KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 05:07
KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.641.708.428 854.030.804 1.002.439.671 526.890.687
Satışların Maliyeti
24 -1.265.035.903 -694.605.056 -764.227.921 -429.577.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
376.672.525 159.425.748 238.211.750 97.313.590
BRÜT KAR (ZARAR)
376.672.525 159.425.748 238.211.750 97.313.590
Genel Yönetim Giderleri
24 -74.966.999 -68.382.008 -44.463.036 -29.172.157
Pazarlama Giderleri
24 -6.589.442 -8.663.182 -3.328.363 -3.787.624
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -2.939.360 -2.666.354 -1.608.666 -1.229.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 157.716.495 141.664.021 60.187.918 71.314.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -87.773.900 -74.012.215 -41.313.480 -30.999.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
362.119.319 147.366.010 207.686.123 103.438.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 34.383.109 13.917.949 10.452.410 10.028.815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 103.945.636 30.648.705 59.845.641 15.077.130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
500.448.064 191.932.664 277.984.174 128.544.733
Finansman Gelirleri
27 17.824.992 11.288.380 4.458.550 6.600.490
Finansman Giderleri
27 -124.437.094 -156.650.722 -87.707.839 -79.452.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
393.835.962 46.570.322 194.734.885 55.693.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.540.172 1.355.764 -49.885.675 -3.855.502
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -62.620.056 -7.092.525 -48.898.695 -6.095.826
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -11.920.116 8.448.289 -986.980 2.240.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
319.295.790 47.926.086 144.849.210 51.837.602
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 289.639.030 -13.691.531 289.864.738 -3.845.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
608.934.820 34.234.555 434.713.948 47.992.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 28.471.010 -3.589.477 15.133.023 1.976.555
Ana Ortaklık Payları
29 580.463.810 37.824.032 419.580.925 46.016.047
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 4,29700000 0,28000000 3,10610000 0,34060000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,14410000 -0,10140000 2,14580000 -0,02850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.959.209 179.231.837
Dönem Karı (Zararı)
698.213.142 31.138.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
393.835.962 46.570.322
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 304.377.180 -15.432.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-313.232.074 185.449.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.966.678 79.075.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
97.808 1.756.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-851.722 908.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
949.530 848.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.856.153 8.600.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.906.457 7.752.492
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.126.126 1.052.250
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 823.570 -204.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.898.267 74.057.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.156.457 -12.102.678
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.054.724 86.160.381
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.639.183 74.382.478
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.097.315 -7.856.758
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.487.025 -9.173.012
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -610.290 1.316.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -103.945.636 -30.648.705
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.383.109 -13.917.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -34.383.109 -13.917.949
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-302.264.103 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-531.163.617 -32.509.323
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.506.587 -56.373.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-377.506.587 -56.373.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.275.588 -16.427.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.275.588 -16.427.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.384.380 -40.963.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.001.482 54.499.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.001.482 54.499.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.546.756 26.756.100
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.546.756 26.756.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-146.182.549 184.078.758
Alınan Faiz
13.331.465 808.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -8.027.690 -2.543.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.080.435 -3.112.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.190.365 -3.383.624
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
334.798.007 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-294.432.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.568.970 16.481.161
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.568.970 16.481.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.839.148 -19.864.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.470.351 -19.748.822
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.368.797 -115.963
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.905.104 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-8.905.104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.741.188 -28.432.095
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.133.487
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 147.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.958.344 1.913.342.128
Kredilerden Nakit Girişleri
317.958.344 1.913.342.128
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-535.094.199 -2.007.477.179
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-535.094.199 -2.007.477.179
Ödenen Faiz
-24.430.325 -94.724.895
Alınan Faiz
17.824.992 11.294.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.510.032 147.416.118
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
40.709.195 852.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-338.800.837 148.268.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
903.870.179 267.240.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
565.069.342 415.509.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 565.692.401 903.961.752
Ticari Alacaklar
6 700.733.817 321.765.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 179.646.273 685.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
521.087.544 321.079.928
Diğer Alacaklar
1.157.983 2.489.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 243.053 296.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 914.930 2.193.506
Türev Araçlar
22 42.008.524 42.587.851
Stoklar
9 299.088.112 228.653.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.613.854 59.158.323
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.553.980 200.717
Diğer Dönen Varlıklar
20 69.974.919 66.663.718
ARA TOPLAM
1.730.823.590 1.625.480.611
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12,17 344.295 931.420.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.731.167.885 2.556.901.570
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
8 4.930.002 6.398.102
Türev Araçlar
