KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2023 - 18:59
KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 9.220.159 6.026.410 3.808.104 2.431.219
Satışların Maliyeti
24 -6.910.179 -4.899.931 -2.739.647 -1.988.195
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.309.980 1.126.479 1.068.457 443.024
BRÜT KAR (ZARAR)
2.309.980 1.126.479 1.068.457 443.024
Genel Yönetim Giderleri
24 -414.717 -230.880 -158.921 -99.887
Pazarlama Giderleri
24 -23.316 -9.477 -9.093 -3.339
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -9.120 -7.210 -5.528 -2.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 752.954 588.383 113.322 227.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -410.581 -361.255 -115.795 -146.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.205.200 1.106.040 892.442 418.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 303.549 1.697.090 75.412 1.683.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 362.991 255.474 170.945 76.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.871.740 3.058.604 1.138.799 2.178.213
Finansman Gelirleri
27 277.497 33.287 102.671 20.447
Finansman Giderleri
27 -760.579 -243.810 -254.625 -75.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.388.658 2.848.081 986.845 2.123.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.274 207.467 38.012 -99.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -272.343 -119.617 -119.226 -60.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 296.617 327.084 157.238 -38.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.412.932 3.055.548 1.024.857 2.023.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.412.932 3.055.548 1.024.857 2.023.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
203.689 80.842 74.170 31.803
Ana Ortaklık Payları
2.209.243 2.974.706 950.687 1.992.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,34000000 22,02000000 1,01000000 14,75000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
951.749 876.566
Dönem Karı (Zararı)
2.388.658 2.848.081
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.388.658 2.848.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
338.848 -1.610.405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
139.598 116.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.066 -2.308
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-512 -1.031
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-554 -1.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.679 36.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.541 27.710
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 10.438 5.595
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.700 3.197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
232.830 114.003
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-277.497 -33.287
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
510.327 147.290
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
221.612 97.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
59.193 -25.496
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.635 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
63.043 -27.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 5.785 1.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -362.991 -255.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7 -13.364
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -7 -13.364
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.677.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.552.857 -297.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.144.244 -765.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.144.244 -765.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.471 -26.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.471 -26.165
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-349.825 -555.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-500.176 1.111.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-500.176 1.111.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
383.917 -61.505
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
383.917 -61.505
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.174.649 939.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -90.721 -16.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-132.179 -46.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-753.338 1.333.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.013 14.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.013 14.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-754.351 -167.135
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -678.351 -165.715
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -76.000 -1.420
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.853.218
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -366.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.052 -498.739
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.970.500 1.117.905
Kredilerden Nakit Girişleri
2.804.416 1.757.527
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
166.084 -639.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.663.298 -1.352.180
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.663.298 -1.352.180
Ödenen Faiz
-315.551 -88.931
Alınan Faiz
277.497 33.287
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-439.200 -208.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.359 1.711.278
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-40.028 28.353
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.669 1.739.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.597.507 257.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.585.838 1.997.358


