KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

16.08.2021 - 21:04
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.793.045 8.229.179 15.022.224 5.001.922 8.748.145 13.750.067
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 834.187 1.147.635 1.981.822 936.472 1.000.723 1.937.195
Teminat Mektupları
829.527 727.821 1.557.348 918.282 646.548 1.564.830
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
829.527 727.821 1.557.348 918.282 646.548 1.564.830
Banka Kredileri
4.660 0 4.660 18.190 0 18.190
İthalat Kabul Kredileri
4.660 4.660 18.190 18.190
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 419.203 419.203 0 353.655 353.655
Belgeli Akreditifler
403.963 403.963 329.441 329.441
Diğer Akreditifler
15.240 15.240 24.214 24.214
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
611 611 520 520
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
1.362.118 1.464.127 2.826.245 435.536 3.309.586 3.745.122
Cayılamaz Taahhütler
1.362.118 1.464.127 2.826.245 435.536 3.309.586 3.745.122
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.179.773 1.464.127 2.643.900 242.596 3.309.586 3.552.182
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 4.114 4.114 4.809 4.809
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 178.231 178.231 188.131 188.131
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.596.740 5.617.417 10.214.157 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.596.740 5.617.417 10.214.157 3.629.914 4.437.836 8.067.750
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.616.301 2.870.039 5.486.340 1.717.453 1.860.720 3.578.173
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.979.977 789.379 2.769.356 1.134.976 725.096 1.860.072
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
636.324 2.080.660 2.716.984 582.477 1.135.624 1.718.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.796.043 2.545.200 4.341.243 1.744.437 2.402.320 4.146.757
Swap Para Alım İşlemleri
900.232 1.284.690 2.184.922 544.501 1.490.371 2.034.872
Swap Para Satım İşlemleri
895.811 1.260.510 2.156.321 1.199.936 911.949 2.111.885
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
184.396 202.178 386.574 168.024 174.796 342.820
Para Alım Opsiyonları
92.198 101.089 193.287 84.012 87.398 171.410
Para Satım Opsiyonları
92.198 101.089 193.287 84.012 87.398 171.410
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
54.699.678 2.455.921 57.155.599 35.221.417 2.304.073 37.525.490
EMANET KIYMETLER
54.658.273 43.050 54.701.323 35.180.012 35.654 35.215.666
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.528.034 9 52.528.043 33.524.838 7 33.524.845
Tahsile Alınan Çekler
2.130.239 43.041 2.173.280 1.655.174 35.647 1.690.821
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
40.620 2.102.423 2.143.043 40.620 2.006.923 2.047.543
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
1.680 1.599.711 1.601.391 1.680 1.467.443 1.469.123
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
38.940 498.019 536.959 38.940 535.353 574.293
Diğer Rehinli Kıymetler
4.693 4.693 4.127 4.127
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
785 310.448 311.233 785 261.496 262.281
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
61.492.723 10.685.100 72.177.823 40.223.339 11.052.218 51.275.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.017.930 534.967 546.016 250.691
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 351.928 218.890 190.736 101.476
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
40.651 5.556 23.500 3.823
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 459.492 129.866 220.168 46.419
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 165.800 180.366 111.586 98.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.231 39.197 6.107 27.990
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
151.569 141.169 105.479 70.872
Diğer Faiz Gelirleri
59 289 26 111
FAİZ GİDERLERİ (-)
-238.994 -92.677 -134.260 -34.597
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -202.169 -76.713 -116.878 -27.733
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -26.972 -8.077 -15.487 -3.460
Kiralama Faiz Giderleri
-1.867 -2.242 -8 -1.074
Diğer Faiz Giderleri
-7.986 -5.645 -1.887 -2.330
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
778.936 442.290 411.756 216.094
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
53.628 45.485 27.993 20.193
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.032 61.621 39.638 28.416
Gayri Nakdi Kredilerden
27.130 15.955 14.514 8.513
Diğer
47.902 45.666 25.124 19.903
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-21.404 -16.136 -11.645 -8.223
Diğer
-21.404 -16.136 -11.645 -8.223
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 177.484 169.232 55.099 73.325
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.449 87.063 4.431 37.597
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-55.445 -8.786 -65.092 2.791
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
220.480 90.955 115.760 32.937
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
64.406 62.328 29.631 25.933
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.074.454 719.335 524.479 335.545
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -67.151 -36.374 40.883 -10.132
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -90.481 -77.186 -43.997 -37.022
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-208.384 -148.834 -103.962 -82.945
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 708.438 456.941 417.403 205.446
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
708.438 456.941 417.403 205.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-183.612 -109.523 -107.837 -45.454
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -204.958 -111.893 -129.163 -56.232
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 21.346 2.370 21.326 10.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 524.826 347.418 309.566 159.992
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
524.826 347.418 309.566 159.992
Grubun Karı (Zararı)
0 0 0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
524.826 347.418 309.566 159.992
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Yeni Bakiye
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.847 347.418 344.571
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 740 -740.226
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 740 -740.226
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 21.817 1.478.430 740 347.418 2.867.421
