KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 18:15
KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 0 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
-828.498 -17.416.586 18.245.084 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 -1.354.870 134.606.205 39.893.279 173.144.614 175.945 173.320.559
Sermaye Arttırımı
19 237.000.000 2.493.129 239.493.129 0 239.493.129
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 0 0 3.215.867 -18.265 0 -10.567.885 -7.370.283 7.370.283 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390
Transferler
-4.661.666 44.554.945 -39.893.279 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 16.386.390 -6.557.135 11.570.194 -90.147.246 8.773.309 319.568.760 259.594.272 -79.595 259.514.677
Sermaye Arttırımı
317.000.000 843.015 317.843.015 0 317.843.015
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 1.855.782 -200.317 506 -5.083.267 -2.559 6.405.025 2.975.170 15.889.672 18.864.842
Dönem Sonu Bakiyeler
19 791.000.000 0 0 13.792.008 -21.831.692 47.958.008 -13.324.586 11.570.194 39.375.692 8.773.309 57.599 -78.210.128 319.568.760 1.118.729.164 18.081.760 1.136.810.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.793.984 -12.658.362
Dönem Karı (Zararı)
296.430.372 31.546.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
296.430.372 31.546.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-245.004.656 5.561.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16,21 13.725.819 12.378.599
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17,18 2.006.985 1.054.471
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24,25 -5.264.694 5.140.205
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -213.814.219 -33.758.261
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.630.892 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.172.500 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -6.458.392 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-16.196.582 21.128.920
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 -16.196.582 21.128.920
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 746.183 -382.388
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -18.577.256 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
124.369.697 -49.373.572
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 -51.500.200
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -44.291.237 -23.619.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20.934.190 24.916.656
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -21.998.106 -16.832.051
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 28.134.580 8.784.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 183.458.650 8.876.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
175.795.413 -12.265.158
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.429 -393.204
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.913.182 -31.725.593
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
6 -28.521.608 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
66.192.098 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 1.843.822 414.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -114.427.494 -32.140.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.107.709 129.628.016
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.843.015 239.493.129
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 317.843.015 239.493.129
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.264.694 -109.865.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.988.511 85.244.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.988.511 85.244.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 87.346.858 2.102.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 511.335.369 87.346.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 511.335.369 87.346.858
Ticari Alacaklar
105.243.436 60.952.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.076 85.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 105.238.360 60.866.890
Diğer Alacaklar
37.993.104 44.524.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 37.853.473 44.381.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 139.631 143.131
Stoklar
10 60.311.571 38.313.465
Peşin Ödenmiş Giderler
9.657.395 2.633.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.657.395 2.633.561
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 340.851 150.117
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.935.395 806.969
ARA TOPLAM
727.817.121 234.727.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
727.817.121 234.727.943
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
115.062.520 227.952.986
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 34.980.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 80.082.520 227.952.986
Diğer Alacaklar
13.951.458 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.951.124 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 76.404.100 38.112.328
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.157.500 0
Maddi Duran Varlıklar
0 258.402.980 142.864.562
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 48.570 27.691
Peşin Ödenmiş Giderler
11 26.606.490 22.434.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 21.616.373 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
515.249.991 431.392.649
TOPLAM VARLIKLAR
1.243.067.112 666.120.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
62.924.900 34.790.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 3.431.477 1.399.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 59.493.423 33.391.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.978.909 2.983.572
Diğer Borçlar
4.869.165 36.860.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,9 4.865.039 36.856.833
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.026.175 2.250.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.026.175 2.250.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.249.905 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.375.690 3.363.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.375.690 3.363.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.402.394 1.537.089
ARA TOPLAM
80.827.138 81.785.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.827.138 81.785.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.429.050 15.234.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 25.429.050 15.234.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 28.512.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.429.050 43.746.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.256.188 125.532.202
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.118.729.164 538.316.707
Ödenmiş Sermaye
19 791.000.000 474.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 13.792.008 12.948.993
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -21.831.692 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.203.616 29.665.644
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.633.422 29.665.644
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 47.958.008 36.433.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -13.324.586 -6.767.957
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 11.570.194 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.149.001 134.606.205
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
39.375.692 134.606.205
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 39.375.692 134.606.205
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 8.773.309 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 57.599 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -78.210.128 -129.170.098
Net Dönem Karı veya Zararı
28 319.568.760 39.893.279
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 18.081.760 2.271.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.136.810.924 540.588.390
TOPLAM KAYNAKLAR
1.243.067.112 666.120.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 332.906.130 202.781.785
Satışların Maliyeti
20 -273.545.634 -160.064.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.360.496 42.717.509
BRÜT KAR (ZARAR)
59.360.496 42.717.509
Genel Yönetim Giderleri
22 -23.353.006 -17.358.409
Pazarlama Giderleri
22 -18.187.028 -9.313.318
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 41.721.729 20.766.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -23.240.415 -12.322.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.301.776 24.490.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 28.717.707 382.747
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -3.100.114 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 16.196.582 -21.128.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.115.951 3.744.412
Finansman Gelirleri
25 241.492.026 45.443.030
Finansman Giderleri
25 -23.177.605 -17.640.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
296.430.372 31.546.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.422.157 8.457.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.251.334 -393.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 27.673.491 8.850.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.852.529 40.004.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.852.529 40.004.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 3.283.769 110.823
Ana Ortaklık Payları
28 319.568.760 39.893.279
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Basit 28 0,40800000 0,08400000
- Yeniden düzenlenmiş 28 0,43700000 0,08400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.429.783 -1.355.610
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15,26 19.432.627 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18,26 -8.200.409 -1.694.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12,26 12.566.451 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.368.886 338.902
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 -3.008.968 338.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 1.640.082 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-85.767.635 134.672.067
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-119.120.467 168.340.084
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6,19,26 -119.120.467 168.340.084
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12,26 9.528.740 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.824.092 -33.668.017
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 23.824.092 -33.668.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63.337.852 133.316.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.514.677 173.320.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -79.595 175.945
Ana Ortaklık Payları
259.594.272 173.144.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 04.07.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,7673 Değişim: 0,08%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4870 Değişim: 0,05%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
976,86 Değişim: 0,08%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.