KAP ***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 22:08
KAP ***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.917 1.656.707 685.802 20.479 1.116.458 3.588.363 16.486 3.604.849
Transferler
1.116.458 -1.116.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
457.887 457.887 -7.122 450.765
Dönem Karı (Zararı)
1.582.212 1.582.212 6.160 1.588.372
Kar Payları
192.889 -1.086.410 -893.511 -2.595 -896.106
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
82 2.904 2.986 2.986
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 2.114.594 878.783 53.431 1.582.212 4.737.937 12.929 4.750.866
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.917 2.114.594 878.783 53.431 1.582.212 4.737.937 12.929 4.750.866
Transferler
1.582.212 -1.582.212
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.424.288 2.424.288 2.424.288
Dönem Karı (Zararı)
2.448.053 2.448.053 13.648 2.461.701
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
133.235 -602.702 -469.467 -469.467
Kar Payları
-174.068 -513.265 -687.333 -8.673 -696.006
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 4.538.882 837.950 519.676 2.448.053 8.453.478 17.904 8.471.382


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.086.386 1.440.405
Dönem Karı (Zararı)
2.461.701 1.588.372
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.461.701 1.588.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-721.963 -251.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 115.300 121.754
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 46.698 60.080
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.698 60.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 39.261 48.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.698 5.582
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.602 13.608
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.961 29.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.870 -57.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-44.870 -57.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,26 -354.298 -291.428
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
107.377 22.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-461.675 -313.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 10.108 -257.948
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10.108 -257.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -68.335 76.267
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 6.899 316
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6.899 316
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-490.226
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 17.500 48.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.171.680 -205.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.412.692 -289.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.318.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.094.382 -289.708
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-990.911 -26.418
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-990.911 -26.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-191.380 -78.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-268.793 -188.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
654.684 149.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.641 7.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
617.043 142.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25.213 1.233
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
525.640 -248.153
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
525.640 -248.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
204.290 83.814
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
204.290 83.814
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.584.908 418.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-302.639 -27.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-302.639 -27.527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
568.058 1.131.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -4.693 -9.490
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-108.391 -182.889
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
631.412 501.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-453.488 -418.015
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
737.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.306 83.241
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.306 83.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -303.978 -173.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-299.586 -172.535
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.392 -1.352
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-930.816 -327.369
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.008.539 -1.523.728
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.766.826 417.003
Kredilerden Nakit Girişleri
1.616.826 417.003
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.583.099 -1.459.298
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.099 -1.459.298
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-199.468 262.783
Ödenen Temettüler
-1.165.472 -896.106
Ödenen Faiz
27 -12.083 -13.108
Alınan Faiz
27 22.776 26.948
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
161.981 138.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-375.641 -501.338
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.230.574 243.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
854.933 -258.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
276.370 534.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.131.303 276.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.268.673 499.110
Finansal Yatırımlar
7 316.938 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
316.938 0
Ticari Alacaklar
3.574.757 1.495.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,8 1.750.741 432.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.824.016 1.062.727
Diğer Alacaklar
247.574 276.504
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,9 139.282 206.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 108.292 70.285
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.035.337 44.426
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16 1.035.337 44.426
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 579.102 316.889
Stoklar
10 309.679 118.299
Peşin Ödenmiş Giderler
11 518.692 256.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 91.535 1.842
Diğer Dönen Varlıklar
15 340.047 116.088
ARA TOPLAM
8.282.334 3.125.119
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.282.334 3.125.119
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 145.313 212.547
Ticari Alacaklar
161.201 8.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 161.201 8.456
Diğer Alacaklar
378.162 505.704
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,9 332.808 465.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.354 39.773
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 1.733.218 1.550.967
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.213.759 1.508.622
Maddi Duran Varlıklar
13 1.392.823 829.077
Kullanım Hakkı Varlıkları
48.961 25.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 297.606 314.342
Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.484 13.580
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 416.103 78.543
Diğer Duran Varlıklar
10.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.818.269 5.047.631
TOPLAM VARLIKLAR
15.100.603 8.172.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 236.113 261.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.113 261.500
Banka Kredileri
236.113 261.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 442.469 235.021
Ticari Borçlar
1.182.936 528.252
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 51.816 14.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.131.120 514.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 30.737 14.740
Diğer Borçlar
188.149 536.301
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,9 46.930 446.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 141.219 89.840
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
559.436 33.796
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 559.436 33.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.142.360 557.452
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 91.272 12.582
Kısa Vadeli Karşılıklar
178.066 127.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 31.059 9.374
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 147.007 118.329
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 183.683 147.179
ARA TOPLAM
5.235.221 2.454.526
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.235.221 2.454.526
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 883.413 517.084
Diğer Borçlar
473.607 385.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 473.607 385.876
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.742 21.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 24.742 21.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 12.238 43.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.394.000 967.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.629.221 3.421.884
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.453.478 4.737.937
Ödenmiş Sermaye
22 108.917 108.917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.538.882 2.114.594
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
837.950 878.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
519.676 53.431
Net Dönem Karı veya Zararı
2.448.053 1.582.212
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.904 12.929
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.471.382 4.750.866
TOPLAM KAYNAKLAR
15.100.603 8.172.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 9.648.762 5.572.651
Satışların Maliyeti
24 -6.763.540 -3.381.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.885.222 2.191.078
BRÜT KAR (ZARAR)
2.885.222 2.191.078
Genel Yönetim Giderleri
24 -586.673 -511.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -48.219 -22.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 104.919 93.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -399.686 -170.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.955.563 1.580.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 537.022 48.822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -116.326 -22.894
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -46.698 -60.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -10.108 257.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.319.453 1.804.050
Finansman Gelirleri
27 284.936 127.545
Finansman Giderleri
27 -211.023 -195.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.393.366 1.736.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
68.335 -147.887
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -255.704 -224.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 324.039 76.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.461.701 1.588.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.461.701 1.588.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.648 6.160
Ana Ortaklık Payları
2.448.053 1.582.212
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.424.288 450.765
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.424.288 450.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.424.288 450.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.885.989 2.039.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.648 -962
Ana Ortaklık Payları
4.872.341 2.040.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010011


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.473 Değişim: -0,69% Hacim : 19.512 Mio.TL Son veri saati : 15:13
Düşük 2.447 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6560 Değişim: -0,16%
Düşük 16,5311 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5130 Değişim: -0,23%
Düşük 17,3631 29.06.2022 Yüksek 17,5880
Açılış: 17,5532
977,55 Değişim: 0,15%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 979,17
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.