KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 19:15
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 451.090.935 401.883.516
Satışların Maliyeti
20 -334.868.125 -317.253.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
116.222.810 84.630.246
BRÜT KAR (ZARAR)
116.222.810 84.630.246
Genel Yönetim Giderleri
-59.435.964 -52.484.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
116.220.702 92.024.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-135.171.555 -75.152.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.835.993 49.017.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.311.930 2.877.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.092 -1.256.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.162.430 4.928.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.301.261 55.567.800
Finansman Gelirleri
21 33.767.364 22.411.830
Finansman Giderleri
22 -121.435.051 -112.978.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.366.426 -34.998.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
68.395 -3.461.251
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -12.801.752 -6.320.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 12.870.147 2.858.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.298.031 -38.460.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.298.031 -38.460.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.978.003 2.113.249
Ana Ortaklık Payları
-53.276.034 -40.573.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç / (kayıp) (Kr) 24 -0,02200000 -0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.457.463 28.369.089
Dönem Karı (Zararı)
-46.298.031 -38.460.150
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.668.862 48.411.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 41.713.636 37.109.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.677.150 2.158.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.075.655 1.555.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.075.655 1.555.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 23.485.647 11.711.506
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.928.878 -3.739.524
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.414.525 15.451.030
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
80.250.437 221.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.162.430 -4.928.861
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-68.395 3.461.251
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.302.838 -2.877.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-237.106.910 29.074.736
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-65.456.797 31.691.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.472.010 5.977.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.002.544 330.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.469.466 5.646.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.994.495 -26.309.403
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.299.888 -2.504.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.938.033 8.409.216
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.851.556 -6.509.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.877.821 -9.133.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.729.377 2.624.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
30.963.643 862.892
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.239.114 17.457.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-131.736.079 39.025.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.818.986 -4.656.972
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.050.060 -320.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.852.338 -5.678.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.150.268 -29.610.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.260.589 7.554.484
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.260.589 7.149.231
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.190.966 -35.995.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.731.890 -33.660.995
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-459.076 -2.334.559
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.184.355 -1.169.056
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.184.355 -1.169.056
Alınan Temettüler
1.265.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-147.230.896 109.413.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
188.101.162 215.673.664
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-242.515.181 -83.956.505
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.260.440 -23.360.300
Ödenen Temettüler
-47.992.500
Ödenen Faiz
-7.492.815 -2.683.187
Alınan Faiz
5.928.878 3.739.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-318.538.091 108.172.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
210.917.807 78.577.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-107.620.284 186.749.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
571.428.818 208.942.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 463.808.534 395.692.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 464.236.611 571.830.186
Finansal Yatırımlar
61.891.966 9.435.386
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 61.891.966 9.435.386
Ticari Alacaklar
255.281.976 168.762.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.346.507 5.343.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 242.935.469 163.418.666
Diğer Alacaklar
179.569.953 108.639.964
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.411.579 36.106.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 139.158.374 72.533.233
Stoklar
10 22.845.093 19.545.205
Peşin Ödenmiş Giderler
39.614.602 27.722.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 39.614.602 27.722.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 10.333.949 2.777.130
Diğer Dönen Varlıklar
14.725.146 17.087.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 14.725.146 17.087.134
ARA TOPLAM
1.048.499.296 925.800.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.048.499.296 925.800.147
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
32.711.834 18.361.495
Vadeli Mevduatlar
5 32.711.834 18.361.495
Diğer Alacaklar
259.202.991 133.821.116
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 80.777.761 74.351.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 178.425.230 59.469.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 12.381.694 157.711.645
