KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:49
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.106.897.254 1.421.348.102 453.845.974 581.712.034
Satışların Maliyeti
20 -835.743.959 -989.583.237 -288.281.690 -355.054.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 271.153.295 431.764.865 165.564.284 226.657.460
BRÜT KAR (ZARAR)
271.153.295 431.764.865 165.564.284 226.657.460
Genel Yönetim Giderleri
-149.279.667 -170.647.765 -49.223.277 -65.051.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
360.363.347 47.280.893 201.040.698 -13.019.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-340.212.955 -63.969.444 -194.607.280 -37.348.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.024.020 244.428.549 122.774.425 111.237.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.191.086 2.846.497 189.210 629.681
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.399.125 -263 -64.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-4.226.941 16.446.463 -235.386 9.285.796
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.589.040 263.721.246 122.663.773 121.153.142
Finansman Gelirleri
21 107.615.146 36.760.108 59.758.346 20.767.534
Finansman Giderleri
22 -432.109.134 -110.514.164 -222.248.346 26.785.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-184.904.948 189.967.190 -39.826.227 168.706.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.044.980 -23.953.697 -419.202 -34.252.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -38.318.871 -48.848.360 -19.010.330 -36.745.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 32.273.891 24.894.663 18.591.128 2.493.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-190.949.928 166.013.493 -40.245.429 134.454.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
-190.949.928 166.013.493 -40.245.429 134.454.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.223.600 3.502.123 6.070.272 2.718.575
Ana Ortaklık Payları
-204.173.528 162.511.370 -46.315.701 131.735.616
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
312.302.280 243.234.891
Dönem Karı (Zararı)
-190.949.928 166.013.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
463.231.019 178.262.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 114.565.509 91.696.258
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.973.217 20.798.318
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.962.820 15.867.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.962.820 15.867.089
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.296.221 33.394.842
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.807.669 -11.760.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
71.103.890 45.155.082
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
267.352.417 11.845.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 4.226.941 -16.446.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.044.980 23.953.697
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.191.086 -2.846.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
56.974.129 -70.141.279
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
35.842.597 -5.886.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.624.611 -104.866.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.009.726 -623.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.614.885 -104.243.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.070.017 2.300.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.080.559 -1.820.209
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.993.709 822.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.284.621 24.134.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.911.761 10.694.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.196.382 13.440.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.940.155 24.265.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.675.652 -9.091.482
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
329.255.220 274.134.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -7.346.087 -11.096.421
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -1.047.363 -444.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -8.559.490 -19.358.503
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.983.570 -138.384.933
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 0 -13.923.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.589.449 16.125.512
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.530.727 5.952.572
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.722 10.172.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.522.609 -149.647.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.176.975 -137.458.144
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.345.634 -12.189.695
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
16.949.590 9.060.394
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
16.949.590 9.060.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.948.864 -104.731.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
597.563.053 274.809.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-499.961.784 -199.517.830
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.478.547 -55.108.190
Ödenen Temettüler
-47.992.500 -128.803.767
Ödenen Faiz
-30.886.755 -7.870.874
Alınan Faiz
20.807.669 11.760.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.369.846 118.695
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
115.851.243 29.181.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
374.221.089 29.299.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.942.627 196.730.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 583.163.716 226.030.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 583.952.878 209.130.875
Finansal Yatırımlar
21.303.604 57.747.115
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 21.303.604 57.747.115
Ticari Alacaklar
223.206.412 216.999.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.883.112 3.873.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 218.323.300 213.125.657
Diğer Alacaklar
121.213.114 103.432.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 37.881.438 26.647.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25 83.331.676 76.784.685
Stoklar
10 19.605.293 16.524.734
Peşin Ödenmiş Giderler
54.515.215 29.502.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 54.515.215 29.502.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.000.691 6.456.151
Diğer Dönen Varlıklar
13.408.300 16.389.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 13.408.300 16.389.181
ARA TOPLAM
1.038.205.507 656.181.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.038.205.507 656.181.879
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
334.290 334.290
Vadeli Mevduatlar
5 334.290 334.290
Diğer Alacaklar
152.445.605 117.972.173
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 93.600.298 81.497.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25 58.845.307 36.475.166
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 159.575.802 129.954.118
Maddi Duran Varlıklar
499.758.803 457.159.082
