KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.03.2021 - 20:33
KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676
Yeni Bakiye
50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-211 -211
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Kar Dağıtımı
1.395 26.495 -28.790
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.395 -1.395
Diğer
27.890 -27.890
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Yeni Bakiye
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.205 260 41.588 43.053
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(17) 40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
1.301 24.710 -26.011
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.301 -1.301
Diğer
26.011 -26.011
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(18) 237.109 249.967
FAKTORİNG GELİRLERİ
( 237.109 249.967
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
152.730 198.400
İskontolu
150.406 195.948
Diğer
2.324 2.452
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.379 51.567
İskontolu
84.379 51.567
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(21) -132.167 -168.094
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-81.096 -44.770
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-48.734 -121.448
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-921
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-806
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.416 -1.070
BRÜT KAR (ZARAR)
104.942 81.873
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.876 -35.604
Personel Giderleri
-29.103 -24.648
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-574 -327
Genel İşletme Giderleri
-12.199 -10.629
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
63.066 46.269
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(20) 16.665 11.122
Bankalardan Alınan Faizler
271 212
Kambiyo İşlemleri Karı
10.831 5.084
Diğer
5.563 5.826
KARŞILIK GİDERLERİ
(22) -15.293 -13.830
Özel Karşılıklar
-15.293 -13.830
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(23) -10.808 -7.716
Kambiyo İşlemleri Zararı
-9.891 -4.350
Diğer
-917 -3.366
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
53.630 35.845
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.630 35.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -12.042 -9.834
Cari Vergi Karşılığı
-11.835 -10.640
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-207
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
41.588 26.011
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
41.588 26.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.588 26.011
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) (24) 0,46500000 0,29100000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
59.053 50.150
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
151.433 197.184
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-129.256 -160.177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(18) 84.379 51.567
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(20) 16.665 11.122
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
(6) 209 -12.974
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-30.416 -34.876
Ödenen Vergiler
-8.362 -6.952
Diğer
-25.599 5.256
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-37.950 225
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-173.362 -295.950
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.233 6.911
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
94.177 285.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-736 735
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
53.684 12.279
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.520 -9.557
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
21.103 50.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(7-8) -16.562 -30.587
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.375 6.285
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.187 -24.302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-21.960
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.854 -1.859
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.854 -23.819
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.062 2.254
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.691 437
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2-4) 6.753 2.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.588 26.011
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.465 -211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
(17) 1.465 -211
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
325 -264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-199 53
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.053 25.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(3-4) 6.753 6.753 2.674 17 2.691
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
996.412 0 996.412 837.255 0 837.255
Faktoring Alacakları
(5) 996.412 996.412 833.780 833.780
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
979.502 979.502 816.550 816.550
Diğer Faktoring Alacakları
16.910 16.910 17.230 17.230
Takipteki Alacaklar
(6) 6.886 6.886 5.963 5.963
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(6) -6.886 -6.886 -2.488 -2.488
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 102.594 102.594 87.879 87.879
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 637 637 815 815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 43.680 43.680 43.320 43.320
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 32 32
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(11) 40.718 40.718 26.078 26.078
ARA TOPLAM
1.190.794 0 1.190.794 998.053 17 998.070
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
(12) 4.047 4.047 5.422 5.422
Satış Amaçlı
4.047 4.047 5.422 5.422
VARLIKLAR TOPLAMI
1.194.841 0 1.194.841 1.003.475 17 1.003.492
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
(13) 264.866 264.866 209.687 209.687
FAKTORİNG BORÇLARI
(5) 728.409 728.409 634.232 634.232
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(14) 6.786 6.786 7.522 7.522
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.