KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:27
KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Transferler
11 -1.522.502 1.522.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.718.848 8.718.848 8.718.848
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 8.718.848 76.343.667 76.343.667
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
11 -577.100 577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.259.530 5.259.530 5.259.530
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.259.530 72.307.249 72.307.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.495.898 -5.934.092
Dönem Karı (Zararı)
5.259.530 8.718.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.259.530 8.718.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.113 369.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
468.873 180.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.503 3.525.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
345.503 3.691.010
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -165.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.208.556 -6.612.048
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.208.556 -6.612.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
144.665 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.425.628 3.275.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.362.711 -6.458.507
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 61.761.972 12.476.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
61.761.972 12.476.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.572.601 -6.562.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.572.601 -6.562.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -62.031.095 -12.298.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -61.805.195 -12.261.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-225.900 -36.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.987 -73.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-520.987 -73.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.927.068 2.630.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.335.592 -7.500.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -233.238 -928.679
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -135.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.305.702 6.605.000
Alınan Temettüler
89.358 69.378
Alınan Faiz
15 2.216.344 6.535.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-383.758
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-383.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.573.954 670.908
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-144.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.718.619 670.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.925.966 58.772.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 60.207.347 59.443.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.043.053 69.528.547
Ticari Alacaklar
4 85.353.325 147.115.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
85.353.325 147.115.297
Diğer Alacaklar
5 9.956.703 2.384.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.956.703 2.384.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.557.089 3.876.306
ARA TOPLAM
159.910.170 222.904.717
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.910.170 222.904.717
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
5 10.316 9.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.316 9.851
Maddi Duran Varlıklar
6 755.899 1.079.638
Mobilya ve Demirbaşlar
755.899 1.079.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 155.600 300.734
Bilgisayar Yazılımları
155.600 300.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 65.837 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.504.906 2.907.477
TOPLAM VARLIKLAR
162.415.076 225.812.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
780.861 710.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
780.861 710.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
780.861 710.645
Ticari Borçlar
4 87.611.970 149.636.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 85.627.361 147.425.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.984.609 2.210.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 217.382 306.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
805.210 6.823.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 805.210 6.823.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 128.472 381.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
128.472 381.147
ARA TOPLAM
89.543.895 157.858.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.543.895 157.858.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
172.679 481.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
172.679 481.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
172.679 481.988
Uzun Vadeli Karşılıklar
391.253 362.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 391.253 362.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 60.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.932 905.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.107.827 158.764.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.307.249 67.047.719
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
11 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.096.087 61.673.187
Net Dönem Karı veya Zararı
5.259.530 -577.100
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.307.249 67.047.719
TOPLAM KAYNAKLAR
162.415.076 225.812.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 15.779.030 17.700.013 11.645.826 6.762.698
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.779.030 17.700.013 11.645.826 6.762.698
BRÜT KAR (ZARAR)
15.779.030 17.700.013 11.645.826 6.762.698
Genel Yönetim Giderleri
13 -9.473.780 -10.615.846 -4.286.174 -5.151.949
Pazarlama Giderleri
13 -1.781.587 -2.063.996 -836.064 -899.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.300.968 7.043.813 1.002.376 3.388.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -151.135 -69.512 -63.426 1.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.673.496 11.994.472 7.462.538 4.101.857
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
11.662 23.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.685.158 11.994.472 7.486.163 4.101.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.685.158 11.994.472 7.486.163 4.101.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.425.628 -3.275.624 -1.534.470 -930.248
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.552.455 -3.355.777 -1.552.455 -1.274.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 126.827 80.153 17.985 344.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4696 Değişim: -0,28%
Düşük 13,4414 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2680 Değişim: -0,22%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,59 Değişim: -0,24%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.