KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 20:36
KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.544.142 26.220.555
Dönem Karı (Zararı)
-14.157.850 -3.511.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.981.243 18.051.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.277.004 10.177.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.797 731.735
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 130.797 807.079
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.046.373 2.696.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 3.118.799 2.638.720
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -42.000 -24.700
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,13 -30.426 82.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.730.485 1.775.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -200.190 -173.688
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 3.832.338 1.938.017
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 184.278 77.571
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -85.941 -66.698
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.173.748 3.078.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -377.164 -407.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.126.858 13.299.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.057.300 -12.736.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
278.523 160.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.335.823 -12.896.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-673.854 -5.582.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-673.854 -5.582.581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.738.513 -5.499.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.113.467 36.466.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.113.467 36.466.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.214.106 -801.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.618 1.452.973
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
131.061 1.448.564
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-460.679 4.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.303.465 27.839.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -2.240.677 -1.618.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.116.080 -9.527.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -8.116.080 -9.527.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.198.893 -15.878.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.917.052 185.858.962
Kredilerden Nakit Girişleri
239.917.052 165.695.757
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
20.163.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.603.519 -188.109.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.603.519 -151.880.075
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-36.229.464
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.489.567 -1.863.956
Ödenen Temettüler
-10.000.000
Ödenen Faiz
-2.825.263 -1.938.017
Alınan Faiz
200.190 173.688
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.538.671 813.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.538.671 813.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.230.550 2.948.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.769.221 3.762.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.498 16.642.133 -18.372.631
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.683 -3.511.506 -3.504.823 -3.504.823
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 11.065 3.906.090 20.421.269 -3.511.506 41.430.377 41.430.377
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738
Transferler
-10.447.614 10.447.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-397.377 -14.157.850 -14.555.227 -14.555.227
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -430.622 3.906.090 9.973.655 -14.157.850 18.929.511 18.929.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.769.221 17.230.550
Ticari Alacaklar
79.160.311 73.147.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 45.676 324.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 79.114.635 72.823.668
Diğer Alacaklar
1.782.790 4.658.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.782.790 4.658.862
Stoklar
9 66.328.658 62.790.623
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.489.121 2.047.540
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.176.898 6.020.006
ARA TOPLAM
177.706.999 165.895.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.706.999 165.895.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 59.971.047 61.218.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.229.929 83.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.419.795 7.690.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 4.526.206 4.149.042
Diğer Duran Varlıklar
17 619.130 667.677
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.786.194 73.829.529
TOPLAM VARLIKLAR
252.493.193 239.724.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.844.479 73.156.600
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.844.479 73.156.600
Banka Kredileri
5 121.844.479 73.156.600
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
955.112 96.712
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
110.424 96.712
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 110.424 96.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
844.688 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 844.688 0
Ticari Borçlar
95.485.692 117.414.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.485.692 117.414.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.147.351 992.424
Diğer Borçlar
1.026.351 895.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,26 1.026.351 895.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
217.916 907.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 217.916 907.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
480.074 1.904.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 379.074 1.730.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 101.000 173.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 409.369 180.492
ARA TOPLAM
221.566.344 195.547.886
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.566.344 195.547.886
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
444.381 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
444.381 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 444.381
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.552.957 10.692.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 11.552.957 10.692.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.997.338 10.692.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.563.682 206.240.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.929.511 33.484.738
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.504.130 -5.504.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.504.130 -5.504.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.504.130 -5.504.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-430.622 -33.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
-430.622 -33.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.973.655 20.421.269
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.157.850 -10.447.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.929.511 33.484.738
TOPLAM KAYNAKLAR
252.493.193 239.724.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 231.419.912 243.570.088 96.204.886 79.393.717
Satışların Maliyeti
19 -197.544.636 -215.385.241 -81.113.070 -72.987.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.875.276 28.184.847 15.091.816 6.406.161
BRÜT KAR (ZARAR)
33.875.276 28.184.847 15.091.816 6.406.161
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.527.999 -11.577.299 -3.587.492 -4.077.670
Pazarlama Giderleri
20 -16.362.967 -15.752.189 -5.893.542 -5.955.154
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.125.240 -2.474.336 -332.073 -1.100.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 30.011.316 15.602.425 17.716.296 4.531.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -28.566.606 -12.298.081 -15.699.517 -2.017.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.303.780 1.685.367 7.295.488 -2.214.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.303.780 1.685.367 7.295.488 -2.214.200
Finansman Giderleri
23 -20.838.794 -5.604.241 -9.743.537 2.800.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.535.014 -3.918.874 -2.448.049 586.443
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
377.164 407.368 -120.395 87.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 377.164 407.368 -120.395 87.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.157.850 -3.511.506 -2.568.444 673.730
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.157.850 -3.511.506 -2.568.444 673.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.157.850 -3.511.506 -2.568.444 673.730
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,86000000 -0,21000000 -0,16000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-397.377 6.683 -270.287 23.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
-397.377 6.683 -270.287 23.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-397.377 6.683 -270.287 23.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.555.227 -3.504.823 -2.838.731 696.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.555.227 -3.504.823 -2.838.731 696.828http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885970


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4533 Değişim: -0,14%
Düşük 13,4530 24.01.2022 Yüksek 13,4648
Açılış: 13,4648
15,2605 Değişim: -0,07%
Düşük 15,2578 24.01.2022 Yüksek 15,3008
Açılış: 15,2716
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.