KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:11
KAP ***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307
Transferler
33 -4.634.735 4.634.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -22.582.795 86.463 22.496.332 12.410.955 12.410.955 12.410.955
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262
Transferler
33 21.879.226 -9.468.271 -12.410.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -907 6.867.661 6.866.754 6.866.754
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.270 56.502.841
Dönem Karı (Zararı)
33 6.867.661 12.410.955
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.353.640 1.557.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 7.223.857 4.652.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 4.471.034 1.409.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 11.983
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.459.051 1.409.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 658.749 1.864.034
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -6.369.507
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
50 -6.369.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.416.571 42.587.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -50.848.229 -157.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -50.848.229 -157.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 11.003.616 7.993.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 11.003.616 7.993.781
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -28.101.009 52.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 39.253.223 -745.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 39.253.223 -745.622
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 9.275.828 35.444.747
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 9.275.828 35.444.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-195.270 56.556.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -53.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
212.720 -56.556.635
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.490.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 212.720 175.262
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 212.720 175.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -67.221.897
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -67.221.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.450 -53.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.450 -53.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.941 58.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.391 4.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 22.391 4.941
Ticari Alacaklar
9 51.105.528 788.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 51.105.528 788.429
Diğer Alacaklar
11 932.215 5.200.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 932.215 5.200.526
Stoklar
13 28.101.009
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.617.150
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.617.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 9.591.987 6.146.993
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.000 3.575.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 8.000 3.575.885
ARA TOPLAM
89.761.130 22.333.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.761.130 22.333.924
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 8.080 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.080 3.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 6.438.412 7.154.649
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 56.562.854 63.283.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.562.854 63.283.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.009.346 73.441.187
TOPLAM VARLIKLAR
155.770.476 95.775.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 39.446.053 192.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.446.053 192.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 64.421 10.678
Diğer Borçlar
11 14.170 35.839.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.403 35.809.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.767 30.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 2.328.933 1.726.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 2.328.933 1.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.208.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 6.765.437 2.837.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 6.765.437 2.837.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 237.429 188.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 237.429 188.874
ARA TOPLAM
50.064.810 40.795.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.064.810 40.795.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 43.187.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 43.187.863
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 13.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.405.641 747.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.606.650 747.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.671.460 41.542.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.099.016 54.232.262
Ödenmiş Sermaye
4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-17.877 -17.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-907
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.361.484 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.988.655 29.456.926
Net Dönem Karı veya Zararı
6.867.661 12.410.955
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.099.016 54.232.262
TOPLAM KAYNAKLAR
155.770.476 95.775.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 241.905.853 153.303
Satışların Maliyeti
45 -219.511.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.394.338 153.303
BRÜT KAR (ZARAR)
22.394.338 153.303
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.057.781 -6.492.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.263.145 2.563.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -14.616.621 -1.464.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.983.081 -5.239.623
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 752.207 19.526.472
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.735.288 14.286.849
Finansman Giderleri
51 -511 -11.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.734.777 14.274.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.867.116 -1.864.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.208.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -658.749 -1.864.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.867.661 12.410.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.867.661 12.410.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.867.661 12.410.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
907 -22.496.332
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 -28.952.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 1.163 86.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-256 6.369.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -256 6.369.506
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
907 -22.496.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.868.568 -10.085.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.868.568 -10.085.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910102


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.