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.602.597 1.602.764
Finansal Yatırımlar
6 900.558 1.057.006
Ticari Alacaklar
7 3.007.853 1.868.882
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 1.575.257 831.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.432.596 1.037.716
Diğer Alacaklar
1.359 1.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 0 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.359 1.119
Türev Araçlar
22 63.043 0
Stoklar
10 1.476.745 1.126.366
Peşin Ödenmiş Giderler
11 82.895 66.314
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 18.396 102.475
Diğer Dönen Varlıklar
20 95.919 113.097
ARA TOPLAM
7.249.365 5.938.031
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 2 2
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.249.367 5.938.033
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64 64
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64 64
Diğer Alacaklar
9 4.835 5.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.835 5.118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.554.764 2.425.717
Maddi Duran Varlıklar
12 2.655.376 1.759.934
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 48.318 31.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
244.264 172.175
Şerefiye
16 148.119 148.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 96.145 24.056
Peşin Ödenmiş Giderler
11 22.251 342.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.158.578 920.605
Diğer Duran Varlıklar
20 31.777 2.527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.720.227 5.660.548
TOPLAM VARLIKLAR
14.969.594 11.598.581
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.074.968 2.178.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
960.742 604.290
Banka Kredileri
960.742 604.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.114.226 1.574.409
Banka Kredileri
1.089.262 1.547.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.964 26.524
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 215.535 617.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
215.535 617.161
Banka Kredileri
8 215.535 617.161
Ticari Borçlar
7 1.274.271 1.829.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 5.692 532.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.268.579 1.296.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 47.623 17.839
Diğer Borçlar
81.396 54.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 11.136 9.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 70.260 44.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 53.780 31.607
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 140.164 2.072
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 186.914 90.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
42.863 42.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
144.051 48.358
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 368.028 169.287
ARA TOPLAM
4.442.679 4.990.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.442.679 4.990.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.211.574 51.909
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
371.594 0
Banka Kredileri
8 371.594 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
839.980 51.909
Banka Kredileri
8 753.581 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 86.399 51.909
Ticari Borçlar
54.809 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 54.809 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 158.396 168.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 138.652 153.089
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19.744 15.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 231.987 279.567
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.656.766 499.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.099.445 5.490.022
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.310.583 5.715.010
Ödenmiş Sermaye
21 945.591 135.084
Sermaye Düzeltme Farkları
21 41.742 41.742
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
575 575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.262 -85.795
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.874 -56.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.874 -56.446
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
109.926 33.965
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-63.314 -63.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
734.649 7.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
242 -39.784
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-282.998 -320.723
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-282.998 -320.723
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.017.405 368.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
232.430 193.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.172.615 1.990.874
Net Dönem Karı veya Zararı
2.209.243 3.431.573
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
559.566 393.549
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.870.149 6.108.559
TOPLAM KAYNAKLAR
14.969.594 11.598.581


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084 41.742 575 -63.314 -20.692 35.817 -21.568 -168.166 171.346 193.105 1.174.272 1.016.601 2.494.802 278.052 2.772.854
Transferler
1.016.601 -1.016.601
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.657 105.881 -28.358 -93.593 99.008 2.974.706 3.059.301 80.386 3.139.687
Dönem Karı (Zararı)
2.974.706 2.974.706 80.842 3.055.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.657 105.881 -28.358 -93.593 99.008 84.595 -456 84.139
Kar Payları
-200.000 -200.000 -8.820 -208.820
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084 41.742 575 -63.314 -19.035 141.698 -49.926 -261.759 270.354 193.105 1.990.873 2.974.706 5.354.103 349.618 5.703.721
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084 41.742 575 -63.314 -56.446 33.964 -39.785 -320.723 368.361 193.105 1.990.873 3.431.574 5.715.010 393.549 6.108.559
Transferler
3.431.574 -3.431.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.428 75.962 40.027 37.725 649.044 2.209.243 2.995.573 205.217 3.200.790
Dönem Karı (Zararı)
2.209.243 2.209.243 203.689 2.412.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.428 75.962 40.027 37.725 649.044 786.330 1.528 787.858
Sermaye Arttırımı
810.507 -810.507 0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -39.200 -439.200
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.325 -39.325
Dönem Sonu Bakiyeler
945.591 41.742 575 -63.314 -72.874 109.926 242 -282.998 1.017.405 232.430 4.172.615 2.209.243 8.310.583 559.566 8.870.149


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.412.932 3.055.548 1.024.857 2.023.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.533 107.539 -74 80.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.535 2.153 -93 12.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
94.951 137.508 0 91.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
94.951 137.508 0 91.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.883 -32.122 19 -24.093
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.883 -32.122 19 -24.093
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
728.325 -23.400 99.991 -4.321
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
41.556 -28.815 40.535 -4.051
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
41.556 -28.815 40.535 -4.051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.156 -121.550 -6.891 -23.409
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
47.156 -121.550 -6.891 -23.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
649.044 99.008 64.969 17.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
649.044 99.008 64.969 17.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.431 27.957 1.378 5.384
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.431 27.957 1.378 5.384
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
787.858 84.139 99.917 76.338
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.200.790 3.139.687 1.124.774 2.100.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
205.217 80.386 73.460 31.011
Ana Ortaklık Payları
2.995.573 3.059.301 1.051.314 2.069.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214655


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9217 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2287 Değişim: 0,05%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.886,63 Değişim: 0,63%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.