KAP ***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2019 - 18:48
KAP ***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.460.503 55.864.231 54.403.728 54.403.728
Dönem Karı (Zararı)
55.864.231 55.864.231 55.864.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.460.503 -1.460.503 -1.460.503
Kar Payları
18 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -4.850.921 37.881 17.463.543 167.830.527 55.864.231 337.320.941 337.320.941
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.171.787 44.013.225 42.841.438 42.841.438
Dönem Karı (Zararı)
44.013.225 44.013.225 44.013.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.171.787 -1.171.787 -1.171.787
Kar Payları
18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -6.232.389 37.881 25.211.405 296.254.927 44.013.225 460.260.729 460.260.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.949.611 36.376.498
Dönem Karı (Zararı)
44.013.225 55.864.231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.013.225 55.864.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.023.689 25.052.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 9.683.015 7.638.897
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
810.076 565.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 693.049 565.882
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 117.027 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
412.135 355.057
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -258.504 -189.412
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 670.639 544.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
624.593 713.820
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 624.593 713.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.523.465 14.582.126
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.595 1.196.449
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -29.595 1.196.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.704.247 -34.158.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.871.773 -23.371.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 17.870.849 -23.371.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.293.355 18.881.147
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.800.823 10.386.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 13.492.532 8.494.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 25.734.379 -39.114.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
173.385 3.618.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 14.590 195.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 158.795 3.422.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.631.355 5.828.343
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 300 5.939.742
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.631.055 -111.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
124.741.161 46.758.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -526.303 -187.931
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -265.247 -10.193.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.996.824 -22.965.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.991 8
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 31.991 8
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.028.815 -22.965.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -21.244.917 -21.156.735
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.783.898 -1.809.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.097.428 -19.068.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.915 93.145.729
Kredilerden Nakit Girişleri
7 20.000.915 93.145.729
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.775 -106.274.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -50.000.775 -106.274.457
Ödenen Temettüler
18 -10.097.568 -5.939.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.855.359 -5.657.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.855.359 -5.657.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.263.633 20.534.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.118.992 14.877.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 77.118.992 16.263.633
Ticari Alacaklar
128.097.202 146.639.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 128.097.202 146.638.690
Diğer Alacaklar
21.517.758 31.310.836
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 21.151.319 24.952.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 366.439 6.358.694
Stoklar
10 149.613.526 175.347.905
Peşin Ödenmiş Giderler
2.349.241 6.184.926
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.349.241 6.184.926
Diğer Dönen Varlıklar
1.623.567 5.288.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.623.567 5.288.432
ARA TOPLAM
380.320.286 381.035.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
380.320.286 381.035.346
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.582.451 8.207.044
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 7.582.451 8.207.044
Diğer Alacaklar
360 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360 85
Maddi Duran Varlıklar
146.750.463 134.629.851
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 246.191 282.614
Binalar
12 12.475.231 12.203.722
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 98.354.894 103.159.916
Taşıtlar
12 120.090 192.904
Mobilya ve Demirbaşlar
12 4.029.410 4.016.428
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 29.562.100 12.811.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.079.299 3.856.508
Diğer Haklar
13 3.730.015 335.532
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 1.325.462 344.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.822 3.176.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.198.192 7.006.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.610.765 153.699.824
TOPLAM VARLIKLAR
546.931.051 534.735.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.000.915 40.000.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.000.915 40.000.775
Banka Kredileri
7 20.000.915 40.000.775
Ticari Borçlar
38.886.088 38.971.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 60.965 46.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 38.825.123 38.924.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.404.103 2.241.118
Diğer Borçlar
741 588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 741 441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.570.610 2.043.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.570.610 2.043.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.119.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
733.951 616.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 733.951 616.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.655.698 1.714.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.655.698 1.714.734
ARA TOPLAM
73.371.675 85.588.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.371.675 85.588.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000
Banka Kredileri
7 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.298.647 11.629.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.298.647 11.629.610
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.298.647 21.629.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.670.322 107.218.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
460.260.729 427.516.859
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.194.508 -5.022.721
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.194.508 -5.022.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.232.389 -5.060.602
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.211.405 17.463.543
Yasal Yedekler
18 25.211.405 17.463.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 296.254.927 167.830.527
Net Dönem Karı veya Zararı
25 44.013.225 146.269.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.260.729 427.516.859
TOPLAM KAYNAKLAR
546.931.051 534.735.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 363.189.766 339.813.998 199.776.943 168.994.281
Satışların Maliyeti
19 -305.290.652 -257.444.546 -165.702.982 -124.523.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.899.114 82.369.452 34.073.961 44.471.189
BRÜT KAR (ZARAR)
57.899.114 82.369.452 34.073.961 44.471.189
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.782.970 -5.667.890 -3.577.071 -2.904.769
Pazarlama Giderleri
20 -16.069.181 -14.089.188 -8.315.357 -7.756.803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.684.939 -2.371.116 -866.337 -618.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 15.494.906 22.771.796 6.281.972 15.355.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.132.522 -3.535.589 -3.284.678 -2.323.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.724.408 79.477.465 24.312.490 46.223.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 18.461.293 8.941.063 10.288.707 6.310.024
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -11.891.433 -4.834.997 -7.369.965 -3.984.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.294.268 83.583.531 27.231.232 48.549.430
Finansman Giderleri
23 -2.757.578 -13.137.174 -1.068.513 -7.478.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.536.690 70.446.357 26.162.719 41.070.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.523.465 -14.582.126 -2.337.571 -8.824.172
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.384.816 -15.423.348 -2.384.816 -9.137.155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -138.649 841.222 47.245 312.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.013.225 55.864.231 23.825.148 32.246.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 44.013.225 55.864.231 23.825.148 32.246.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 44.013.225 55.864.231 23.825.148 32.246.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,43590000 0,55320000 0,23590000 0,31940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.171.787 -1.460.503 -193.014 -604.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.502.291 -1.872.440 -247.454 -774.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 330.504 411.937 54.440 170.499
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 330.504 411.937 54.440 170.499
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.171.787 -1.460.503 -193.014 -604.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.841.438 54.403.728 23.632.134 31.642.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.841.438 54.403.728 23.632.134 31.642.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779940


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.