22 0 10.907.697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 785.234.244 708.350.343
Maddi Duran Varlıklar
11 1.578.970.959 1.579.599.880
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 18.870.063 24.879.991
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167.095.705 164.773.022
Şerefiye
15 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.976.453 16.653.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.972.164 3.067.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 53.361.196 55.463.788
Diğer Duran Varlıklar
20 13.180.789 18.776.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.633.679.600 2.572.280.843
TOPLAM VARLIKLAR
4.364.847.485 5.129.182.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 799.746.929 1.124.649.125
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.590.803 151.297.332
Banka Kredileri
100.590.803 151.297.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
699.156.126 973.351.793
Banka Kredileri
677.217.847 960.596.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 21.938.279 12.755.410
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 64.552.715 181.271.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
64.552.715 181.271.407
Banka Kredileri
64.552.715 181.271.407
Ticari Borçlar
6 499.396.196 572.397.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 91.271.433 96.973.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
408.124.763 475.424.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.966.532 8.584.985
Diğer Borçlar
17.928.867 337.850.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 1.822.094 315.454.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.106.773 22.396.825
Türev Araçlar
22 42.261.795 42.587.972
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 24.071.290 11.301.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 57.600.783 17.061.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 63.451.067 37.387.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.000.000 7.807.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
56.451.067 29.580.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.744.223 61.052.734
ARA TOPLAM
1.584.720.397 2.394.145.688
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 544.197.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.981.967
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
402.474.324 254.981.967
Banka Kredileri
388.783.050 229.509.051
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 13.691.274 25.472.916
Türev Araçlar
22 128.535 12.503.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.849.131 52.713.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 55.570.624 48.258.745
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.278.507 4.454.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 28.364.121 31.795.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
491.816.111 351.995.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.076.536.508 3.290.338.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.014.070.716 1.580.535.948
Ödenmiş Sermaye
21 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
21 41.741.516 41.741.516
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-66.279.283 9.753.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.965.267 9.753.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.210.021 -12.463.476
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.244.754 22.216.596
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-63.314.016 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.416.805 25.479.834
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.414.450 85.992.327
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-85.034.933 -60.512.493
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-85.034.933 -60.512.493
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
50.032.578 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
50.032.578 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.174.272.645 998.526.403
Net Dönem Karı veya Zararı
580.463.810 175.746.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
274.240.261 258.308.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.288.310.977 1.838.844.337
TOPLAM KAYNAKLAR
4.364.847.485 5.129.182.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.412 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
13.169.480 -13.169.480 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
37.824.031 37.824.031 -3.589.476 34.234.555
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.720.798 30.961.232 -8.743.932 -13.930.828 5.565.674 626.187 6.191.861
Sermaye Arttırımı
147.000.000 147.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -11.645.633 85.460.894 -48.319.540 -1.552.686 193.104.976 998.526.403 37.824.031 1.431.323.818 243.999.324 1.675.323.142
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337
Transferler
175.746.242 -175.746.242
Dönem Karı (Zararı)
580.463.810 580.463.810 28.471.010 608.934.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-746.545 42.706.426 -49.068.520 -11.971.842 50.032.578 30.952.097 780.323 31.732.420
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.461 -127.886.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-63.314.016 -63.314.016 -63.314.016
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -63.314.016 -13.210.021 -10.414.450 -85.034.933 10.244.754 50.032.578 193.104.976 1.174.272.645 580.463.810 2.014.070.716 274.240.261 2.288.310.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
608.934.820 34.234.555 434.713.948 47.992.602
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.718.387 -16.651.626 1.078.648 12.826.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-995.393 -3.488.203 -1.302.705 74.392
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-15.962.456 -17.860.036 1.591.150 16.369.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.239.462 4.696.613 790.203 -3.617.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4.239.462 4.696.613 790.203 -3.617.687
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.450.807 22.843.486 57.357.274 -99.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.486.749 31.587.418 -9.425.689 8.274.069
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.242.667 -11.210.169 -9.001.478 -10.735.013
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.242.667 -11.210.169 -9.001.478 -10.735.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
50.032.578 0 77.258.532 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
50.032.578 0 77.258.532 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.174.147 2.466.237 -1.474.091 2.361.703
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8.174.147 2.466.237 -1.474.091 2.361.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.732.420 6.191.860 58.435.922 12.727.107
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
640.667.240 40.426.415 493.149.870 60.719.709
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.251.333 -2.963.290 16.171.953 2.496.775
Ana Ortaklık Payları
611.415.907 43.389.705 476.977.917 58.222.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956634


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.423 Değişim: 0,35% Hacim : 2.584 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 1.419 17.09.2021 Yüksek 1.426
Açılış: 1.424
8,5856 Değişim: 0,70%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,5947
Açılış: 8,5258
10,1182 Değişim: 0,59%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1390
Açılış: 10,0589
486,26 Değişim: 1,20%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 487,20
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.