KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 19:06
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 748.783.115 541.381.724 437.832.449 318.904.243
Satışların Maliyeti
20 -543.675.710 -366.918.229 -308.750.554 -202.336.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 205.107.405 174.463.495 129.081.895 116.567.934
BRÜT KAR (ZARAR)
205.107.405 174.463.495 129.081.895 116.567.934
Genel Yönetim Giderleri
-105.595.783 -76.863.875 -56.751.648 -42.311.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60.300.692 71.593.126 28.780.479 22.560.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-26.621.430 -78.336.266 -12.917.745 -31.960.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.190.884 90.856.480 88.192.981 64.855.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.216.816 1.851.705 622.880 1.819.249
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-263 -210.314 -263 -183.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7.160.667 9.294.130 3.374.595 5.559.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.568.104 101.792.001 92.190.193 72.051.552
Finansman Gelirleri
21 15.992.574 32.116.688 8.194.627 21.630.520
Finansman Giderleri
21 -137.299.970 -68.931.987 -73.300.342 -40.974.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.260.708 64.976.702 27.084.478 52.707.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.298.594 -5.136.715 -2.158.883 -2.786.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.102.691 -8.766.944 -8.287.888 -5.344.022
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.401.285 3.630.229 6.129.005 2.557.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.559.302 59.839.987 24.925.595 49.920.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.559.302 59.839.987 24.925.595 49.920.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
783.548 1.498.413 1.492.640 1.168.345
Ana Ortaklık Payları
30.775.754 58.341.574 23.432.955 48.752.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.454.903 35.975.154
Dönem Karı (Zararı)
31.559.302 59.839.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
123.230.163 72.638.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 59.419.740 21.729.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.162.446 3.169.295
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.931.828 5.370.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.931.828 5.370.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 23.362.010 5.729.381
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.366.457 -3.403.604
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.728.467 9.132.985
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
45.029.952 42.438.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.160.667 -9.294.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-10.298.594 5.136.715
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.216.552 -1.641.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.404.356 -82.822.985
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9.368.609 -1.668.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.280.440 -70.706.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-619.176 -4.402.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.661.264 -66.303.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.149.974 -23.653.943
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.383.747 -4.954.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.446.012 -45.728.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.639.634 15.333.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.325.021 1.148.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.314.613 14.184.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.106.216 12.722.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.258.642 35.833.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
99.385.109 49.655.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -6.808.558 -5.703.220
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-444.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.676.670 -7.977.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.146.173 -44.554.196
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.923.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.280.416 5.028.388
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5.251.926 5.028.388
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 28.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.308.200 -49.582.584
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.620.389 -31.217.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.687.811 -18.365.270
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
10.804.611
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
10.804.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.071.087 42.881.912
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.936.740 202.067.795
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.206.634 -80.189.212
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.979.369
Ödenen Temettüler
-128.803.767 -76.545.000
Ödenen Faiz
-3.384.514 -6.225.900
Alınan Faiz
6.366.457 3.774.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-139.762.357 34.302.870
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
61.374.249 -8.925.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.388.108 25.377.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
196.730.773 113.404.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
118.342.665 138.781.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 118.478.885 197.023.791
Finansal Yatırımlar
42.232.346 51.444.157
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 42.232.346 51.444.157
Ticari Alacaklar
238.224.034 175.331.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.227.822 1.608.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 235.996.212 173.723.215
Diğer Alacaklar
66.480.103 57.689.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.264.070 24.164.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.216.033 33.524.518
Stoklar
10 15.497.373 14.113.626
Peşin Ödenmiş Giderler
46.999.240 21.045.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 46.999.240 21.045.610
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 52.336 251.958
Diğer Dönen Varlıklar
12.439.135 6.554.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 12.439.135 6.554.957
ARA TOPLAM
540.403.452 523.455.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
540.403.452 523.455.138
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
166.650 166.650
Vadeli Mevduatlar
5 166.650 166.650
Diğer Alacaklar
159.503.215 151.619.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 93.374.224 95.869.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 66.128.991 55.750.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 113.756.268 95.725.908
Maddi Duran Varlıklar
423.297.307 321.805.178
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 172.332.692 104.152.435
