" />

KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2022 - 18:29
KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Transferler
34 21.879.226 -9.468.271 -12.410.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -907 6.867.661 6.866.754 6.866.754
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-900.605 900.605
Transferler
34 369.950 6.497.711 -6.867.661
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 2.206.750 1.425 9.198.065 11.406.240 11.406.240
Kar Payları
-1.432.083 -1.432.083 -1.432.083
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
7.116 7.116 7.116
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
247.978 247.978 247.978
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900 -10.761 2.206.750 518 28.830.829 26.202.866 9.198.065 71.328.267 71.328.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-551.694 -195.270
Dönem Karı (Zararı)
34 9.198.065 6.867.661
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.135.558 12.353.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 7.081.406 7.223.857
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.766.866 4.471.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 10.962 11.983
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -3.777.828 4.459.051
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
34 7.116 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 1.565.924 658.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
247.978 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.446.652 -19.416.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 42.279.219 -50.848.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -48.308.404 11.003.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 28.101.009 -28.101.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -39.312.382 39.253.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 3.793.906 9.275.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
886.971 -195.270
Ödenen Temettüler
-1.432.083 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -6.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
544.029 212.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 544.029 212.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665 17.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665 17.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.391 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 14.726 22.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 14.726 22.391
Ticari Alacaklar
8.826.309 51.105.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.826.309 51.105.528
Diğer Alacaklar
882.215 932.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 882.215 932.215
Stoklar
13 0 28.101.009
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 7.710.170 9.591.987
Diğer Dönen Varlıklar
17 50.248.221 8.000
ARA TOPLAM
67.681.641 89.761.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.681.641 89.761.130
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.080 8.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.080 8.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 5.642.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.413.316 6.438.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.842.515 56.562.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 49.842.515 56.562.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.905.911 66.009.346
TOPLAM VARLIKLAR
128.587.552 155.770.476
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
133.671 39.446.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 133.671 39.446.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 179.562 64.421
Diğer Borçlar
1.532.152 14.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 244.869 7.403
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.287.283 6.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.881.206 2.328.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 1.881.206 2.328.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.459.093 1.208.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.987.609 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.987.609 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.683.076 237.429
ARA TOPLAM
10.856.369 50.064.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.856.369 50.064.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
43.100.000 43.187.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 43.100.000 43.187.863
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.626 13.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 15.626 13.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 3.287.290 1.405.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.402.916 44.606.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.259.285 94.671.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.328.267 61.099.016
Ödenmiş Sermaye
34 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
34 -10.761 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.207.268 -907
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 2.206.750 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 518 -907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 28.830.829 29.361.484
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 26.202.866 19.988.655
Net Dönem Karı veya Zararı
34 9.198.065 6.867.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.328.267 61.099.016
TOPLAM KAYNAKLAR
128.587.552 155.770.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 966.102.975 241.905.853
Satışların Maliyeti
45 -938.491.923 -219.511.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.611.052 22.394.338
BRÜT KAR (ZARAR)
27.611.052 22.394.338
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.715.761 -1.057.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 56.298.967 1.263.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -69.153.863 -14.616.621
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.040.395 7.983.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 250.571 752.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.290.966 8.735.288
Finansman Gelirleri
51 1.106 0
Finansman Giderleri
51 -68.990 -511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.223.082 8.734.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.025.017 -1.867.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.459.093 -1.208.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.565.924 -658.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.198.065 6.867.661
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.198.065 6.867.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.198.065 6.867.661
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 1,87720000 1,40160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazan 48 1,87720000 1,40160000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.520.100 1.163
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 2.522.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -1.900 1.163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-314.775 -256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-314.775 -256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -314.775 -256
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.205.325 907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.403.390 6.868.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.403.390 6.868.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004702


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.221 Değişim: 0,78% Hacim : 87.327 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
32,9272 Değişim: -0,41%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1623 Değişim: -0,10%
Düşük 36,1084 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.617,30 Değişim: 0,12%
Düşük 2.611,64 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.