KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 22:10
KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 12.410.955 -12.410.955 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 1.289.817 1.289.817 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 7.482.258 41.867.881 1.289.817 55.522.079 55.522.079
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 6.867.661 -6.867.661 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -2.159 4.777.181 4.775.022 4.775.022
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
247.978 247.978 247.978
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -3.066 29.361.484 27.104.294 4.777.181 66.122.016 66.122.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.660 1.780.379
Dönem Karı (Zararı)
33 4.777.181 1.289.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.037.797 1.918.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 1.830.271 1.877.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 4.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 4.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 -44.564 40.511
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
247.978
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
247.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.766.318 -1.427.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.406.121 -20.774.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.406.121 -20.774.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 390.437 210.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 390.437 210.011
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.536.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.738.490 19.074.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.738.490 19.074.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 1.047.339 62.429
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 1.047.339 62.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.660 1.780.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.779.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.779.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.660 718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.660 718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.391 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 71.051 5.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 71.051 22.391
Ticari Alacaklar
9 54.511.649 51.105.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 54.511.649 51.105.528
Diğer Alacaklar
11 932.898 932.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 932.898 932.215
Stoklar
13 39.637.472 28.101.009
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 9.200.867 9.591.987
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.000 8.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.000 8.000
ARA TOPLAM
104.361.937 89.761.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.361.937 89.761.130
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 8.080 8.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.080 8.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 6.288.226 6.438.412
Binalar
20 4.923.867 4.961.822
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 1.324.919 1.435.186
Mobilya ve Demirbaşlar
20 39.440 41.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 54.882.769 56.562.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 54.882.769 56.562.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.179.075 66.009.346
TOPLAM VARLIKLAR
168.541.012 155.770.476
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 46.184.543 39.446.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 46.184.543 39.446.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 118.794 64.421
Diğer Borçlar
11 125.815 14.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 104.768 7.403
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.047 6.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 2.309.153 2.328.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 2.309.153 2.328.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.200.774 1.208.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 6.765.437 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 6.765.437 6.765.437
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.233.986 237.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.233.986 237.429
ARA TOPLAM
57.938.502 50.064.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.938.502 50.064.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 43.100.000 43.187.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 43.100.000 43.187.863
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 19.957 13.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 19.957 13.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.360.537 1.405.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.480.494 44.606.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
102.418.996 94.671.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.122.016 61.099.016
Ödenmiş Sermaye
4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-17.877 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.066 -907
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-3.066 -907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.361.484 29.361.484
Yasal Yedekler
29.361.484 29.361.484
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.104.294 19.988.655
Net Dönem Karı veya Zararı
4.777.181 6.867.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.122.016 61.099.016
TOPLAM KAYNAKLAR
168.541.012 155.770.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 192.350.782 20.317.155
Satışların Maliyeti
45 -183.936.096 -16.998.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.414.686 3.318.244
BRÜT KAR (ZARAR)
8.414.686 3.318.244
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -329.276 -2.030.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 3.094.995 52.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -5.247.014 -9.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.933.391 1.330.377
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.933.391 1.330.377
Finansman Giderleri
51 -49
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.933.391 1.330.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.156.210 -40.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.200.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 44.564 -40.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.777.181 1.289.817
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.777.181 1.289.817
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.777.181 1.289.817
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.159 40.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-540 40.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-540 40.511
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.159 40.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.779.340 1.330.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.779.340 1.330.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934534


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3473 Değişim: 0,82%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3907
Açılış: 8,2798
10,1416 Değişim: 0,54%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1703
Açılış: 10,0874
494,75 Değişim: 1,15%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 495,25
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.