KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:41
KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 12.410.955 -12.410.955 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -3.376 45.360 41.984 41.984
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -3.376 7.482.258 41.867.881 45.360 54.274.246 54.274.246
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 6.867.661 -6.867.661 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -6.191 18.053.213 18.047.022 18.047.022
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
247.978 247.978 247.978
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -7.098 29.361.484 27.104.294 18.053.213 79.394.016 79.394.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-560.617 621
Dönem Karı (Zararı)
33 18.053.213 45.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.538.627 3.890.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 3.578.168 3.724.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 -2.054.935 4.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 2.273 4.691
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.057.208 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 2.767.416 33.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 247.978 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 128.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.152.457 -3.935.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -31.697.827 -39.243.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 987.588 603.205
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -41.284.192 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 43.350.300 34.610.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 5.491.674 95.079
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-560.617 621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
544.030 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 544.030 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.587 621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.587 621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.391 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.804 5.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.804 22.391
Ticari Alacaklar
82.803.355 51.105.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 82.803.355 51.105.528
Diğer Alacaklar
882.215 932.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 882.215 932.215
Stoklar
13 69.385.201 28.101.009
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 8.580.809 9.591.987
Diğer Dönen Varlıklar
17 81.590 8.000
ARA TOPLAM
161.738.974 89.761.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.738.974 89.761.130
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 8.080 8.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.080 8.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.676.384 6.438.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 53.202.684 56.562.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 53.202.684 56.562.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.887.148 66.009.346
TOPLAM VARLIKLAR
223.626.122 155.770.476
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
82.796.353 39.446.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 82.796.353 39.446.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 66.622 64.421
Diğer Borçlar
148.000 14.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 141.233 7.403
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.767 6.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.465.331 2.328.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 4.465.331 2.328.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 3.446.688 1.208.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.708.229 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 4.708.229 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.306.216 237.429
ARA TOPLAM
96.937.439 50.064.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.937.439 50.064.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
43.100.000 43.187.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 43.100.000 43.187.863
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.674 13.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 23.674 13.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 4.170.993 1.405.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.294.667 44.606.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.232.106 94.671.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.394.016 61.099.016
Ödenmiş Sermaye
34 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
34 -17.877 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -7.098 -907
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -7.098 -907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 29.361.484 29.361.484
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 27.104.294 19.988.655
Net Dönem Karı veya Zararı
34 18.053.213 6.867.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.394.016 61.099.016
TOPLAM KAYNAKLAR
223.626.122 155.770.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 376.528.500 38.698.241 184.177.718 18.381.086
Satışların Maliyeti
45 -363.635.152 -34.609.241 -179.699.056 -17.610.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.893.348 4.089.000 4.478.662 770.756
BRÜT KAR (ZARAR)
12.893.348 4.089.000 4.478.662 770.756
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -621.268 -3.981.415 -291.992 -1.950.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 18.422.585 52.096 15.327.590 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -6.251.904 -9.322 -1.004.890 -54
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.442.761 150.359 18.509.370 -1.180.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 250.570 0 250.570 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.693.331 150.359 18.759.940 -1.180.018
Finansman Gelirleri
51 50.700 0 50.700 0
Finansman Giderleri
51 -476.714 -71.281 -476.714 -71.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.267.317 79.078 18.333.926 -1.251.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.214.104 -33.718 -5.057.894 6.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -3.446.688 0 -2.245.914 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -2.767.416 -33.718 -2.811.980 6.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.053.213 45.360 13.276.032 -1.244.457
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.053.213 45.360 13.276.032 -1.244.457
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.053.213 45.360 13.276.032 -1.244.457
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.191 3.376 4.032 -37.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 8.255 4.328 5.556 4.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.064 -952 -1.524 -41.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -2.064 -952 -1.524 -41.463
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.191 3.376 4.032 -37.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.059.404 48.736 13.280.064 -1.281.592
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.059.404 48.736 13.280.064 -1.281.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956493


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8122 Değişim: -0,06%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3238 Değişim: 0,05%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
495,97 Değişim: -0,05%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.