KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2022 - 22:53
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor
600
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.860 6.464
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.499 2.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25.1, 27,1 -5.221 -12.057
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.2, 27.2 15.720 14.230
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.065 25.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-246.205 -54.075
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -246.205 -54.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 15.272 -5.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.1, 26.2 -676 14.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
48 3.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.447 27.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.866 -67.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.449 -9.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.315 -57.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-573 -55
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-573 -55
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-147.503 11.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
278.469 71.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.919 8.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
267.550 63.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-796 2.901
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-796 2.901
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.314 6.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.402 3.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.952 5.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.354 -1.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.854 49.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.169 -3.736
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.428 -3.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.681 -6.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-126.608 -13.753
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -53.544 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
648 12.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.745 -32.919
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.895 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-423 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-423 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 23
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 23
Alınan Faiz
561 6.680
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.793 -28.154
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.650 68.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.950 -68.500
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.712 2.515
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.843 -506
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.760 -21.119
Ödenen Temettüler
-885 -112
Ödenen Faiz
-7.131 -8.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.761 -6.665
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.096 -6.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.665 -12.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.242 93.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 89.907 80.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 89.907 80.242
Ticari Alacaklar
473.325 338.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 319 9.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 473.006 328.935
Diğer Alacaklar
5.686 11.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.2 175 6.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 5.511 4.937
Stoklar
10 273.740 124.107
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1 16.755 10.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 14 251
Diğer Dönen Varlıklar
20.1 17.467 9.635
ARA TOPLAM
876.894 574.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
876.894 574.967
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
911 870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.2 911 870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 690.830 458.035
Maddi Duran Varlıklar
13 556.081 463.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 31.684 26.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
288.530 206.137
Şerefiye
16 222.910 200.631
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 65.620 5.506
Peşin Ödenmiş Giderler
11.2 1.205 29
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 56.672 26.551
Diğer Duran Varlıklar
20.2 33.819 33.210
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.659.732 1.215.191
TOPLAM VARLIKLAR
2.536.626 1.790.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 72.700 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.700 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.588 19.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.588 19.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.588 19.580
Ticari Borçlar
599.811 302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.3 76.512 46.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 523.299 255.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.1 8.147 7.555
Diğer Borçlar
158.042 159.166
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.4 155.032 155.360
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 3.010 3.806
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.3 24.550 9.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.673 383
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.359 41.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.2 10.471 8.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.3 29.888 32.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ÜKLER
946.075 545.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.979 8.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.979 8.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.979 8.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
480 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
85.892 64.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.3 28.012 26.932
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.3 57.880 37.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 66.285 26.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.636 100.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.113.711 645.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.152.970 904.228
Ödenmiş Sermaye
21 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
21 20.069 20.069
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
92.792 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
76.214 79.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 76.214 79.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 98.097 100.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -21.306 -20.167
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.918 9.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.918 9.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.338 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
513.469 520.977
Net Dönem Karı veya Zararı
162.885 -35.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
269.945 240.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.422.915 1.144.460
TOPLAM KAYNAKLAR
2.536.626 1.790.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.820.999 1.141.875
Satışların Maliyeti
22 -1.500.958 -1.030.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
320.041 110.889
BRÜT KAR (ZARAR)
22 320.041 110.889
Genel Yönetim Giderleri
23.1 -158.860 -133.527
Pazarlama Giderleri
23.1 -50.204 -41.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 46.228 15.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -119.238 -28.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.967 -76.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 247.242 55.886
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -361 -16.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
284.848 -37.015
Finansman Gelirleri
27.1 14.307 20.586
Finansman Giderleri
27.2 -86.539 -45.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
212.616 -61.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.272 5.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -11.377 -5.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.895 10.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
197.344 -56.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
197.344 -56.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.459 -21.160
Ana Ortaklık Payları
162.885 -35.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 29 1,88110000 0,40710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.339 -1.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.674 -1.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
335 330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
335 330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.457 -309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.457 -309
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.796 -1.631
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.548 -58.041
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.739 -21.561
Ana Ortaklık Payları
156.809 -36.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007579


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1381 Değişim: 0,39%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2996 Değişim: 0,02%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
967,40 Değişim: 0,12%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.