Maddi Duran Varlıklar
518.327.888 489.167.243
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 255.058.169 229.200.254
Taşıtlar
11 52.833.702 48.526.570
Mobilya ve Demirbaşlar
11 34.470.457 33.081.792
Özel Maliyetler
11 173.950.555 174.965.648
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.015.005 3.392.979
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 479.499.750 510.665.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
565.645.172 338.120.218
Şerefiye
13 80.446.075 73.295.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 485.199.097 264.824.557
Peşin Ödenmiş Giderler
15.756.100 7.710.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 15.756.100 7.710.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 178.971.597 156.752.202
Diğer Duran Varlıklar
25.120.417 24.059.858
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 25.120.417 24.059.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.087.617.443 1.836.369.255
TOPLAM VARLIKLAR
3.136.116.739 2.762.169.402
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
254.706.250 281.937.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
254.706.250 281.937.163
Banka Kredileri
7 174.591.914 149.354.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 80.114.336 132.582.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
490.080.724 436.473.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
490.080.724 436.473.537
Banka Kredileri
7 490.080.724 436.473.537
Ticari Borçlar
143.079.175 128.227.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.014.482 8.892.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 138.064.693 119.335.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 64.026.369 35.804.414
Diğer Borçlar
27.956.310 86.794.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 57.712.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 27.956.310 29.081.658
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.956.132 24.101.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 32.956.132 24.101.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 23.660.490 28.760.852
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.956.880 33.709.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.356.613 25.614.891
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.600.267 8.094.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.279.753 10.700.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 14.279.753 10.700.345
ARA TOPLAM
1.097.702.083 1.066.509.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.316.179 1.087.252.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.197.316.179 1.087.252.580
Banka Kredileri
7 576.188.974 505.135.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 621.127.205 582.117.286
Diğer Borçlar
25.450.203 20.323.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 25.450.203 20.323.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.000.589 2.000.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.000.589 2.000.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.490.254 34.788.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 31.490.254 34.788.905
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 35.038.949 29.562.138
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
144.403.128 75.435.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 144.403.128 75.435.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.435.699.302 1.249.362.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.533.401.385 2.315.871.927
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.935.723 356.603.862
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.110.446 -27.110.446
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.110.446 -27.110.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.110.446 -27.110.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
339.693.784 262.085.889
Yabancı Para Çevrim Farkları
339.693.784 262.085.889
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.387.905 74.387.905
Yasal Yedekler
19 74.387.905 74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.940.514 192.120.125
Net Dönem Karı veya Zararı
-53.276.034 -169.179.611
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
221.779.631 89.693.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
602.715.354 446.297.475
TOPLAM KAYNAKLAR
3.136.116.739 2.762.169.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Transferler
192.355.079 -192.355.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.908.377 -40.573.399 -22.665.022 4.473.448 -18.191.574
Dönem Karı (Zararı)
-40.573.399 -40.573.399 2.113.249 -38.460.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.908.377 17.908.377 2.360.199 20.268.576
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.313.971 -1.313.971 1.313.971
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 154.284.535 63.387.956 308.825.075 -40.573.399 486.199.203 68.046.187 554.245.390
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475
Transferler
-169.179.611 169.179.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.607.895 -53.276.034 24.331.861 77.262.610 101.594.471
Dönem Karı (Zararı)
-53.276.034 -53.276.034 6.978.003 -46.298.031
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.607.895 77.607.895 70.284.607 147.892.502
Kar Payları
-7.710.730 -7.710.730
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
62.534.138 62.534.138
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 339.693.784 74.387.905 22.940.514 -53.276.034 380.935.723 221.779.631 602.715.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.298.031 -38.460.150
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
105.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
147.787.175 20.268.576
Yabancı Para Çevrim Farkları
147.787.175 20.268.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.892.502 20.268.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.594.471 -18.191.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.262.610 4.473.448
Ana Ortaklık Payları
24.331.861 -22.665.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 13.251 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6597 Değişim: 0,11%
Düşük 8,6449 23.06.2021 Yüksek 8,6607
Açılış: 8,6499
10,3290 Değişim: -0,05%
Düşük 10,3227 23.06.2021 Yüksek 10,3429
Açılış: 10,3341
495,73 Değişim: 0,19%
Düşük 494,40 23.06.2021 Yüksek 496,08
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.