KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:49
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Transferler
0 0 0 0 -354 9 0 -345 -345 0 0 0 -82.411 82.756 345 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 -97.643 -97.643 -97.898 -22.968 -120.866
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.643 -97.643 -97.643 -22.824 -120.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255 -255 0 0 0 0 -255 -144 -399
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -19.190 -577 80.837 80.837 9.878 9.878 63.407 523.073 -97.643 425.430 844.906 240.675 1.085.581
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.604 -20.167 -577 79.860 79.860 9.880 9.880 63.407 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460
Transferler
0 0 0 0 -2.507 -48 0 -2.555 -2.555 0 0 3.542 -36.237 35.250 -987 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 -922 0 0 20.613 20.613 19.691 16.415 36.106
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.613 20.613 20.613 17.144 37.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 -922 0 0 0 0 -922 -729 -1.651
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 98.097 -20.215 -577 77.305 77.305 8.958 8.958 66.949 484.403 20.613 505.016 923.582 256.647 1.180.229


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.633 -17.895
Dönem Karı (Zararı)
37.757 -120.467
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.757 -120.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.312 115.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.2,20 59.455 54.630
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16 -424
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-16 -424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.409 19.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.245 6.245
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
521 726
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.643 12.490
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.126 4.461
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.907 -7.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.033 11.540
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.393 27.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.544 -11.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-599 18.496
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 3.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.458 -5.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.007 -47.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.027 -15.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.034 -32.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-246 -1.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-246 -1.687
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.690 13.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.394 15.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.293 5.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.101 10.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.269 3.394
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.269 3.394
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24.380 9.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.020 1.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.238 -813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.218 2.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.611 -11.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.591 -2.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.387 -4.458
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.674 -7.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
221 10.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.816 -22.618
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.895 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-346 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-346 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 22
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 22
Alınan Faiz
372 3.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.433 48.696
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.950 68.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.950 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.636 1.360
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.223 -309
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.943 -15.428
Ödenen Temettüler
-337 0
Ödenen Faiz
-3.566 -5.427
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.474 23.377
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.236 -6.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.710 17.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.242 93.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.532 110.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.532 80.242
Ticari Alacaklar
447.368 338.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 356 9.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 447.012 328.935
Diğer Alacaklar
5.281 11.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 98 6.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.183 4.937
Stoklar
9 220.560 124.107
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 20.770 10.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 127 251
Diğer Dönen Varlıklar
8.959 9.635
ARA TOPLAM
726.597 574.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
726.597 574.967
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
870 870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
870 870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
444.625 458.035
Maddi Duran Varlıklar
11 495.816 463.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 30.513 26.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
211.149 206.137
Şerefiye
14 205.944 200.631
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.205 5.506
Peşin Ödenmiş Giderler
253 29
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 31.716 26.551
Diğer Duran Varlıklar
31.514 33.210
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.246.456 1.215.191
TOPLAM VARLIKLAR
1.973.053 1.790.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.033 19.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.033 19.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.033 19.580
Ticari Borçlar
373.214 302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 76.221 46.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 296.993 255.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.226 7.555
Diğer Borçlar
190.760 159.166
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 188.223 155.360
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.537 3.806
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 33.538 9.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 4.404 383
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.693 41.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.733 8.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
33.960 32.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.709 6.011
ARA TOPLAM
686.577 545.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.577 545.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.213 8.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.213 8.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.213 8.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
558 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.608 64.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 25.760 26.932
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
42.848 37.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 22.868 26.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.247 100.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
792.824 645.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
923.582 904.228
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.305 79.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 77.305 79.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 98.097 100.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20.215 -20.167
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.958 9.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.958 9.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.949 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
484.403 520.977
Net Dönem Karı veya Zararı
20.613 -35.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
256.647 240.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.180.229 1.144.460
TOPLAM KAYNAKLAR
1.973.053 1.790.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.254.490 762.211 462.657 353.579
Satışların Maliyeti
18 -1.034.277 -715.185 -373.541 -305.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 220.213 47.026 89.116 47.920
BRÜT KAR (ZARAR)
18 220.213 47.026 89.116 47.920
Genel Yönetim Giderleri
19 -114.559 -95.205 -31.980 -34.095
Pazarlama Giderleri
-30.960 -29.167 -12.462 -11.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 15.515 9.445 4.812 3.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -30.402 -25.538 -3.954 -11.507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.807 -93.439 45.532 -5.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
609 791 43 785
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10 -19.287 0 -55
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.406 -111.935 45.575 -5.163
Finansman Gelirleri
22.1 6.541 14.954 330 5.962
Finansman Giderleri
22.2 -27.646 -35.386 -4.268 -16.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.301 -132.367 41.637 -15.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.544 11.900 -7.450 1.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -9.282 -4.890 -4.335 -2.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 7.738 16.790 -3.115 4.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.757 -120.467 34.187 -13.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.757 -120.467 34.187 -13.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.144 -22.824 9.289 1.666
Ana Ortaklık Payları
20.613 -97.643 24.898 -15.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.651 -399 96 -368
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.651 -399 96 -368
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.651 -399 96 -368
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.106 -120.866 34.283 -14.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.415 -22.968 9.324 1.526
Ana Ortaklık Payları
19.691 -97.898 24.959 -15.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975331


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.914 Değişim: -4,82% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.912 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4895 Değişim: 0,13%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5283
Açılış: 13,4717
15,2407 Değişim: -0,20%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
791,34 Değişim: -0,28%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 799,70
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.