KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 12:51
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
-577.100 577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-692.163 -692.163 -692.163
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -692.163 66.355.556 66.355.556
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461
Transferler
-1.512.258 1.512.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.288.466 -3.288.466 -3.288.466
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 -3.288.466 62.246.995 62.246.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.744.954 -11.059.963
Dönem Karı (Zararı)
-3.288.466 -692.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.288.466 -692.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-251.361 -595.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 240.878 238.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.639.507 572.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.639.507 572.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.975.410 -1.297.515
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.975.410 -1.297.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -156.336 -108.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.302.711 -3.297.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.157.167 -4.442.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -3.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.157.167 -4.438.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.433.434 -3.298.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.433.434 -3.298.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.227.294 4.199.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.165.193 4.368.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.101 -168.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.850 244.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
200.850 244.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.842.538 -4.584.733
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.663.313 -139.638
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -7.565.729 -6.335.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.919.153 1.300.228
Alınan Faiz
16 1.919.153 1.300.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-846.736 -182.716
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-846.736 -182.716
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.672.537 -9.942.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.672.537 -9.942.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.413.370 67.925.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.740.833 57.983.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 53.088.772 64.573.715
Ticari Alacaklar
5 15.139.120 44.026.791
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.677 4.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.120.443 44.022.406
Diğer Alacaklar
6 10.573.470 6.752.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.573.470 6.752.131
Peşin Ödenmiş Giderler
0 40.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 40.502
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.028.549 3.691.862
ARA TOPLAM
80.829.911 119.085.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.829.911 119.085.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
6 11.378 10.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.378 10.924
Maddi Duran Varlıklar
7 1.002.569 1.182.764
Mobilya ve Demirbaşlar
1.002.569 1.182.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 119.329 115.586
Bilgisayar Yazılımları
119.329 115.586
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 296.535 140.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.947.065 2.966.727
TOPLAM VARLIKLAR
83.776.976 122.051.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
629.906 591.213
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
629.906 591.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
629.906 591.213
Ticari Borçlar
17.856.516 46.896.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-19 15.358.386 44.335.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.498.130 2.560.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 238.558 214.039
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.288.501 8.152.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.288.501 8.152.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 130.369 213.945
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
130.369 213.945
ARA TOPLAM
21.143.850 56.067.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.143.850 56.067.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 386.131 448.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
386.131 448.498
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.131 448.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.529.981 56.516.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.246.995 65.535.461
Ödenmiş Sermaye
12 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
12 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 59.583.829 61.096.087
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.288.466 -1.512.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.246.995 65.535.461
TOPLAM KAYNAKLAR
83.776.976 122.051.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 850.466 4.133.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
850.466 4.133.204
BRÜT KAR (ZARAR)
850.466 4.133.204
Genel Yönetim Giderleri
14 -6.421.726 -5.187.606
Pazarlama Giderleri
14 -740.963 -945.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.946.826 1.298.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -79.405 -87.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.444.802 -789.042
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 -11.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.444.802 -801.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.444.802 -801.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
156.336 108.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 156.336 108.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.288.466 -692.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.288.466 -692.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.288.466 -692.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.288.466 -692.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.288.466 -692.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934606


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: 0,00% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5603 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5509 16.06.2021 Yüksek 8,5636
Açılış: 8,5574
10,3832 Değişim: 0,01%
Düşük 10,3726 16.06.2021 Yüksek 10,3897
Açılış: 10,3823
509,94 Değişim: -0,30%
Düşük 509,85 16.06.2021 Yüksek 511,92
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.