA TOPLAM
1.083.827.504 545.385.502
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.827.504 545.385.502
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 485.150.011 353.119.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
485.150.011 353.119.770
Diğer Borçlar
8 121.790 1.549.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
121.790 1.549.654
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
16 6.174.901 3.804.394
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6.174.901 3.804.394
Türev Araçlar
18 13.490.296 12.370.315
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.490.296 12.370.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.883.434 6.932.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.883.434 6.932.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 151.688.590 111.098.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.509.022 488.874.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.751.336.526 1.034.260.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.061.502.024 857.975.656
Ödenmiş Sermaye
21 385.500.000 385.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
147.572.453 148.922.453
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12.169.172 12.169.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -2.692.263 -1.659.299
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.692.263 -1.659.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.692.263 -1.659.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 485.611.952 323.871.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
712.976.784 425.370.525
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-227.364.832 -101.499.145
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-227.364.832 -101.499.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.792.697
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -13.620.747 -57.807.845
Net Dönem Karı veya Zararı
21 44.168.760 46.979.795
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.061.502.024 857.975.656
TOPLAM KAYNAKLAR
2.812.838.550 1.892.235.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 652.923.276 452.684.204 271.234.108 186.835.167
Satışların Maliyeti
24 -504.954.627 -309.689.233 -194.584.201 -109.816.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.968.649 142.994.971 76.649.907 77.018.363
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
147.968.649 142.994.971 76.649.907 77.018.363
Genel Yönetim Giderleri
25 -65.137.119 -27.746.990 -22.449.746 -11.717.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 20.607.210 5.858.195 11.490.316 1.446.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -7.006.275 -16.412.825 -3.416.885 -8.580.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.432.465 104.693.351 62.273.592 58.165.890
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 8.923.755 1.897.310 1.086.873 514.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.356.220 106.590.661 63.360.465 58.680.344
Finansman Gelirleri
29 62.801.733 30.589.526 39.787.919 -1.065.490
Finansman Giderleri
29 -137.028.602 -49.168.354 -75.284.826 -13.149.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.129.351 88.011.833 27.863.558 44.465.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.039.409 -13.234.738 1.820.952 -963.558
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 13.039.409 -13.234.738 1.820.952 -963.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.168.760 74.777.095 29.684.510 43.502.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.168.760 74.777.095 29.684.510 43.502.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.168.760 74.777.095 29.684.510 43.502.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,11000000 0,21000000 0,08000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç 22 0,11000000 0,21000000 0,08000000 0,11000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.032.964 -183.347 -1.064.045 -616.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.291.205 -229.184 -1.330.056 -770.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
258.241 45.837 266.011 154.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
258.241 45.837 266.011 154.131
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
161.740.572 141.168.901 22.445.897 53.910.995
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
161.740.572 141.168.901 22.445.897 53.910.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.707.608 140.985.554 21.381.852 53.294.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.876.368 215.762.649 51.066.362 96.796.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
204.876.368 215.762.649 51.066.362 96.796.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215206


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.049 Değişim: -0,47% Hacim : 72.854 Mio.TL Son veri saati : 17:38
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9204 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,2786 Değişim: -0,22%
Düşük 31,2531 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.882,32 Değişim: -0,12%
Düşük 1.880,26 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.