KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 21:18
KAP ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225
Transferler
207.245 2.171.673 -2.378.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.724 3.620.738 3.516.014 3.516.014
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -163.079 1.273.587 26.958.478 3.620.738 80.396.239 80.396.239
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -179.648 616.087 27.615.978 27.231.137 103.990.069 103.990.069
Transferler
1.404.821 25.826.316 -27.231.137
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.069 7.687.079 7.587.010 7.587.010
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -279.717 2.020.908 53.442.294 7.687.079 111.577.079 111.577.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.026.787 2.904.428
Dönem Karı (Zararı)
7.687.079 3.620.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.957.318 1.048.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 159.066 194.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-37.333 -90.484
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -37.333 -90.484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-65.579 65.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -65.579 65.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.029.835 273.375
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-931.373 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 14.950 5.863
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -98.048 -92.905
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -15.364 360.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-876.887 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-876.887 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -2.106.750 605.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.466.242 -1.808.903
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -57.730.784 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.873.226 198.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -76.725 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.796.501 198.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.410.873 -241.107
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.280.000 -240.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -130.873 -508
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -5.083.997 -7.510.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.367.802 4.224.299
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 49.454 166.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.318.348 4.058.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.003 148.427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
551.666 624.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 551.666 624.428
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 276.925 1.484.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.558.752 -737.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.558.752 -737.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.736.481 2.859.859
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.290.306 44.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-605.385 -11.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -605.385 -11.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.888 -121.491
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -99.888 -121.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.732.060 2.771.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.732.060 2.771.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 100.616.725 69.867.557
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 36.884.665 72.638.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 36.884.665 100.616.725
Finansal Yatırımlar
6 60.841.280 1.302.236
Ticari Alacaklar
9.965.504 8.039.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 78.935 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.886.569 8.039.581
Diğer Alacaklar
2.761.332 350.459
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.331.557 51.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 429.775 298.902
Peşin Ödenmiş Giderler
8.856.928 3.772.931
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.856.928 3.772.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 131.437 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.571.769 13.017
ARA TOPLAM
121.012.915 114.094.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.012.915 114.094.949
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.814.358 8.814.358
Diğer Alacaklar
23.723 23.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.723 23.723
Maddi Duran Varlıklar
14 2.659.271 2.212.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 376.197 605.740
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.873.549 11.656.775
TOPLAM VARLIKLAR
132.886.464 125.751.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 301.094 306.734
Ticari Borçlar
14.876.744 12.606.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 62.855 11.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.813.889 12.595.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 104.682 109.685
Diğer Borçlar
1.460.272 908.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.460.272 908.606
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
294.855 17.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 294.855 17.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 1.158.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
426.584 497.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 426.584 497.587
ARA TOPLAM
17.464.231 15.606.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.464.231 15.606.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 73.383 152.683
Uzun Vadeli Karşılıklar
651.689 546.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 651.689 546.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 3.120.082 5.456.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.845.154 6.155.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.309.385 21.761.655
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.577.079 103.990.069
Ödenmiş Sermaye
16 44.000.000 44.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.706.515 4.706.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-279.717 -179.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -279.717 -179.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.020.908 616.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 53.442.294 27.615.978
Net Dönem Karı veya Zararı
7.687.079 27.231.137
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.577.079 103.990.069
TOPLAM KAYNAKLAR
132.886.464 125.751.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.068.490 326.048
Satışların Maliyeti
17 -5.376.939 -1.379.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-308.449 -1.053.863
BRÜT KAR (ZARAR)
-308.449 -1.053.863
Genel Yönetim Giderleri
-2.537.169 -959.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
990.212 1.433.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-713.368 -684.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.568.774 -1.264.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 876.887 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.691.887 -1.264.382
Finansman Gelirleri
19 7.322.400 5.904.128
Finansman Giderleri
19 -25.168 -23.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.605.345 4.616.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.081.734 -995.414
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -363.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.081.734 -631.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.687.079 3.620.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.687.079 3.620.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.687.079 3.620.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.070 -104.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -125.086 -130.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.016 26.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 25.016 26.181
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.070 -104.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.587.009 3.516.014
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.587.009 3.516.014http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028928


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3438 Değişim: -0,13%
Düşük 16,3148 26.05.2022 Yüksek 16,3661
Açılış: 16,3646
17,5016 Değişim: 0,18%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5262
Açılış: 17,4695
974,57 Değişim: -0,02%
Düşük 972,36 26.05.2022 Yüksek 975,64
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.