KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:52
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 223.367.593 181.606.636
Satışların Maliyeti
19 -165.472.032 -139.422.686
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.895.561 42.183.950
BRÜT KAR (ZARAR)
57.895.561 42.183.950
Genel Yönetim Giderleri
21 -34.552.059 -30.563.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.142.831 7.363.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.485.827 -7.699.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.000.506 11.283.926
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.456 479.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-27.150 -359.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3.734.636 1.641.195
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.740.448 13.044.821
Finansman Gelirleri
22 10.486.169 7.535.936
Finansman Giderleri
23 -27.957.507 -18.549.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.269.110 2.031.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.350.039 -1.402.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.422.922 -2.541.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.072.883 1.139.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.919.071 629.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.919.071 629.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
330.068 380.142
Ana Ortaklık Payları
9.589.003 248.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 26.836.035 87.487.517 14.209.247 101.696.764
Transferler
26.836.035 -26.836.035
Dönem Karı (Zararı)
248.929 248.929 380.142 629.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.503.745 4.503.745 1.156.058 5.659.803
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
28.164 28.164
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 27.284.785 40.181.456 16.301.271 248.929 92.240.191 15.773.611 108.013.802
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Transferler
85.361.608 -85.361.608
Dönem Karı (Zararı)
9.589.003 9.589.003 330.068 9.919.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-754.793 10.403.537 9.648.744 392.816 10.041.560
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -19.681.836 52.754.502 43.097.456 68.058.654 9.589.003 178.117.779 10.698.026 188.815.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.393.828 16.296.669
Dönem Karı (Zararı)
9.919.071 629.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.919.071 629.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.479.149 17.391.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 9.870.885 9.437.548
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.727.480 1.875.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.727.480 1.875.012
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 1.270.687 3.050.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.676.645 -1.845.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.947.332 4.895.265
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.191.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.734.636 -1.641.195
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.734.636 -1.641.195
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.350.039 -1.402.392
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.306 -119.700
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.306 -119.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.877.565 -957.218
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.640.476 -292.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.845.433 -21.091.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-441.286 -184.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.404.147 -20.906.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.548.829 -7.561.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.548.829 -7.561.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.075.203 75.218
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.677.733 3.606.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-475.639 6.389.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.064.540 -630.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.588.901 7.019.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.981.089 3.742.250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.404.659 14.175.079
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.404.659 14.175.079
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.520.655 17.062.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.447.981 -668.839
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-97.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.466.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.732.093 -4.669.170
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
28.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.790 224.629
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 37.790 224.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.769.883 -4.921.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.060.687 -4.903.081
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.709.196 -18.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.685.184 60.568.157
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.083.600 114.634.036
Kredilerden Nakit Girişleri
3.083.600 114.634.036
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.247.030 -51.015.821
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.247.030 -51.015.821
Ödenen Faiz
-3.569.024 -4.895.265
Alınan Faiz
1.676.645 1.845.207
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
370.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.811.105 72.195.656
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.945.637 -11.537.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.134.532 60.657.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.404.415 65.460.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 132.538.947 126.118.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.919.071 629.071
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-754.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-943.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
188.699
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.796.353 5.659.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.796.353 5.659.803
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
10.796.353 5.659.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.041.560 5.659.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.960.631 6.288.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
722.884 1.536.200
Ana Ortaklık Payları
19.237.747 4.752.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 132.882.657 113.572.241
Finansal Yatırımlar
15.833.948 13.369.356
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 15.833.948 13.369.356
Ticari Alacaklar
125.483.957 118.040.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.143.456 1.702.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 123.340.501 116.337.947
Diğer Alacaklar
9.534.906 8.439.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.534.906 8.439.720
Stoklar
10 13.537.199 12.461.996
Peşin Ödenmiş Giderler
19.739.161 14.727.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.739.161 14.727.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.278.510 1.583.721
Diğer Dönen Varlıklar
721.362 1.160.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 721.362 1.160.953
ARA TOPLAM
319.011.700 283.355.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
319.011.700 283.355.296
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.527 20.527
Vadeli Mevduatlar
5 20.527 20.527
Diğer Alacaklar
39.849.797 34.828.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.849.797 34.828.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 70.921.913 64.991.304
Maddi Duran Varlıklar
158.658.966 155.619.737
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 158.658.966 155.619.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.544.462 203.913.858
Şerefiye
12 36.869.096 34.112.091
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 173.675.366 169.801.767
Peşin Ödenmiş Giderler
22.068.583 21.402.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.068.583 21.402.819
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 57.350.910 54.043.004
Diğer Duran Varlıklar
19.739.077 17.867.363
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 19.739.077 17.867.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
579.154.235 552.686.890
TOPLAM VARLIKLAR
898.165.935 836.042.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
513.569 1.069.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
513.569 1.069.729
Banka Kredileri
7 513.569 1.069.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.945.234 57.766.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.945.234 57.766.719
Banka Kredileri
7 129.945.234 57.766.719
Ticari Borçlar
76.921.709 77.397.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 9.198.052 11.262.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 67.723.657 66.134.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 36.189.952 28.208.863
Diğer Borçlar
8.722.895 8.642.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.722.895 8.642.998
Ertelenmiş Gelirler
13.822.141 10.765.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 13.822.141 10.765.786
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 439.410
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.918.451 13.975.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.849.873 8.801.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.068.578 5.173.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.694.009 5.288.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.694.009 5.288.645
ARA TOPLAM
286.727.960 203.554.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.727.960 203.554.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
233.679.713 282.516.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
233.679.713 282.516.358
Banka Kredileri
7 233.679.713 282.516.358
Diğer Borçlar
12.938.484 12.532.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.938.484 12.532.767
Ertelenmiş Gelirler
1.930.296 2.228.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 1.930.296 2.228.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.868.797 22.006.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 21.868.797 22.006.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 5.643.314 5.646.811
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
146.561.566 138.701.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 146.561.566 138.701.411
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.622.170 463.632.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
709.350.130 667.187.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.117.779 158.880.032
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.681.836 -18.927.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.681.836 -18.927.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.681.836 -18.927.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.754.502 42.350.965
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.754.502 42.350.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
43.097.456 43.097.456
Yasal Yedekler
18 43.097.456 43.097.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.058.654 -17.302.954
Net Dönem Karı veya Zararı
9.589.003 85.361.608
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.698.026 9.975.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.815.805 168.855.174
TOPLAM KAYNAKLAR
898.165.935 836.042.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7285 Değişim: 1,31%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3256 Değişim: 1,19%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
561,33 Değişim: 1,40%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.