KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 23:50
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -577.100 65.535.461
Transferler
-1.512.258 1.512.258
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.288.466 -3.288.466
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 3.288.466 62.246.995 62.246.995
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 -3.288.466 62.246.995 62.246.995
Transferler
17 3.288.488 3.288.466
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.719.961 1.256.862 34.976.823
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 93.303.790 1.256.862 100.512.284 100.512.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.827.903 -12.744.954
Dönem Karı (Zararı)
1.256.862 -3.288.466
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.256.862 -3.288.466
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.733.612 -251.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 -717.427 240.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.074.189 1.639.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 46.074.189 1.639.507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.955.336 -1.975.410
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.955.336 -1.975.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -667.814 -156.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.180.211 -3.302.711
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.453.035 29.157.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -43.453.035 29.157.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.580 -3.433.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -14.580 -3.433.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.082.295 -29.227.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -11.664 -29.165.193
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.093.959 -62.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.600 200.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.600 200.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-189.737 -6.842.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 1.663.313
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -1.638.166 -7.565.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.003.043 1.919.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
47.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 73.266
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -25.559
Alınan Faiz
3.955.336 1.919.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -846.736
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -846.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.175.140 -11.672.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.175.140 -11.672.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.166.779 62.413.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 98.341.919 50.740.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 98.381.329 96.207.365
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
8 13.145 43.466.180
Diğer Alacaklar
9 526.080 511.500
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 12.204.037 8.763.180
ARA TOPLAM
112.641.845 150.465.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.641.845 150.465.479
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 948.700 814.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 201.377 85.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.150.077 908.175
TOPLAM VARLIKLAR
113.791.922 151.373.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 318.531 1.399.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 127.393 114.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
191.138 1.285.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 60.224 234.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.314.849 15.288.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
138.734 38.768.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 138.734 38.768.632
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 173.233 30.601
ARA TOPLAM
13.005.571 55.722.259
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.005.571 55.722.259
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 274.067
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.067 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.279.638 55.722.259
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
00.512.284 95.651.395
Ödenmiş Sermaye
17 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.748 92.748
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.058.884 1.058.884
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
17 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 93.303.790 59.583.829
Net Dönem Karı veya Zararı
1.256.862 30.115.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.512.284 95.651.395
TOPLAM KAYNAKLAR
113.791.922 151.373.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 0 850.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 850.466
BRÜT KAR (ZARAR)
0 850.466
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.985.719 -6.421.726
Pazarlama Giderleri
19 -68.221 -740.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.972.143 2.946.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -631 -79.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.917.572 -3.444.802
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23.701
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.941.273 -3.444.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.941.273 -3.444.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-684.411 156.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -270.145 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -414.266 156.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.256.862 -3.288.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.256.862 -3.288.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.256.862 -3.288.466
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.256.862 -3.288.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.256.862 -3.288.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026298


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.393 Değişim: -0,09% Hacim : 28.703 Mio.TL Son veri saati : 17:12
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9528 Değişim: 0,32%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7708 Değişim: 0,08%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
930,67 Değişim: 0,24%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.