KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 20:28
KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
91.244 1.967.292 -2.058.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.251.294 5.251.294
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.227.307 9.242.351 5.251.294 37.679.060 37.679.060
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.200.479 13.200.479
Kar Payları
-5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 2.175.592 13.779.136 13.200.479 50.537.149 50.537.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.259.977 2.834.024
Dönem Karı (Zararı)
13.200.479 5.251.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.853.420 5.808.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.864.127 2.313.256
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-86.840 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -86.840 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.127.546 439.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 1.139.296 615.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.750 -6.844
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -168.637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
190.047 25.005
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -89.764 -266.277
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 141.039 366.824
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 542.698 160.046
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -403.926 -235.588
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 3.413.735 1.764.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.613.981 1.265.768
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-269.176 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -269.176 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.426.605 -6.077.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.420.542 -3.103.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.313.397 -1.442.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.141.450 -11.122.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.506.714 8.476.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.930 1.115.115
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.627.294 4.982.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.142.273 -557.687
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 0 -13.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.225.044 -1.577.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.074.610 -3.563.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
351.703 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.426.313 -3.563.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.477.585 -5.113.709
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.633.077 29.458.610
Kredilerden Nakit Girişleri
38.633.077 17.068.656
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 12.389.954
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.802.391 -33.347.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.802.391 -22.876.832
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.470.259
Ödenen Temettüler
-5.280.000 -1.155.000
Ödenen Faiz
-128.906 -366.824
Alınan Faiz
100.635 296.596
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
707.782 -5.843.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
707.782 -5.843.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.215.051 17.808.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.922.833 11.964.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.922.833 11.225.922
Ticari Alacaklar
81.456.870 58.579.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 81.456.870 58.579.026
Diğer Alacaklar
539.861 330.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 539.861 330.038
Stoklar
9 67.181.095 37.747.338
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.032.702 841.855
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.427.620 1.489.844
ARA TOPLAM
166.560.981 110.214.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.560.981 110.214.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 43.821.055 37.213.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 834.716 779.653
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 1.388.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 605.045 302.757
Diğer Duran Varlıklar
16 414.722 439.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.695.625 40.144.194
TOPLAM VARLIKLAR
212.256.606 150.358.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 26.859.805 24.603.251
Ticari Borçlar
122.357.650 70.254.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 122.357.650 70.254.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.033.567 1.521.427
Diğer Borçlar
759.654 253.521
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,26 759.654 253.521
Ertelenmiş Gelirler
15 1.426.202 2.549.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 282.434 591.209
Kısa Vadeli Karşılıklar
644.681 1.108.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 568.681 1.020.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 76.000 87.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 107.548 60.251
ARA TOPLAM
154.471.541 100.942.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.471.541 100.942.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.247.916 6.799.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.247.916 6.799.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.247.916 6.799.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.719.457 107.741.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.537.149 42.616.670
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.760.426 -3.760.426
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.760.426 -3.760.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.760.426 -3.760.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.175.592 1.227.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.779.136 9.242.351
Net Dönem Karı veya Zararı
13.200.479 10.765.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.537.149 42.616.670
TOPLAM KAYNAKLAR
212.256.606 150.358.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 164.328.360 103.515.408 86.083.780 54.979.952
Satışların Maliyeti
18 -129.763.224 -86.150.832 -67.278.123 -46.648.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.565.136 17.364.576 18.805.657 8.331.118
BRÜT KAR (ZARAR)
34.565.136 17.364.576 18.805.657 8.331.118
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.815.506 -3.474.412 -2.955.177 -1.979.158
Pazarlama Giderleri
19 -6.373.709 -4.356.421 -3.498.466 -2.433.896
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -439.233 0 -439.233 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 18.343.480 13.249.194 11.347.313 3.826.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -19.596.880 -14.097.045 -12.957.888 -4.218.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.683.288 8.685.892 10.302.206 3.525.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 269.176 269.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.952.464 8.685.892 10.571.382 3.525.857
Finansman Giderleri
23 -4.138.004 -2.168.830 -2.184.810 -732.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.814.460 6.517.062 8.386.572 2.793.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.613.981 -1.265.768 -1.757.288 -602.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.916.269 -1.372.141 -1.993.439 -630.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 302.288 106.373 236.151 27.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.200.479 5.251.294 6.629.284 2.190.619
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.200.479 5.251.294 6.629.284 2.190.619
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.200.479 5.251.294 6.629.284 2.190.619
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 25 0,80000000 0,32000000 0,40000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.200.479 5.251.294 6.629.284 2.190.619
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.200.479 5.251.294 6.629.284 2.190.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700486


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4096 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9768 Değişim: -0,01%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,76 Değişim: -0,27%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.