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 243.498.843 199.684.081
Taşıtlar
11 50.239.019 44.216.323
Mobilya ve Demirbaşlar
11 34.049.242 33.753.940
Özel Maliyetler
11 169.132.152 172.563.328
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.839.547 6.941.410
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 535.500.640 428.056.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
351.059.413 285.431.765
Şerefiye
13 72.380.844 60.932.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 278.678.569 224.499.499
Peşin Ödenmiş Giderler
8.018.940 20.038.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.018.940 20.038.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 154.651.460 102.587.821
Diğer Duran Varlıklar
25.008.078 21.874.312
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 25.008.078 21.874.312
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.886.353.031 1.563.407.809
TOPLAM VARLIKLAR
2.924.558.538 2.219.589.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
260.672.323 21.421.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
260.672.323 21.421.438
Banka Kredileri
7 260.672.323 21.421.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
554.391.711 534.989.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
554.391.711 534.989.770
Banka Kredileri
7 406.855.209 441.030.490
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 147.536.502 93.959.280
Ticari Borçlar
155.984.247 134.699.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.036.252 21.948.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 148.947.995 112.751.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 58.926.662 53.986.507
Diğer Borçlar
86.924.985 18.401.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
57.712.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 29.212.485 18.401.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.011.753 17.032.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 23.011.753 17.032.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 30.454.435 7.569.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.598.991 23.779.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.632.013 16.996.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.966.978 6.782.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.747.280 8.860.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 22.747.280 8.860.670
ARA TOPLAM
1.223.712.387 820.739.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.223.712.387 820.739.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.087.067.799 704.550.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.087.067.799 704.550.286
Banka Kredileri
7 506.370.702 339.762.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 580.697.097 364.787.559
Diğer Borçlar
21.202.027 16.806.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.202.027 16.806.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.396.871 28.354.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 32.396.871 28.354.292
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 27.071.954 21.497.424
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
78.575.484 55.204.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 78.575.484 55.204.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.246.314.135 826.412.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.470.026.522 1.647.152.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
357.609.099 510.178.196
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.559.824 -24.024.964
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.559.824 -24.024.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.559.824 -24.024.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
295.534.420 136.376.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
295.534.420 136.376.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.387.906 63.387.956
Yasal Yedekler
19 74.387.906 63.387.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
192.120.125 117.783.967
Net Dönem Karı veya Zararı
-204.173.528 192.355.079
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.922.917 62.258.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
454.532.016 572.436.964
TOPLAM KAYNAKLAR
2.924.558.538 2.219.589.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Diğer Düzeltmeler
71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757
Transferler
12.757.500 191.826.456 -204.583.956
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.338 13.515.455 162.511.370 176.209.163 4.427.672 180.636.835
Dönem Karı (Zararı)
162.511.370 162.511.370 3.502.123 166.013.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
182.338 13.515.455 13.697.793 925.549 14.623.342
Kar Payları
-128.803.767 -128.803.767 -128.803.767
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.295.721 110.758.010 63.387.956 117.783.966 162.511.370 454.445.581 60.372.054 514.817.635
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964
Transferler
10.999.950 181.355.129 -192.355.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-534.860 159.158.262 204.173.528 -45.550.126 33.350.178 -12.199.948
Dönem Karı (Zararı)
204.173.528 -204.173.528 13.223.600 -190.949.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-534.860 159.158.262 158.623.402 20.126.578 178.749.980
Kar Payları
-105.705.000 -105.705.000 -105.705.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.559.824 295.534.420 74.387.906 192.120.125 -204.173.528 357.609.099 96.922.917 454.532.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-190.949.928 166.013.493 -40.245.429 134.454.191
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-560.468 182.275 -58.709 -73.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-394.160 -62.206 -55.176 -62.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-256.881 329.091 -9.083 -15.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-256.881 329.091 -9.083 -15.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
90.573 -84.610 5.550 3.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.528 3.214
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
66.045 -84.610 2.336 3.971
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
179.310.448 14.441.067 121.393.019 -26.674.496
Yabancı Para Çevrim Farkları
179.310.448 14.441.067 121.393.019 -26.674.496
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
179.310.448 14.441.067 121.393.019 -26.674.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.749.980 14.623.342 121.334.310 -26.748.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.199.948 180.636.835 81.088.881 107.706.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.350.178 4.427.672 19.799.058 446.510
Ana Ortaklık Payları
-45.550.126 176.209.163 61.289.823 107.259.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4502 Değişim: -0,20%
Düşük 13,4422 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2378 Değişim: -0,03%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,55 Değişim: -0,07%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 804,35
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.