" />

KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2020 - 00:14
KAP ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 411.677.716 336.189.944
Satışların Maliyeti
22 -348.023.193 -268.980.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.654.523 67.209.811
BRÜT KAR (ZARAR)
63.654.523 67.209.811
Genel Yönetim Giderleri
22 -47.712.936 -29.976.031
Pazarlama Giderleri
22 -5.351.321 -3.364.076
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.436.623 -981.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 74.040.356 27.778.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -45.685.320 -15.736.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.508.679 44.930.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.889.134 16.624.140
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -4.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 15.571.575 9.678.828
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.969.388 71.228.917
Finansman Gelirleri
25 4.690.685 1.398.453
Finansman Giderleri
25 -81.566.223 -65.795.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.906.150 6.831.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 6.148.102 4.722.374
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.811.020 -3.868.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.959.122 8.591.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.758.048 11.554.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.758.048 11.554.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.566.032 -6.638.037
Ana Ortaklık Payları
-8.192.016 18.192.174
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06060000 0,13470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.950.771 -25.782.338
Dönem Karı (Zararı)
-19.906.150 6.831.763
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.906.150 6.831.763
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
101.413.268 81.216.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 37.618.697 32.427.649
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
443.309 1.035.322
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.000 937.387
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 435.309 97.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.012.759 8.571.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.558.503 8.159.500
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 691.030 100.345
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -236.774 311.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.543.145 54.838.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23/25 -5.028.677 -1.812.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23/25 43.571.822 56.651.483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
38.256.067 10.132.241
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
38.348.030 9.150.495
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-91.963 981.746
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-15.571.575 -9.678.828
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -15.571.575 -9.678.828
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.889.134 -16.110.291
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.889.134 -16.110.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.106.220 -111.826.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.715.157 -22.789.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.715.157 -22.789.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.808.052 -41.523.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.808.052 -41.523.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.818.873 -70.064.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.958.697 -5.691.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
90.958.697 -5.691.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.722.835 28.241.345
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.722.835 28.241.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.400.898 -23.778.967
Alınan Faiz
23 337.992 414.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.115.636 -1.113.528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.672.483 -1.304.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.106.289 -37.788.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.442.596 23.284.759
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11/19 5.442.596 23.284.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.548.885 -61.073.584
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.470.311 -61.073.584
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -78.574 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
487.096.276 37.001.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
902.447.696 324.568.799
Kredilerden Nakit Girişleri
902.447.696 324.568.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-372.117.972 -261.785.143
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-372.117.972 -261.785.143
Ödenen Faiz
-47.924.133 -27.180.586
Alınan Faiz
25 4.690.685 1.398.453
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
493.940.758 -26.569.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.982.337 -47.553.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
488.958.421 -74.122.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 267.240.480 217.427.133
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 756.198.901 143.304.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 756.319.454 267.350.543
Ticari Alacaklar
6 514.374.772 460.975.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 1.578.370 2.032.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
512.796.402 458.942.941
Diğer Alacaklar
2.839.752 3.972.111
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 228.724 228.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.611.028 3.743.387
Türev Araçlar
20 34.388.082 17.099.686
Stoklar
9 265.157.468 184.773.904
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.864.761 12.154.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 11.695.994 3.078.501
Diğer Dönen Varlıklar
18a 101.403.101 104.203.590
ARA TOPLAM
1.710.043.384 1.053.608.696
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 129.891 131.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.710.173.275 1.053.740.548
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 4.312.692 4.009.281
Türev Araçlar
20 13.514.896 24.287.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 320.152.531 310.993.227
