KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 21:56
KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 791.000.000 13.792.008 -21.831.692 47.958.008 -13.324.586 11.570.194 39.375.692 8.773.309 57.599 -78.210.128 319.568.760 1.118.729.164 18.081.760 1.136.810.924
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-910.541 320.479.301 -319.568.760 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.737.469 -829.699 -26.021.451 -6.134.021 243.645.683 204.923.043 844.103 205.767.146
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-9.684 -9.684 0 -9.684
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 791.000.000 13.792.008 -21.831.692 47.047.467 -19.062.055 10.740.495 13.354.241 2.639.288 57.599 242.259.489 243.645.683 1.323.642.523 18.925.863 1.342.568.386
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
791.000.000 13.792.008 -21.831.692 133.993.507 -11.127.513 18.381.329 45.258.430 9.313.228 12.461.457 232.537.669 490.471.516 1.714.249.939 25.043.480 1.739.293.419
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.705.078 491.923.151 -490.471.516 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.602.181 -562.051 17.819.970 23.819.878 289.264.649 314.740.265 8.156.651 322.896.916
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-486.930 -486.930 0 -486.930
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 791.000.000 13.792.008 -21.831.692 132.288.429 -26.729.694 17.819.278 63.078.400 33.133.106 12.714.900 723.973.890 289.264.649 2.028.503.274 33.200.131 2.061.703.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
132.605.594 117.888.725
Dönem Karı (Zararı)
314.184.881 242.014.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
314.184.881 242.014.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-281.219.976 -132.330.132
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 34.792.713 15.803.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24.755.353 2.304.214
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.755.353 2.304.214
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -20.323.708 -5.681.774
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-208.438.969 -120.812.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.720.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,21 0 2.720.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-58.710.764 -15.017.495
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -58.710.764 -15.017.495
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -442.879 -1.433.363
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.341.016 -10.212.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
113.303.423 10.214.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -78.035.723 -113.866.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -38.439.757 -7.246.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -67.042.495 -48.643.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 61.285.870 46.338.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.535.528 133.632.613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.268.328 119.899.013
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -13.662.734 -2.010.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.189.705 -155.076.308
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
6 28.111.018 -26.329.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 939.678 2.379.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -163.417.912 -170.959.343
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.832.912
Alınan Temettüler
13 18.177.511 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.251.151 5.681.774
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.738.081 5.681.774
Ödenen Temettüler
-486.930 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.667.040 -31.505.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.667.040 -31.505.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 496.008.396 511.335.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 533.675.436 479.829.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 533.675.436 496.008.396
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
351.553.193 273.517.470
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 140 22.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 351.553.053 273.495.196
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
21.936.472 17.077.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 17.399.717 7.827.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.536.755 9.250.376
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 235.067.173 168.024.678
Peşin Ödenmiş Giderler
33.027.307 10.908.310
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.027.307 10.908.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.157.427 351.641
Diğer Dönen Varlıklar
14 5.820.265 4.708.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.820.265 4.708.932
ARA TOPLAM
1.182.237.273 970.596.819
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.182.237.273 970.596.819
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
110.488.408 112.983.447
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 777.505 777.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 24.770.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 24.770.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
109.710.903 87.435.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 109.710.903 87.435.942
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
13.951.458 13.951.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 13.951.124 13.951.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 184.995.748 119.202.043
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24 77.556.000 7.100.000
Maddi Duran Varlıklar
616.350.262 558.942.787
Diğer Maddi Duran Varlıklar
616.350.262 558.942.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.732.142 8.467.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.732.142 8.467.217
Peşin Ödenmiş Giderler
14.926.222 5.381.660
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.926.222 5.381.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 138.086.719 146.578.352
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.165.086.959 972.606.964
TOPLAM VARLIKLAR
2.347.324.232 1.943.203.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
467.572 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 467.572 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
