" />

KAP ***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:28
KAP ***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884
Transferler
21.682.590 61.683 381.583.020 -403.327.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.491.078 235.410.037 229.918.959 229.918.959
Dönem Karı (Zararı)
25 235.410.037 235.410.037 235.410.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -5.491.078 -5.491.078 -5.491.078
Kar Payları
18 -28.048.802 -28.048.802 -28.048.802
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -16.125.718 719.739 59.423.020 61.683 796.896.600 235.410.037 1.177.361.041 1.177.361.041
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -26.432.032 1.477.359 59.423.020 61.683 796.896.600 954.437.207 1.886.839.517 1.886.839.517
Transferler
45.953.119 104.093 908.379.995 -954.437.207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.649.386 109.942.772 107.293.386 107.293.386
Dönem Karı (Zararı)
25 109.942.772 109.942.772 109.942.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -2.649.386 -2.649.386 -2.649.386
Kar Payları
18 -50.487.840 -50.487.840 -50.487.840
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -29.081.418 1.477.359 105.376.139 165.776 1.654.788.755 109.942.772 1.943.645.063 1.943.645.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.194.265 -184.334.329
Dönem Karı (Zararı)
109.942.772 235.410.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 109.942.772 235.410.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.912.621 70.242.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 8.610.947 7.033.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.455.697 665.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.406.275 665.549
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-21 49.422 100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.986.251 -364.540
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -396.172 -600.277
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 2.382.423 235.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-244.060 -3.878.878
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 -244.060 -3.878.878
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 15.402.313 66.757.423
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.701.473 29.350
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.701.473 29.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.822.608 -416.322.202
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -31.758.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.201.834 -171.110.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -88.201.834 -171.110.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.757.731 -34.075.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.757.731 -34.075.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 31.648.754 -255.742.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.230.662 46.760.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 535.127 16.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.695.535 46.744.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.902.757 29.605.477
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 50.487.840 28.048.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 23.414.917 1.556.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
155.678.001 -110.669.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.489.365 -461.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -994.371 -73.203.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.857.871 -40.562.097
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 0 -16.864.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.500 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 42.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.900.371 -23.697.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -35.968.275 -22.641.742
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.932.096 -1.055.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.405.675 112.976.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
204.084.286 141.028.368
Kredilerden Nakit Girişleri
7 204.084.286 141.028.368
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.002.121 -3.391
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -204.002.121 -3.391
Ödenen Temettüler
18 -50.487.840 -28.048.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.930.719 -111.920.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.930.719 -111.920.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 334.113.041 158.298.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 399.043.760 46.378.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 399.043.760 334.113.041
Ticari Alacaklar
569.778.806 483.959.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 569.778.806 483.959.395
Diğer Alacaklar
25.248.252 13.489.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.248.252 13.489.984
Stoklar
10 749.977.044 781.625.798
Peşin Ödenmiş Giderler
71.047.652 69.898.404
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 71.047.652 69.898.404
Diğer Dönen Varlıklar
14.270.781 18.420.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.270.781 18.420.566
ARA TOPLAM
1.829.366.295 1.701.507.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.829.366.295 1.701.507.188
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
158.731.915 158.487.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
158.731.915 158.487.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 158.731.915 158.487.854
Diğer Alacaklar
3.416 3.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.416 3.416
Maddi Duran Varlıklar
389.000.071 361.853.239
Arazi ve Arsalar
12 124.255.125 124.255.125
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 3.880.666 3.764.357
Binalar
12 48.776.714 49.124.955
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 183.215.066 143.194.953
Mobilya ve Demirbaşlar
12 13.406.975 12.881.119
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 15.465.525 28.632.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.581.458 6.182.841
Diğer Haklar
13 954.427 1.030.066
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 5.587.064 5.117.067
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 39.967 35.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 64.255.846 58.753.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
618.572.706 585.281.291
TOPLAM VARLIKLAR
2.447.939.001 2.286.788.479
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.084.286 204.002.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.084.286 204.002.121
Banka Kredileri
7 204.084.286 204.002.121
Ticari Borçlar
112.406.226 104.571.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 671.861 136.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 111.734.365 104.435.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 23.821.183 7.527.928
Diğer Borçlar
50.492.142 4.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 50.492.142 4.302
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.659.506 10.959.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 10.659.506 10.959.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 40.889.856 21.642.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
823.183 894.661
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 823.183 894.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.611.220 8.068.605
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.611.220 8.068.605
ARA TOPLAM
458.787.602 357.671.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.787.602 357.671.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
45.506.336 42.277.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 45.506.336 42.277.694
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.506.336 42.277.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
504.293.938 399.948.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.943.645.063 1.886.839.517
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.604.059 -24.954.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.604.059 -24.954.673
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -29.081.418 -26.432.032
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.477.359 1.477.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
105.376.139 59.423.020
Yasal Yedekler
18 105.376.139 59.423.020
Diğer Yedekler
165.776 61.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.654.788.755 796.896.600
Net Dönem Karı veya Zararı
25 109.942.772 954.437.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.943.645.063 1.886.839.517
TOPLAM KAYNAKLAR
2.447.939.001 2.286.788.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 849.299.799 770.622.927
Satışların Maliyeti
19 -720.365.951 -468.751.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.933.848 301.871.677
BRÜT KAR (ZARAR)
128.933.848 301.871.677
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.675.720 -6.474.746
Pazarlama Giderleri
20 -20.561.355 -22.472.378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.295.439 -960.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 43.966.765 26.761.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -21.459.984 -4.383.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.908.115 294.341.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 29.246.508 26.793.840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -4.909.501 -16.837.887
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
133.245.122 304.297.646
Finansman Giderleri
23 -7.900.037 -2.130.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.345.085 302.167.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.402.313 -66.757.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -20.241.873 -63.829.417
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.839.560 -2.928.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.942.772 235.410.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 109.942.772 235.410.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25 109.942.772 235.410.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,08900000 2,33100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.649.386 -5.491.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.311.732 -6.863.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 662.346 1.372.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 662.346 1.372.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.649.386 -5.491.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.293.386 229.918.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
107.293.386 229.918.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142075


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0721 Değişim: 0,02%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1760 Değişim: -0,06%
Düşük 36,0994 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.610,48 Değişim: -0,14%
Düşük 2.608,27 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.