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.632 524.826 521.194
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dağıtılan Temettü
740.928 -740.928
Diğer
740.928 -740.928
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -10.525 2.218.656 740.928 524.826 3.753.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.637.247 3.715.590 12.352.837 9.998.659 2.147.858 12.146.517
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.238.090 3.715.507 8.953.597 8.958.470 2.139.231 11.097.701
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 5.156.612 1.523.681 6.680.293 8.947.679 1.628.103 10.575.782
Bankalar
5.1.3 81.478 2.191.826 2.273.304 10.791 511.128 521.919
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
359.389 0 359.389 58.696 6.918 65.614
Devlet Borçlanma Senetleri
350.410 350.410 51.629 51.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
8.979 8.979 7.067 6.918 13.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 3.005.611 0 3.005.611 851.480 0 851.480
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 3.005.611 3.005.611 851.480 851.480
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 34.157 83 34.240 130.013 1.709 131.722
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 34.157 83 34.240 130.013 1.709 131.722
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5.6 2.771.573 3.633.579 6.405.152 3.171.939 3.528.276 6.700.215
Krediler
2.752.984 3.633.579 6.386.563 3.153.227 3.528.276 6.681.503
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Faktoring Alacakları
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 138.108 138.108 139.378 139.378
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -119.519 -119.519 -120.666 -120.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 63.797 275 64.072 53.526 2.717 56.243
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 5.821 0 5.821 5.841 0 5.841
Şerefiye
0 0
Diğer
5.821 5.821 5.841 5.841
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 16.825 16.825 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 72.297 23.312 95.609 54.212 34.781 88.993
VARLIKLAR TOPLAMI
11.567.560 7.372.756 18.940.316 13.284.177 5.713.632 18.997.809
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 7.588.048 7.046.116 14.634.164 8.971.855 5.894.650 14.866.505
ALINAN KREDİLER
5.2.3 2.341 2.341
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 30.817 83 30.900 69.936 1.709 71.645
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
30.817 83 30.900 69.936 1.709 71.645
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 34.872 283 35.155 33.919 2.780 36.699
KARŞILIKLAR
216.281 0 216.281 204.135 0 204.135
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 149.741 149.741 127.414 127.414
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 39.952 39.952 50.309 50.309
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 26.588 26.588 26.412 26.412
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 147.108 147.108 59.224 59.224
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 6.024 6.024
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
70.604 50.348 120.952 511.476 9.880 521.356
ÖZKAYNAKLAR
3.753.415 0 3.753.415 3.232.221 0 3.232.221
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -10.525 -10.525 -6.893 -6.893
Kar Yedekleri
2.218.656 0 2.218.656 2.218.656 2.218.656
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.200.598 2.200.598 2.200.598 2.200.598
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 1.265.754 0 1.265.754 740.928 740.928
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
740.928 740.928 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
524.826 524.826 740.928 740.928
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.843.486 7.096.830 18.940.316 13.088.790 5.909.019 18.997.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
524.826 347.418
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.632 -2.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.632 -2.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.196 -3.650
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.564 803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
521.194 344.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-112.765 265.932
Alınan Faizler
999.139 414.738
Ödenen Faizler
-237.646 -89.979
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75.032 61.621
Elde Edilen Diğer Kazançlar
191.630 238.882
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.147 14.694
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-103.352 -86.696
Ödenen Vergiler
-80.672 109.751
Diğer
(VI.1) -958.043 -397.079
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.175.471 -1.432.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-96.204 -1.793.538
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-763.234
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
323.934 280.406
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-89.535 -1.789.350
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-606.675 -30.720
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.450.444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
372.985 -161.616
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
543.877
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-316.742 68.262
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.288.236 -1.166.303
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.168.477 -96.559
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-829 3.687
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.078.162 -785.847
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.908.511 676.351
Diğer
2.003 9.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
8.015 -5.769
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.471
Diğer
1.544 -5.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
384.666 260.267
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.064.032 -1.008.364
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.781.538 5.371.413
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.717.506 4.363.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958478


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6303 Değişim: 0,04%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6441
Açılış: 8,6272
10,1316 Değişim: 0,14%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1399
Açılış: 10,1172
492,74 Değişim: 0,10%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,42
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.