KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:22
KAP ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Transferler
-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -122.209 26.208.903 26.086.694 -1.143.854 24.942.840
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -3.924.741 60.158 -101.185.627 26.208.903 152.751.833 -6.877.197 145.874.636
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
-706.531 -17.538.553 18.245.084 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -454.584 54.475.834 54.021.250 -375.576 53.645.674
Sermaye Arttırımı
18 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129
Dönem Sonu Bakiyeler
18 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.849.406 60.158 -118.724.180 54.475.834 426.563.626 -5.650.121 420.913.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.994.015 22.590.273
Dönem Karı (Zararı)
53.208.667 25.490.946
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
53.208.667 25.490.946
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-38.943.957 -23.216.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 6.981.838 3.819.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,17 1.189.928 1.119.697
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 4.649.712 -233.089
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -12.504.695 7.588.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.603.701 -44.178.464
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -39.603.701 -44.178.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
396.115 8.667.577
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 396.115 8.667.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -53.154 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.258.725 21.854.887
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -7.275.146 -1.591.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -7.827.969 32.849.787
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.941.182 -2.687.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -5.357.928 -7.482.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -4.856.500 766.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.994.015 24.129.774
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -1.539.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.393.750 -26.782.895
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
6 0 -25.328.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 65.513 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.459.263 -1.454.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.202.436 5.176.390
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.493.129 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 239.493.129 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 5.176.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-108.290.693 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -108.290.693 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.814.671 983.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.814.671 983.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.102.797 1.343.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 113.917.468 2.327.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 113.917.468 2.102.797
Ticari Alacaklar
44.608.324 37.333.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 44.608.324 37.333.178
Diğer Alacaklar
94.321.892 93.828.222
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 94.178.761 93.684.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 143.131 143.575
Stoklar
11 26.422.596 21.481.414
Peşin Ödenmiş Giderler
7.923.026 406.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.923.026 406.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 365.220 201.803
Diğer Dönen Varlıklar
14 684.656 1.030.675
ARA TOPLAM
288.243.182 156.384.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.243.182 156.384.214
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 99.216.603 59.612.902
Diğer Alacaklar
334 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 7.344.933 7.741.048
Maddi Duran Varlıklar
0 119.575.328 123.102.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 52.609 60.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.189.807 190.517.155
TOPLAM VARLIKLAR
514.432.989 346.901.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.083.927 43.142.847
Ticari Borçlar
20.648.039 26.005.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 457.501 116.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 20.190.538 25.889.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.876.313 2.500.774
Diğer Borçlar
41.411.517 62.806.996
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 41.407.391 62.804.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.126 2.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.229.022 786.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.229.022 786.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.419.031 3.416.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.419.031 3.416.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.635.735 2.419.477
ARA TOPLAM
76.303.584 141.079.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.303.584 141.079.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 61.582.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.188.509 12.431.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.188.509 12.431.647
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.027.391 4.033.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.215.900 78.047.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.519.484 219.126.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
426.563.626 133.049.247
Ödenmiş Sermaye
18 474.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.948.993 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -23.687.474
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,53% Hacim : 10.540 Mio.TL Son veri saati : 14:33
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3344 Değişim: 0,27%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1828 Değişim: 0,72%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,55 Değişim: 0,32%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.