KAP ***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 21:46
KAP ***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
510.000 -7.947 18.384 31.776 -174.082 -70.747 307.384 49 307.433
Transferler
-70.747 70.747
Dönem Karı (Zararı)
-168.773 -168.773 -277 -169.050
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.969 1.835 -2.134 -2.134
Dönem Sonu Bakiyeler
510.000 -11.916 20.219 31.776 -244.829 -168.773 136.477 -228 136.249
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
510.000 -11.916 20.219 31.776 -244.829 -168.773 136.477 -228 136.249
Transferler
-168.773 168.773
Dönem Karı (Zararı)
268.888 268.888 -203 268.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.417 18.354 -63 -63
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000
Kar Payları
-1.278 -1.278 -1.278
Dönem Sonu Bakiyeler
710.000 -30.333 38.573 31.776 -414.880 268.888 604.024 -431 603.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
357.530 183.001
Dönem Karı (Zararı)
268.685 -169.050
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
596.125 439.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,13,14 83.974 73.932
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.706 455
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.607 981
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 2.099 -526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.950 9.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 10.513 8.346
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6,24 1.437 819
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
212.034 216.948
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -759 -266
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 212.162 217.040
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 631 174
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 270.814 136.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.701 -4.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -18.701 -4.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -102 -60
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-102 -60
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 22.560 -6.550
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.144 2.471
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.144 2.471
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 11.034 11.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-503.213 -83.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-477.656 -58.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.230 -10.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-471.426 -48.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.972 50.345
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.047 55.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.075 -4.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-622.809 -73.164
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.612 -899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
421.859 807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.390 4.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
404.469 -3.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.614 -2.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
354.269 1.869
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
351.760 2.084
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.509 -215
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.433 -1.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.283 -841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-209.838 -6.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.555 5.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
361.597 187.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -4.067 -4.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.725 -70.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.281 735
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.281 735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.108 -71.238
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -77.896 -70.747
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.212 -491
Alınan Temettüler
7 102 60
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.466 -106.956
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.125.626 1.465.689
Kredilerden Nakit Girişleri
1.847.355 1.454.169
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
268.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.271 11.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.280.009 -1.439.955
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.218.338 -1.361.190
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-61.671 -78.765
Ödenen Temettüler
-1.278 0
Ödenen Faiz
-232.564 -132.956
Alınan Faiz
759 266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.339 5.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.339 5.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10 13.863 8.261
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.202 13.863


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10 115.202 13.863
Ticari Alacaklar
16 877.401 402.352
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 17.420 11.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.1 859.981 391.162
Diğer Alacaklar
22 12.002 15.974
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28 12.002 7.927
Stoklar
12 1.117.963 497.253
Peşin Ödenmiş Giderler
19 51.103 36.683
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 37
Diğer Dönen Varlıklar
20 100.334 73.171
ARA TOPLAM
2.274.005 1.039.333
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
9 227.497 122.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.501.502 1.161.629
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 4.492 4.492
Diğer Alacaklar
22 89 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 89 89
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 45.839 27.138
Maddi Duran Varlıklar
13 832.804 844.117
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.149 2.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 566 948
Peşin Ödenmiş Giderler
19 620 2.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 620 2.429
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 158.381 176.337
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.045.940 1.058.375
TOPLAM VARLIKLAR
3.547.442 2.220.004
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 327.050 220.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 790.220 713.134
Ticari Borçlar
16 557.516 135.657
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 21.722 4.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.2 535.794 131.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 14.328 5.714
Diğer Borçlar
22 365.288 11.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 351.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.528 11.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 4.567 1.134
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
118
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.217 11.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24,25 9.734 7.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 5.483 4.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 33.458 8.288
ARA TOPLAM
2.107.762 1.107.448
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
9 9.848 87.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.117.610 1.194.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 763.740 851.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.499 35.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24,25 62.499 35.130
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.239 888.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.943.849 2.083.755
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
604.024 136.477
Ödenmiş Sermaye
26 710.000 510.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.333 -11.916
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.333 -11.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.333 -11.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.573 20.219
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.573 20.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 31.776 31.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-414.880 -244.829
Net Dönem Karı veya Zararı
268.888 -168.773
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-431 -228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
603.593 136.249
TOPLAM KAYNAKLAR
3.547.442 2.220.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 2.059.353 1.143.021
Satışların Maliyeti
5 -1.282.271 -831.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
777.082 311.853
BRÜT KAR (ZARAR)
777.082 311.853
Genel Yönetim Giderleri
6 -74.643 -54.326
Pazarlama Giderleri
6 -112.804 -78.584
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
6 -36.050 -28.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6 317.563 69.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
6 -40.202 -3.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
830.946 215.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7 21.298 7.173
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
7 -351 -280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8 851.893 222.619
Finansman Gelirleri
8 759 266
Finansman Giderleri
-561.251 -398.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
291.401 -175.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.716 6.550
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -22.560 6.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
268.685 -169.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
268.685 -169.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-203 -277
Ana Ortaklık Payları
268.888 -168.773
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.417 -3.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -23.021 -4.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.604 992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 4.604 992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.354 1.835
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.354 1.835
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63 -2.134
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.622 -171.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-203 -277
Ana Ortaklık Payları
268.825 -170.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009993


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2238 Değişim: 0,05%
Düşük 17,1870 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5871 Değişim: 0,22%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,5965
Açılış: 17,548
964,26 Değişim: 0,16%
Düşük 961,31 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.