" />

KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:36
KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.419 44.627.419
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993 -12.969.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -6.910.151 -12.969.993 -19.880.144 31.657.226 31.657.226
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 11.527.916 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984 -4.383.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -18.438.067 -4.383.984 -22.822.051 28.563.625 28.563.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.110.948 12.825.674
Dönem Karı (Zararı)
-4.383.984 -12.969.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.383.984 -12.969.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.768.448 14.883.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 18.614.840 13.566.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.976
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.976
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
912.391 1.378.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
570.469 538.546
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
341.922 839.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.737.496 2.183.131
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.673.717 -360.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 7.411.213 2.544.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
881.445 -2.068.280
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 881.445 -2.068.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.372.834 -170.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.890 -749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.803.500 11.113.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.401.575 -12.063.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
112.414 -272.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.513.989 -11.791.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.611 -243.559
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.228 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.383 -243.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-945.788 -1.164.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.849.540 17.615.376
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.465.747 13.256.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.383.793 4.358.659
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.812 1.397.248
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.812 1.397.248
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
761.273 5.067.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.955.473 504.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-158.672 -1.491.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.114.145 1.995.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.187.964 13.026.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.072.264 -183.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.752 -17.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.571.450 -2.675.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.341 1.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.576.791 -2.676.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.456.954 -14.308.294
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.871 567.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.707.315 -12.464.231
Ödenen Faiz
-3.847.551 -2.529.932
Alınan Faiz
95.041 118.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.082.544 -4.158.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.082.544 -4.158.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 885.450 6.200.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.967.994 2.042.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.967.994 885.450
Ticari Alacaklar
151.722.936 111.595.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 329.487 441.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 151.393.449 111.154.057
Diğer Alacaklar
609.723 434.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 137.228 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
472.495 434.112
Stoklar
10 3.220.462 2.274.674
Peşin Ödenmiş Giderler
1.116.119 778.958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 4.752 19.188
Diğer Dönen Varlıklar
585.897 745.198
ARA TOPLAM
159.227.883 116.733.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.227.883 116.733.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.738.884 3.620.329
Diğer Alacaklar
130.037 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.065.000 12.065.000
Maddi Duran Varlıklar
11 30.303.056 26.830.065
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 24.525.281 22.089.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 136.918 101.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.918 101.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.173.728 3.800.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.072.904 68.638.064
TOPLAM VARLIKLAR
234.300.787 185.371.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.295.353 17.304.161
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
677.583 168.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
677.583 168.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.617.770 17.135.982
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 15.617.770 17.135.982
Ticari Borçlar
170.954.457 120.896.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 116.483.080 67.875.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 54.471.377 53.021.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
583.494 716.925
Diğer Borçlar
1.416.835 1.151.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 642.895 137.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
773.940 1.013.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.197.954 2.436.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.100.046 2.148.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
523.948 562.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.576.098 1.586.071
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
540.703 262.535
ARA TOPLAM
195.088.842 144.917.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.088.842 144.917.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 9.760.520 6.155.772
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.091 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 177.091 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.583.429 6.155.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.583.429 6.155.772
Uzun Vadeli Karşılıklar
887.800 1.350.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 887.800 1.350.805
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.648.320 7.506.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.737.162 152.423.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.563.625 32.947.609
Ödenmiş Sermaye
16 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -1.750.666 -1.750.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.750.666 -1.750.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.247.228 -2.247.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.767.915 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.438.067 -6.910.151
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.383.984 -11.527.916
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.563.625 32.947.609
TOPLAM KAYNAKLAR
234.300.787 185.371.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 312.182.951 157.151.816 112.518.040 72.283.772
Satışların Maliyeti
17 -294.023.393 -154.161.839 -109.329.823 -70.641.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.159.558 2.989.977 3.188.217 1.642.218
BRÜT KAR (ZARAR)
17 18.159.558 2.989.977 3.188.217 1.642.218
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.549.866 -13.335.068 -5.319.987 -5.021.912
Pazarlama Giderleri
-2.282.873 -2.330.148 -796.039 -1.476.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.941.253 641.628 925.166 206.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.580.748 -181.439 -1.513.955 -93.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-312.676 -12.215.050 -3.516.598 -4.742.236
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.890 2.069.029 255 1.221.562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-881.445 0 -226.745 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.189.231 -10.146.021 -3.743.088 -3.520.674
Finansman Gelirleri
19.1 162.774 312.176 0 176.088
Finansman Giderleri
19.2 -4.730.361 -3.306.937 -1.903.406 -1.316.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.756.818 -13.140.782 -5.646.494 -4.661.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.372.834 170.789 993.634 -24.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.372.834 170.789 993.634 -24.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.383.984 -12.969.993 -4.652.860 -4.685.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975313


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9264 Değişim: 0,09%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8909 Değişim: 0,05%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.538,93 Değişim: 0,16%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.