KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:21
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.802.089 6.492.979 11.295.068 4.902.604 5.504.770 10.407.374
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.167.864 923.779 2.091.643 1.251.937 1.111.353 2.363.290
Teminat Mektupları
1.142.164 777.587 1.919.751 1.226.418 954.059 2.180.477
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.142.164 777.587 1.919.751 1.226.418 954.059 2.180.477
Banka Kredileri
25.700 0 25.700 25.519 0 25.519
İthalat Kabul Kredileri
25.700 25.700 25.519 25.519
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 145.709 145.709 0 156.875 156.875
Belgeli Akreditifler
117.396 117.396 117.043 117.043
Diğer Akreditifler
28.313 28.313 39.832 39.832
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
483 483 419 419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
684.690 2.450.882 3.135.572 456.222 1.268.000 1.724.222
Cayılamaz Taahhütler
684.690 2.450.882 3.135.572 456.222 1.268.000 1.724.222
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
457.361 2.450.882 2.908.243 276.822 1.268.000 1.544.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 5.127 5.127 5.858 5.858
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 222.202 222.202 173.542 173.542
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.949.535 3.118.318 6.067.853 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.949.535 3.118.318 6.067.853 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.073.494 1.142.872 2.216.366 1.322.233 1.328.579 2.650.812
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
873.471 225.898 1.099.369 838.511 505.221 1.343.732
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
200.023 916.974 1.116.997 483.722 823.358 1.307.080
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.608.057 1.691.854 3.299.911 1.457.928 1.411.694 2.869.622
Swap Para Alım İşlemleri
491.226 1.164.181 1.655.407 304.567 1.108.587 1.413.154
Swap Para Satım İşlemleri
1.116.831 527.673 1.644.504 1.153.361 303.107 1.456.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
267.984 283.592 551.576 414.284 385.144 799.428
Para Alım Opsiyonları
133.992 141.796 275.788 207.142 192.572 399.714
Para Satım Opsiyonları
133.992 141.796 275.788 207.142 192.572 399.714
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
31.741.493 2.212.210 33.953.703 52.350.764 2.012.067 54.362.831
EMANET KIYMETLER
31.699.920 39.674 31.739.594 52.307.653 64.578 52.372.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.370.290 7 30.370.297 50.669.130 1.337 50.670.467
Tahsile Alınan Çekler
1.329.630 39.667 1.369.297 1.638.523 63.241 1.701.764
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
40.620 1.930.313 1.970.933 42.020 1.746.773 1.788.793
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
1.680 1.385.066 1.386.746 2.080 1.266.127 1.268.207
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
38.940 541.751 580.691 39.940 477.611 517.551
Diğer Rehinli Kıymetler
3.496 3.496 3.035 3.035
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
953 242.223 243.176 1.091 200.716 201.807
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
36.543.582 8.705.189 45.248.771 57.253.368 7.516.837 64.770.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
534.967 806.794 250.691 446.330
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 218.890 354.556 101.476 171.170
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.556 30.459 3.823 20.582
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 129.866 377.971 46.419 233.244
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 180.366 43.664 98.862 21.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
39.197 8.691 27.990 3.663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
141.169 34.973 70.872 17.527
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
289 144 111 144
FAİZ GİDERLERİ (-)
-92.677 -354.996 -34.597 -205.696
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -76.713 -338.969 -27.733 -197.159
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -8.077 -10.915 -3.460 -6.267
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.242 -2.648 -1.074 -1.163
Diğer Faiz Giderleri
-5.645 -2.464 -2.330 -1.107
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
442.290 451.798 216.094 240.634
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
45.485 42.984 20.193 21.332
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.621 63.912 28.416 32.493
Gayri Nakdi Kredilerden
15.955 11.251 8.513 5.853
Diğer
45.666 52.661 19.903 26.640
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.136 -20.928 -8.223 -11.161
Diğer
-16.136 -20.928 -8.223 -11.161
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 169.232 168.172 73.325 89.525
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
87.063 26.478 37.597 17.355
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.786 95.754 2.791 18.467
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
90.955 45.940 32.937 53.703
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
62.328 53.908 25.933 29.043
FAALİYET BRÜT KÂRI
719.335 716.862 335.545 380.534
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -36.374 -2.606 -10.132 8.749
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -77.186 -72.645 -37.022 -34.572
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -148.834 -136.207 -82.945 -67.945
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 456.941 505.404 205.446 286.766
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
456.941 505.404 205.446 286.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-109.523 -90.735 -45.454 -52.841
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -111.893 -98.400 -56.232 -73.983
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13.477
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 2.370 7.665 10.778 7.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 347.418 414.669 159.992 233.925
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
347.418 414.669 159.992 233.925
Grubun Karı (Zararı)
347.418 414.669 159.992 233.925
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.327 15.327
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414.669 414.669
Kar Dağıtımı
488.747 -488.747 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
488.747 -488.747 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -72.091 1.478.430 414.669 2.100.538
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Yeni Bakiye
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.847 347.418 344.571
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
740.226 -740.226
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
740.226 -740.226
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 21.817 1.478.430 740.226 347.418 2.867.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.197.120 1.688.619 8.885.739 6.247.658 2.253.275 8.500.933
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.881.178 1.685.704 4.566.882 3.932.924 2.218.955 6.151.879
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 2.876.889 1.475.954 4.352.843 3.900.927 1.901.629 5.802.556
Bankalar
5.1.3 4.289 209.750 214.039 31.997 317.326 349.323
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.886.314 1.886.314 67.230 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 32.711 32.711 41.023 41.023
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 20.657 20.657 23.434 23.434
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 69.901 69.901 76.664 76.664
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
48.301 24.965 73.266 44.362 8.204 52.566
ÖZKAYNAKLAR
2.867.421 0 2.867.421 2.522.850 0 2.522.850
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 21.817 21.817 24.664 24.664
Kar Yedekleri
1.478.430 0 1.478.430 1.478.430 0 1.478.430
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 1.460.372 1.460.372 1.460.372 1.460.372
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 1.087.644 0 1.087.644 740.226 0 740.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
740.226 740.226 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
347.418 347.418 740.226 740.226
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.792.877 4.267.081 15.059.958 8.278.851 4.572.970 12.851.821


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
347.418 414.669
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.847 15.327 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.847 15.327 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.650 19.650
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
803 -4.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
344.571 429.996 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
265.932 -113.078
Alınan Faizler
414.738 801.236
Ödenen Faizler
-89.979 -373.588
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.621 63.911
Elde Edilen Diğer Kazançlar
238.882 -76.462
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
14.694 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-86.696 -84.847
Ödenen Vergiler
109.751 -75.242
Diğer
-397.079 -368.086
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.432.235 3.050.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.793.538 284.456
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
280.406 -246.699
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.789.350 -123.499
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-30.720 94.905
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.450.444 478.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-161.616 2.490.036
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
543.877 -100
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
68.262 72.456
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.166.303 2.937.077
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-96.559 -23.552
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
3.687 -33.902
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-785.847 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
676.351 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
9.250 10.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.769 31.947
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-5.769 31.947
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
260.267 175.342
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.008.364 3.120.814
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.371.413 4.470.384
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.363.049 7.591.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869132


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7344 Değişim: 0,17%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3770 Değişim: -0,20%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,03 Değişim: -0,02%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.