Taşıtlar
11 35.597.320 32.441.752
Mobilya ve Demirbaşlar
11 29.606.995 5.492.514
Özel Maliyetler
11 172.583.218 22.739.450
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 13.177.082 156.979.027
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 514.652.734
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
302.552.668 263.033.821
Şerefiye
13 61.259.368 43.925.159
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 241.293.300 219.108.662
Peşin Ödenmiş Giderler
17.305.038 43.673.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.305.038 43.673.520
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 68.308.887 98.539.804
Diğer Duran Varlıklar
26.047.965 24.040.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 26.047.965 24.040.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.625.590.732 998.604.903
TOPLAM VARLIKLAR
2.165.994.184 1.522.060.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.153.058 4.047.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.153.058 4.047.575
Banka Kredileri
7 7.330.642 3.559.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 84.313.835
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 508.581 487.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
379.923.702 229.741.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
379.923.702 229.741.802
Banka Kredileri
7 379.923.702 229.741.802
Ticari Borçlar
128.604.173 99.964.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 14.974.736 9.649.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 113.629.437 90.314.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 60.317.458 39.211.242
Diğer Borçlar
15.005.416 12.845.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.005.416 12.845.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.035.308 15.698.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 21.035.308 15.698.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 7.294.307 12.443.013
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.326.314 18.416.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.824.160 12.474.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.502.154 5.942.066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.045.161 9.878.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 8.045.161 9.878.674
ARA TOPLAM
733.704.897 442.247.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
733.704.897 442.247.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
925.792.133 488.025.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
925.792.133 488.025.051
Banka Kredileri
7 460.595.316 478.223.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 465.196.817 9.801.883
Diğer Borçlar
16.337.608 16.098.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 16.337.608 16.098.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.036.334 1.036.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.036.334 1.036.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.499.027 27.467.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 29.499.027 27.467.482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.093.711 5.876.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
51.417.186 188.220.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 51.417.186 188.220.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.025.175.999 726.724.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.758.880.896 1.168.972.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
347.186.077 336.259.562
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.222.104 -24.478.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.222.104 -24.478.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.222.104 -24.478.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
135.160.505 97.242.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
135.160.505 97.242.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.387.956 50.630.456
Yasal Yedekler
19 63.387.956 50.630.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.783.966 -16.019.346
Net Dönem Karı veya Zararı
30.775.754 204.583.956
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.927.211 16.827.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
407.113.288 353.087.514
TOPLAM KAYNAKLAR
2.165.994.184 1.522.060.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Transferler
85.361.608 -85.361.608
Dönem Karı (Zararı)
58.341.574 58.341.574 1.498.413 59.839.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.823.563 24.923.326 23.099.763 1.379.102 24.478.865
Kar Payları
7.533.000 -84.078.000 -76.545.000 -76.545.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -20.750.606 67.274.291 50.630.456 -16.019.346 58.341.574 163.776.369 12.852.657 176.629.026
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Transferler
12.757.500 191.826.456 -204.583.956
Dönem Karı (Zararı)
30.775.754 30.775.754 783.548 31.559.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
255.955 37.917.950 38.173.905 3.197.614 41.371.519
Kar Payları
-128.803.767 -128.803.767 -128.803.767
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-403.147 -403.147 14.418.110 14.014.963
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.222.104 135.160.505 63.387.956 117.783.966 30.775.754 347.186.077 59.927.211 407.113.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.559.302 59.839.987 24.925.595 49.920.916
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.955 -1.834.374 255.955 -1.079.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.148.790 -1.205.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
344.536 -21.035 344.536 -21.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
344.536 -21.035 344.536 -21.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-88.581 335.451 -88.581 146.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
330.043 141.344
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-88.581 5.408 -88.581 5.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.115.564 26.313.239 9.794.649 15.516.886
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.115.564 26.313.239 9.794.649 15.516.886
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
41.115.564 26.313.239 9.794.649 15.516.886
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.371.519 24.478.865 10.050.604 14.437.305
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.930.821 84.318.852 34.976.199 64.358.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.981.162 2.877.515 1.644.960 2.154.631
Ana Ortaklık Payları
68.949.659 81.441.337 33.331.239 62.203.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782103


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,20% Hacim : 33.216 Mio.TL Son veri saati : 17:48
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3383 Değişim: 0,58%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8394 Değişim: 0,56%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8492
Açılış: 8,7904
406,53 Değişim: 0,57%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.