KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 02:50
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
-577.100 577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.259.530 5.259.530 5.259.530
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.259.530 72.307.249 72.307.249
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.385.273 65.662.446 65.662.446
Transferler
-1.385.273 1.385.273 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.081.148 3.081.148 3.081.148
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.710.814 3.081.148 68.743.594 68.743.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.579.636 -9.462.027
Dönem Karı (Zararı)
3.081.148 5.259.530
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.081.148 5.259.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
204.173 176.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 400.258 468.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.982.331 345.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.982.331 345.503
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.455.675 -2.208.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.455.675 -2.208.556
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.348 144.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.225.911 1.425.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.234.457 -8.328.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.148.222 61.761.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.148.222 61.761.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.926.762 -7.538.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.926.762 -7.538.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.502 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.843.223 -62.031.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.572.197 -61.805.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-271.026 -225.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
176.139 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.945 -520.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-213.945 -520.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.519.778 -2.893.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.625.587 -233.238
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.565.729 -6.335.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.596.263 2.126.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.330 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -31.930 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.400 0
Alınan Temettüler
199.639 -89.358
Alınan Faiz
4.459.954 2.216.344
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-427.142 -383.758
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -427.142 -383.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.748.757 -7.718.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.748.757 -7.718.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.413.370 67.925.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.162.127 60.207.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.674.954 64.573.715
Finansal Yatırımlar
1.517.254 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 0
Ticari Alacaklar
5 34.997 44.026.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.997 44.026.791
Diğer Alacaklar
6 836.293 6.752.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
836.293 6.752.131
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 40.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 40.502
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 336.283 3.691.862
ARA TOPLAM
74.399.781 119.085.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.399.781 119.085.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 1.517.254
Diğer Alacaklar
0 10.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 10.924
Maddi Duran Varlıklar
7 918.675 1.182.764
Mobilya ve Demirbaşlar
918.675 1.182.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 42.747 115.586
Bilgisayar Yazılımları
42.747 115.586
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 644.280 140.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.605.702 2.966.727
TOPLAM VARLIKLAR
76.005.483 122.051.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
219.698 591.213
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
219.698 591.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
219.698 591.213
Ticari Borçlar
5 2.605.114 46.896.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 116.270 44.335.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.488.844 2.560.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 390.178 214.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.017.456 8.152.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.017.456 8.152.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.443 213.945
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 29.443 213.945
ARA TOPLAM
7.261.889 56.067.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.261.889 56.067.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 448.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 0 448.498
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 448.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.261.889 56.516.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.743.594 65.535.461
Ödenmiş Sermaye
12 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
12 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 59.710.814 61.096.087
Net Dönem Karı veya Zararı
3.081.148 -1.512.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.743.594 65.535.461
TOPLAM KAYNAKLAR
76.005.483 122.051.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 13.386.928 15.779.030 12.536.462 11.645.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.386.928 15.779.030 12.536.462 11.645.826
BRÜT KAR (ZARAR)
13.386.928 15.779.030 12.536.462 11.645.826
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -13.646.720 -9.473.780 -7.224.994 -4.286.174
Pazarlama Giderleri
14-15 -1.009.600 -1.781.587 -268.637 -836.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.622.840 2.300.968 2.676.014 1.002.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -70.497 -151.135 8.908 -63.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.282.951 6.673.496 7.727.753 7.462.538
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24.108 11.662 24.108 23.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.307.059 6.685.158 7.751.861 7.486.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.307.059 6.685.158 7.751.861 7.486.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.225.911 -1.425.628 -1.382.247 -1.534.470
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.729.992 -1.552.455 -1.729.992 -1.552.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 504.081 126.827 347.745 17.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958511


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6335 Değişim: -0,36%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1348 Değişim: -0,26%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
493,00 Değişim: 0,29%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 495,47
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.