KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 15:37
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Transferler
11 -1.522.502 1.522.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.126.548 7.126.548 7.126.548
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 7.126.548 74.751.367 74.751.367
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
11 -577.100 577.100
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.268.152 5.268.152 5.268.152
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.268.152 72.315.871 72.315.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.138.164 -7.756.381
Dönem Karı (Zararı)
5.268.152 7.126.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.268.152 7.126.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-185.925 -796.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 708.772 261.068
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
464.899 5.281.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.970 5.471.353
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
396.929 -189.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.350.166 -9.684.845
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.350.166 -9.684.845
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
236.677 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.753.893 3.345.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.565.708 -4.346.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 52.892.271 4.778.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.892.271 4.778.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.589.039 -4.302.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.589.039 -4.302.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -53.580.845 -4.747.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -53.540.817 -4.596.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.028 -151.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -48.653 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.442 -74.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-239.442 -74.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.483.481 1.983.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.335.592 -7.508.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -319.091 -2.230.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.851.226 9.743.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-609.462 -17.915
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-609.462 -17.915
Alınan Temettüler
89.358 69.378
Alınan Faiz
15 3.371.330 9.691.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-612.172
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-612.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.899.110 1.986.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.899.110 1.986.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.925.966 58.772.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 58.026.856 60.759.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 60.206.193 69.528.547
Ticari Alacaklar
4 94.223.026 147.115.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
94.223.026 147.115.297
Diğer Alacaklar
5 11.972.906 2.384.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.972.906 2.384.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.341.985 3.876.306
ARA TOPLAM
168.744.110 222.904.717
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.744.110 222.904.717
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
5 10.551 9.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.551 9.851
Maddi Duran Varlıklar
6 1.187.048 1.079.638
Mobilya ve Demirbaşlar
1.187.048 1.079.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 94.014 300.734
Bilgisayar Yazılımları
94.014 300.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 38.529 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.847.396 2.907.477
TOPLAM VARLIKLAR
171.591.506 225.812.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
739.567 710.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
739.567 710.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
739.567 710.645
Ticari Borçlar
4 96.721.444 149.636.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 94.461.605 147.425.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.259.839 2.210.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 258.325 306.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 885.136 6.823.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
885.136 6.823.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 141.705 381.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.705 381.147
ARA TOPLAM
98.746.177 157.858.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.746.177 157.858.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.735 481.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.735 481.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
98.735 481.988
Uzun Vadeli Karşılıklar
430.723 362.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 430.723 362.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 60.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
529.458 905.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.275.635 158.764.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.315.871 67.047.719
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
11 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.096.087 61.673.187
Net Dönem Karı veya Zararı
5.268.152 -577.100
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.315.871 67.047.719
TOPLAM KAYNAKLAR
171.591.506 225.812.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 19.112.605 19.215.107 3.333.575 1.515.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.112.605 19.215.107 3.333.575 1.515.094
BRÜT KAR (ZARAR)
19.112.605 19.215.107 3.333.575 1.515.094
Genel Yönetim Giderleri
13 -12.814.560 -16.039.334 -3.340.780 -5.423.488
Pazarlama Giderleri
13 -2.494.384 -2.833.416 -712.797 -769.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.463.742 10.199.912 1.162.774 3.156.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -252.138 -70.140 -101.003 -628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.015.265 10.472.129 341.769 -1.522.343
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6.780 -4.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.022.045 10.472.129 336.887 -1.522.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.022.045 10.472.129 336.887 -1.522.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.753.893 -3.345.581 -328.265 -69.957
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.853.412 -3.430.974 -300.957 -75.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 99.519 85.393 -27.308 5.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.446 Değişim: -1,05% Hacim : 16.513 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,3060 Değişim: 0,41%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1285 Değişim: 0,90%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
488,33 Değişim: -0,03%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.