KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:48
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 -5.584 5.522 -62 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 11 11 610 610 0 0 -57.325 -57.325 -56.704 -8.845 -65.549
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.325 -57.325 -57.325 -9.300 -66.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11 0 11 11 610 610 0 0 0 0 621 455 1.076
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.331 0 8.331 8.331 67.653 75.984
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.687 -577 84.694 84.694 10.093 10.093 63.407 603.899 -57.325 546.574 970.122 274.513 1.244.635
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.199 -577 81.182 81.182 10.133 10.133 63.407 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613
Transferler
0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 -82.765 82.756 -9 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 -82.282 -82.282 -82.309 -24.494 -106.803
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.282 -82.282 -82.282 -24.490 -106.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -27 0 0 0 0 -27 -4 -31
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0 1.976 1.976 1.858 3.834
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -19.190 -577 81.191 81.191 10.106 10.106 63.407 522.719 -82.282 440.437 860.495 239.149 1.099.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.440 -91.378
Dönem Karı (Zararı)
-106.772 -66.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-106.772 -66.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.611 30.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 20 34.967 28.119
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 691
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 26 691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.835 8.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.960 2.098
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
726 1.129
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.149 4.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.649 -5.241
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.458 -8.217
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.107 2.976
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.618 6.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -9.912 -7.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.1, 22.2 19.225 -152
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.203 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.336 -48.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.432 19.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.732 -161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.164 19.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.554 127
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.554 127
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.215 23.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.178 -87.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.320 -75.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.142 -12.282
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.245 -991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.245 -991
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.405 -315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.155 -2.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.603 -4.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.552 2.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.825 -85.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.727 -3.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.888 -2.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.486 -10.045
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.517 178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.341 -12.705
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -47
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -47
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
45 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
45 0
Alınan Faiz
2.044 2.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
249 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.695 85.721
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 75.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.500 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.247 13.088
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-31 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.926 -2.165
Ödenen Faiz
-3.095 -1.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.769 -15.702
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.918 -2.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.851 -18.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 93.216 90.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 117.067 72.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 117.067 93.216
Ticari Alacaklar
251.937 267.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 14.939 40
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 236.998 266.969
Diğer Alacaklar
7.563 8.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 30 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.533 8.198
Stoklar
9 159.510 137.607
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 14.683 11.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 40 510
Diğer Dönen Varlıklar
16.095 11.254
ARA TOPLAM
625.491 497.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
860.495 940.828
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.191 81.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 81.191 81.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 100.958 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -19.190 -19.199
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.106 10.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.106 10.133
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.407 63.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
522.719 603.508
Net Dönem Karı veya Zararı
-82.282 -82.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
239.149 261.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.099.644 1.202.613
TOPLAM KAYNAKLAR
1.725.135 1.700.594


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 408.632 338.089 231.178 206.426
Satışların Maliyeti
18 -409.526 -336.027 -227.737 -194.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 -894 2.062 3.441 12.052
BRÜT KAR (ZARAR)
18 -894 2.062 3.441 12.052
Genel Yönetim Giderleri
19 -61.110 -58.941 -30.436 -30.312
Pazarlama Giderleri
-17.313 -12.607 -9.262 -7.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 5.802 11.940 2.575 3.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -14.031 -16.161 -8.668 -5.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-87.546 -73.707 -42.350 -27.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6 152 5 148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -19.232 0 -19.231 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-106.772 -73.555 -61.576 -27.611
Finansman Gelirleri
23.1 8.992 11.575 4.862 4.337
Finansman Giderleri
23.2 -18.904 -12.493 -10.704 -6.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-116.684 -74.473 -67.418 -30.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.912 7.848 4.297 2.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.304 -2.155 -1.590 -1.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 12.216 10.003 5.887 3.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.772 -66.625 -63.121 -28.238
DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.772 -66.625 -63.121 -28.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.490 -9.300 -14.587 -3.138
Ana Ortaklık Payları
-82.282 -57.325 -48.534 -25.100
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 25 -0,95020000 -0,66200000 -0,56050000 -0,28990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 21 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 26 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -5 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31 1.053 -8 34
Yabancı Para Çevrim Farkları
-31 1.053 -8 34
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-31 1.053 -8 34
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31 1.074 -8 34
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-106.803 -65.551 -63.129 -28.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.494 -8.847 -14.574 -3.140
Ana Ortaklık Payları
-82.309 -56.704 -48.555 -25.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869173


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.