KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2023 - 21:03
KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225
Transferler
-450.255 2.829.173 -2.378.918 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.293 27.231.137 27.109.844 27.109.844
Dönem Sonu Bakiyeler
18 44.000.000 4.706.515 -179.648 616.087 27.615.978 27.231.137 103.990.069 103.990.069
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 44.000.000 4.706.515 -179.648 616.087 27.615.978 27.231.137 103.990.069 103.990.069
Transferler
4.423.533 22.807.604 -27.231.137 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-610.924 27.022 27.871.342 27.287.440 27.287.440
Kar Payları
-22.000.000 -22.000.000 -22.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 44.000.000 4.706.515 -790.572 27.022 5.039.620 28.423.582 27.871.342 109.277.509 109.277.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.349.661 31.271.247
Dönem Karı (Zararı)
27.871.342 27.231.137
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.871.342 27.231.137
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.203.449 4.536.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 855.354 576.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-42.771 -89.543
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -42.771 -89.543
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
240.584 224.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 240.584 224.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
686.023 -123.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 52.487 55.397
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -538.962 -143.732
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 1.188.746 -35.149
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-261.998 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-261.998 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.040.311 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.720.952 4.972.220
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 0 -1.024.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.300.437 -1.425.308
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -74.120.751 -1.302.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.613.188 -119.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -36.613.188 -119.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.637.279 151.024
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.753.249 151.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 115.970 -509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -712.301 -3.109.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.344.526 3.304.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -11.641 -1.385.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 19.356.167 4.689.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 65.529 55.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.235 478.922
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -75.235 478.922
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 6.596.456 -887.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.194 4.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -148.194 4.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.632.544 30.342.262
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.717.117 928.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.153.359 -103.624
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.780.210 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 0 1.717.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -1.373.149 -1.821.446
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.520.090 -418.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -520.090 -418.455
Ödenen Temettüler
8 -22.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.023.110 30.749.168
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.022 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.996.088 30.749.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 100.616.725 69.867.557
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.620.637 100.616.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.620.637 100.616.725
Finansal Yatırımlar
7 75.701.233 1.302.236
Ticari Alacaklar
43.506.794 8.039.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 43.506.794 8.039.581
Diğer Alacaklar
2.987.738 350.459
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.804.806 51.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 182.932 298.902
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.485.232 3.772.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 567.433 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 161.211 13.017
ARA TOPLAM
139.030.278 114.094.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.030.278 114.094.949
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 8.814.358 8.814.358
Diğer Alacaklar
23.723 23.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 23.723 23.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 739.899 0
Maddi Duran Varlıklar
16 2.985.432 2.212.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.074.302 605.740
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.637.714 11.656.775
TOPLAM VARLIKLAR
152.667.992 125.751.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.497 306.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.497 306.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 246.497 306.734
Ticari Borçlar
31.412.554 12.606.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 11.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 31.412.554 12.595.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 175.214 109.685
Diğer Borçlar
833.371 908.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 833.371 908.606
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.614.386 17.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.614.386 17.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.185 1.158.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
566.642 497.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 566.642 497.587
ARA TOPLAM
39.857.849 15.606.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.857.849 15.606.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 152.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 152.683
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 152.683
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.328.649 546.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.328.649 546.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.203.985 5.456.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.532.634 6.155.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.390.483 21.761.655
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.277.509 103.990.069
Ödenmiş Sermaye
18 44.000.000 44.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 4.706.515 4.706.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-790.572 -179.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-790.572 -179.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -790.572 -179.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.022 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.022 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.039.620 616.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 28.423.582 27.615.978
Net Dönem Karı veya Zararı
27.871.342 27.231.137
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.277.509 103.990.069
TOPLAM KAYNAKLAR
152.667.992 125.751.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 221.831.522 79.049.201
Satışların Maliyeti
19 -213.618.052 -69.557.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.213.470 9.491.476
BRÜT KAR (ZARAR)
8.213.470 9.491.476
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.474.618 -5.724.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.700.687 4.843.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14,22 -7.809.793 -3.109.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.370.254 5.500.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 8.387.768 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.017.514 5.500.714
Finansman Gelirleri
24 21.484.108 30.665.082
Finansman Giderleri
24 -143.162 -273.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.358.460 35.892.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.512.882 -8.661.610
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.055.340 -3.659.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.568.222 -5.002.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.871.342 27.231.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.871.342 27.231.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.871.342 27.231.137
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,63300000 0,61900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-610.924 -121.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -763.655 -151.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
152.731 30.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 152.731 30.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.022
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
27.022
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-583.902 -121.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.287.440 27.109.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.287.440 27.109.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123087


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,8922 Değişim: -0,05%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7547 Değişim: 0,19%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.895,59 Değişim: 1,32%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.898,43
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.