Maddi Duran Varlıklar
11 2.107.971.235 2.090.142.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 47.660.050 40.381.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.529.967 166.153.834
Şerefiye
14 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.410.715 18.034.582
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.226.894 1.582.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.226.894 1.582.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 67.579.295 59.162.445
Diğer Duran Varlıklar
18a 28.704.549 24.239.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.757.716.587 2.721.016.223
TOPLAM VARLIKLAR
4.467.889.862 3.774.756.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.228.373.540 674.684.295
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.224.367.076 670.341.047
Banka Kredileri
1.224.367.076 670.341.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.006.464 4.343.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 89.838.623 63.805.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
354.859.974 289.934.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.332.400 9.459.649
Diğer Borçlar
8 22.952.326 26.554.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 8.750.401 3.537.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.201.925 23.017.156
Türev Araçlar
20 34.498.656 17.038.221
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 20.449.274 23.577.123
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 425.926 287.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.719.170 20.028.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 20.719.170 20.028.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18b 18.636.914 14.502.245
ARA TOPLAM
2.007.242.547 1.345.542.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.007.242.547 1.345.542.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 878.006.266 820.816.512
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
821.462.304 776.184.260
Banka Kredileri
821.462.304 776.184.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.543.962 44.632.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.543.962 44.632.252
Türev Araçlar
20 12.266.207 23.036.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.193.037 47.337.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
47.220.739 43.128.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.972.298 4.209.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 53.711.860 52.259.704
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
995.177.370 943.450.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.002.419.917 2.288.993.532
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.373.100.884 1.387.934.113
Ödenmiş Sermaye
19 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
19 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.703.659 -8.924.835
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.703.659 -8.924.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.703.659 -8.924.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.439.807 27.302.196
Yabancı Para Çevrim Farkları
77.707.045 54.499.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.946.230 -39.575.608
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.946.230 -39.575.608
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.321.008 12.378.142
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.321.008 12.378.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
998.526.403 985.356.923
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.192.016 13.169.480
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.369.061 97.829.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.465.469.945 1.485.763.239
TOPLAM KAYNAKLAR
4.467.889.862 3.774.756.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.009.415 -5.777.277 66.947.614 -75.387.265 -16.144.493 193.104.976 830.431.391 154.925.532 1.326.025.851 125.453.529 1.451.479.380
Transferler
19 154.925.532 -154.925.532
Dönem Karı (Zararı)
18.192.174 18.192.174 -6.638.037 11.554.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.714.813 -20.845.186 -631.533 18.105.363 -5.086.169 366.636 -4.719.533
Dönem Sonu Bakiyeler
19 135.084.442 41.741.516 1.099.415 -7.492.090 46.102.428 -76.018.798 1.960.870 193.104.976 985.356.923 18.192.174 1.339.131.856 119.182.128 1.458.313.984
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -8.924.835 54.499.662 -39.575.608 12.378.142 193.104.976 985.356.923 13.169.480 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
19 13.169.480 -13.169.480
Dönem Karı (Zararı)
-8.192.016 -8.192.016 -5.566.032 -13.758.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.778.824 23.207.383 -370.622 -26.699.150 -6.641.213 105.967 -6.535.246
Dönem Sonu Bakiyeler
19 135.084.442 41.741.516 1.099.415 -11.703.659 77.707.045 -39.946.230 -14.321.008 193.104.976 998.526.403 -8.192.016 1.373.100.884 92.369.061 1.465.469.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.758.048 11.554.137
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.778.824 1.371.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.562.595 1.714.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
783.771 -342.963
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 783.771 -342.963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.756.422 -6.091.383
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.313.349 -23.565.213
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-34.229.679 22.088.543
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-34.229.679 22.088.543
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-475.156 -770.470
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-475.156 -770.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.635.064 -3.844.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 7.635.064 -3.844.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.535.246 -4.719.533
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.293.294 6.834.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.460.065 -6.271.401
Ana Ortaklık Payları
-14.833.229 13.106.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842888


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0403 Değişim: 0,00%
Düşük 33,0201 22.07.2024 Yüksek 33,0403
Açılış: 33,0403
35,9793 Değişim: 0,11%
Düşük 35,9652 22.07.2024 Yüksek 35,9834
Açılış: 35,9652
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.