KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2023 - 18:15
KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 359.793 -11.493.778 -867.867 3.906.090 1.842.497 7.572.680 51.461.783 51.461.783
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
707.271 6.865.409 -7.572.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.002 52.399.865 52.422.867 52.422.867
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-5.012.000 -5.012.000 -5.012.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -11.493.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -844.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 3.695.906 52.399.865 0 98.872.650 0 98.872.650
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -39.882.204 0 0 0 0 0 0 0 0 -517.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 3.695.906 9.125.030 0 27.536.713 0 27.536.713
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
9.125.030 -9.125.030 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.369 1.262.190 -11.378.108 -10.464.287 -10.464.287
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -40.230.573 0 0 0 0 0 0 0 0 744.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 12.820.936 -11.378.108 0 17.072.426 0 17.072.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.889.789 -60.203.551
Dönem Karı (Zararı)
-11.378.108 52.399.865
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.378.108 52.399.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.157.171 35.886.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 15.915.172 9.396.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
967.391
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
967.391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.287.552 4.915.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 9.761.443 5.106.565
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.526.109 104.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -295.104
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.935.142 22.189.793
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.789.764 -694.406
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 31.724.906 22.884.199
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.138.917 3.345.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 11.912.997 -3.961.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
102.910.223 -142.468.689
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.779.834 -43.073.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.779.834 -43.073.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.475.074 -46.333.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.475.074 -46.333.560
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-96.314.715 -129.309.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
224.251.835 80.368.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
224.251.835 80.368.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.350.210 208.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.877.801 -4.329.464
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
184.726.619 -4.761.663
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.151.182 432.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
164.689.286 -54.182.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -34.201.270 -2.352.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.401.773 -3.668.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.369.130 -43.306.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 617.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -33.369.130 -43.923.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.668.112 61.701.810
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.219.634 432.871.849
Kredilerden Nakit Girişleri
5 149.219.634 432.871.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.972.090 -354.994.051
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -191.972.090 -354.994.051
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.672.944 2.158.512
Ödenen Temettüler
0 5.012.000
Ödenen Faiz
5,23 -30.032.476 -24.040.906
Alınan Faiz
22 1.789.764 694.406
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.852.547 -41.808.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.852.547 -41.808.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.074.113 75.911.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.926.660 34.103.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 76.926.660 49.074.113
Finansal Yatırımlar
4 69.408 69.408
Ticari Alacaklar
6 321.753.481 216.941.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 321.753.481 216.941.038
Diğer Alacaklar
7 45.480.159 11.782.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 45.480.159 11.782.502
Stoklar
9 332.761.672 236.446.957
Peşin Ödenmiş Giderler
16 66.057.582 12.103.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 678.267 7.080.040
Diğer Dönen Varlıklar
17 13.938.290 9.697.225
ARA TOPLAM
857.665.519 543.194.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
857.665.519 543.194.363
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.087 20.087
Diğer Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 146.290.194 126.821.598
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.515.627 1.179.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 23.150.782 20.751.617
Peşin Ödenmiş Giderler
16 19.937.800 3.279.055
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 404.986 12.230.891
Diğer Duran Varlıklar
17 457.947 534.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.777.423 164.817.804
TOPLAM VARLIKLAR
1.053.442.942 708.012.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
225.819.170 250.741.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 225.819.170 250.741.603
Banka Kredileri
5 220.752.935 250.142.831
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.066.235 598.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
968.941 8.224.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 968.941 8.224.102
Banka Kredileri
5 7.630.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 968.941 593.521
Ticari Borçlar
452.743.483 228.491.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 452.743.483 228.491.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 4.734.619 3.384.409
Diğer Borçlar
286.233.110 101.506.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,26 286.233.110 101.506.491
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22.649.470 19.134.733
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 22.649.470 19.134.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.827.133 2.126.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.351.624 1.176.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.475.509 949.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 750.417 1.113.972
ARA TOPLAM
998.726.343 614.723.060
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
998.726.343 614.723.060
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.053 3.986.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.053 3.986.986
Banka Kredileri
5 0 3.780.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 58.053 206.138
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.586.120 61.765.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 37.586.120 61.765.408
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.644.173 65.752.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.370.516 680.475.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.072.426 27.536.713
Ödenmiş Sermaye
18 41.500.000 41.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
359.793 359.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.230.573 -39.882.204
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.230.573 -39.882.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.230.573 -39.882.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
744.649 -517.541
Yabancı Para Çevrim Farkları
744.649 -517.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.613.361 4.613.361
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.820.936 3.695.906
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.378.108 9.125.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.072.426 27.536.713
TOPLAM KAYNAKLAR
1.053.442.942 708.012.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 688.392.857 706.524.012 363.607.311 362.861.664
Satışların Maliyeti
19 -596.505.312 -572.821.120 -301.496.492 -301.849.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.887.545 133.702.892 62.110.819 61.011.940
BRÜT KAR (ZARAR)
91.887.545 133.702.892 62.110.819 61.011.940
Genel Yönetim Giderleri
20 -26.580.326 -18.811.065 -8.703.290 -9.187.766
Pazarlama Giderleri
20 -34.897.029 -47.888.067 -16.880.363 -25.128.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.441.235 -1.462.996 -2.633.556 -700.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 137.687.453 66.668.880 124.225.257 37.991.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -126.752.031 -55.447.552 -119.766.338 -30.535.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.904.377 76.762.092 38.352.529 33.451.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.904.377 76.762.092 38.352.529 33.451.653
Finansman Giderleri
23 -37.369.488 -28.323.365 -19.666.815 -15.645.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
534.889 48.438.727 18.685.714 17.806.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.912.997 3.961.138 -9.492.275 9.859.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -6.820.827 0 -2.987.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.912.997 10.781.965 -9.492.275 12.846.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.378.108 52.399.865 9.193.439 27.665.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.378.108 52.399.865 9.193.439 27.665.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.378.108 52.399.865 9.193.439 27.665.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-348.369 0 390.808 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-435.461 0 488.510 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.092 0 -97.702 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87.092 0 -97.702 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.262.190 23.002 1.089.023 26.715
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.262.190 23.002 1.089.023 26.715
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.262.190 23.002 1.089.023 26.715
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
913.821 23.002 1.479.831 26.715
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.464.287 52.422.867 10.673.270 27.692.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.464.287 52.422.867 10.673.270 27.692.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.