194.711.966 133.426.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 17.693.965 3.133.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8,9 177.018.001 130.292.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 33.966.072 26.326.660
Diğer Borçlar
5.008.929 5.008.920
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 5.003.677 5.002.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.252 6.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.852.228 3.070.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.852.228 3.070.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 730.132 3.556.960
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.181.393 3.392.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 262.581
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.918.812 3.392.353
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.676.470 7.000.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 23.676.470 7.000.686
ARA TOPLAM
268.594.762 181.782.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.594.762 181.782.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
946.801 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 946.801 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.079.264 22.127.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.079.264 22.127.815
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.026.065 22.127.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
285.620.827 203.910.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.028.503.274 1.714.249.939
Ödenmiş Sermaye
18 791.000.000 791.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 13.792.008 13.792.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
123.378.013 141.247.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.558.735 122.865.994
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 132.288.429 133.993.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -26.729.694 -11.127.513
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
17.819.278 18.381.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.211.506 54.571.658
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
63.078.400 45.258.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 63.078.400 45.258.430
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
33.133.106 9.313.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 12.714.900 12.461.457
Yasal Yedekler
12.714.900 12.461.457
Diğer Yedekler
17 -21.831.692 -21.831.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 723.973.890 232.537.669
Net Dönem Karı veya Zararı
25 289.264.649 490.471.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 33.200.131 25.043.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.061.703.405 1.739.293.419
TOPLAM KAYNAKLAR
2.347.324.232 1.943.203.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 866.605.844 555.087.705 305.941.609 189.121.517
Satışların Maliyeti
19 -724.337.700 -435.349.775 -227.558.462 -147.908.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.268.144 119.737.930 78.383.147 41.212.937
BRÜT KAR (ZARAR)
142.268.144 119.737.930 78.383.147 41.212.937
Genel Yönetim Giderleri
-70.366.391 -37.104.191 -28.805.172 -16.475.370
Pazarlama Giderleri
-46.060.875 -25.335.842 -17.852.402 -7.048.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 86.626.972 57.763.157 27.862.054 16.332.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -82.365.463 -18.574.043 -6.920.356 -3.754.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.102.387 96.487.011 52.667.271 30.266.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 454.918 11.915.231 190.565 -39.426.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -3.352.334 -2.724.457 1.012.200 8.990.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 58.710.764 15.017.495 10.250.223 3.683.042
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.915.735 120.695.280 64.120.259 3.513.482
Finansman Gelirleri
22 250.429.093 155.866.696 33.605.518 36.957.000
Finansman Giderleri
22 -22.159.947 -34.547.343 -10.037.650 -8.343.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
314.184.881 242.014.633 87.688.127 32.127.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.771.714 3.088.086 13.806.649 8.458.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.835.906 -2.467.765 355.017 -1.716.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.935.808 5.555.851 13.451.632 10.175.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
295.413.167 245.102.719 101.494.776 40.585.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
295.413.167 245.102.719 101.494.776 40.585.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 6.148.518 1.457.036 1.279.861 -2.732.766
Ana Ortaklık Payları
25 289.264.649 243.645.683 100.214.915 43.318.533
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,36600000 0,30800000 0,12700000 0,05500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.207.120 -6.651.927 -6.189.248 -8.253.505
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,23 -19.495.842 -7.188.483 -8.523.273 -9.773.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13,23 -610.446 -901.141 629.371 -434.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.899.168 1.437.697 1.704.654 1.954.757
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23,24 3.899.168 1.437.697 1.704.654 1.954.757
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.690.869 -32.683.646 59.394.687 3.364.640
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.274.963 -32.526.814 33.492.956 1.878.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6,23 22.274.963 -32.526.814 33.492.956 1.878.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13,23 25.870.899 -6.662.195 32.600.323 1.861.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.454.993 6.505.363 -6.698.592 -375.721
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -4.454.993 6.505.363 -6.698.592 -375.721
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 27.483.749 -39.335.573 53.205.439 -4.888.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.896.916 205.767.146 154.700.215 35.696.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 8.156.651 844.103 3.921.120 -2.631.067
Ana Ortaklık Payları
314.740.265 204.923.043 150.779.095 38.327.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216745


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9650 Değişim: 0,16%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,2167 Değişim: -0,15%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.862,65 Değişim: -1,28%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.