;

KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2022 - 12:36
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı kar dağıtım önerisi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 Peşin 6,7500000 675 0 6,7500000 675
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 Peşin 6,7500000 675 0 6,7500000 675
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 Peşin 6,7500000 675 10 6,0750000 607,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 27.04.2022 29.04.2022 28.04.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25 Mart 2022 (bugün) tarihinde aldığı kararla
31.12.2021 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 339.246.860,33 TL'dir.
Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı 157.612.989,62 TL düşüldükten sonra, kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 181.633.870,71 TL'dir.
31.12.2021 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 533.453.896,00 TL'dir.
SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 533.453.896,00 TL'dir.
Buna göre Şirketimizin 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 533.453.896,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Net Dönem Karı
533.453.896,00
339.246.860,33

Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
157.612.989,62

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00

Net Dağıtılabilir Dönem Karı
533.453.896,00
181.633.870,71

Ortaklara Birinci Kar Payı
1.215.000,00
1.215.000,00

Ortaklara İkinci Kar Payı
162.810.000,00
162.810.000,00

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
0,00

Genel Kanuni Yedek Akçe
16.281.000,00
16.281.000,00

Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
353.147.896,00
1.327.870,71

Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesi
hususlarının 21 Nisan 2022 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine,
mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Ek: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021 Kar Dağıtımına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2021 yılı kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 70.287.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 630.035.899 339.847.616,61
4. Vergiler ( - ) 65.112.502 600.756,28
5. Net Dönem Kârı 533.453.896 339.246.860,33
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 157.612.989,62
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.453.896 181.633.870,71
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 394.266
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.848.162
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000
* Nakit 1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 162.810.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.281.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 353.147.896 1.327.870,71
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 65.610.000 0 12,3 6,75 675
B Grubu 35.356.500 0 6,63 6,75 675
C Grubu 56.752.650 0 10,64 6,075 607,5
TOPLAM 157.719.150 0 29,57

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3616 Değişim: 0,08%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3841
Açılış: 16,3488
17,5957 Değişim: 0,21%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
975,24 Değişim: 0,27%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.