KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.08.2020 - 18:10
KAP ***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676
Yeni Bakiye
50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267 8.988 8.721
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Kar Dağıtımı
1.455 26.435 -27.890
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.455 -1.455
Diğer
27.890 -27.890
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 12.352 -655 10.375 32.337 8.988 123.397
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Yeni Bakiye
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125 14.419 14.294
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(16) 40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
1.301 24.710 -26.011
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.301 -1.301
Diğer
26.011 -26.011
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 12.352 -724 11.616 17.107 14.419 154.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(17) 111.503 121.770
FAKTORİNG GELİRLERİ
111.503 121.770
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
78.700 100.025
İskontolu
77.946 98.705
Diğer
754 1.320
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.803 21.745
İskontolu
32.803 21.745
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(20) -62.823 -85.076
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-12.983 -23.545
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-48.734 -60.196
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-480 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -800
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-626 -535
BRÜT KAR (ZARAR)
48.680 36.694
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(18) -20.338 -17.393
Personel Giderleri
-14.287 -12.319
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-287 -16
Genel İşletme Giderleri
-5.287 -5.058
Diğer
-477
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
28.342 19.301
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(19) 6.641 5.269
Bankalardan Alınan Faizler
80 116
Kambiyo İşlemleri Karı
4.591 3.610
Diğer
1.970 1.543
KARŞILIK GİDERLERİ
(21) -12.026 -7.805
Özel Karşılıklar
-12.026 -7.805
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(22) -4.398 -4.262
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.084 -3.124
Diğer
-314 -1.138
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.559 12.503
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.559 12.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -4.140 -3.515
Cari Vergi Karşılığı
-4.393 -3.496
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-19
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.419 8.988
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
14.419 8.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.419 8.988
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) (23) 0,18000000 0,15900000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
31.919 19.395
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
78.760 100.138
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-58.640 -24.501
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(17) 32.803 21.745
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(19) 6.641 5.269
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
(6) 203 511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.819 -11.456
Ödenen Vergiler
-5.519 -2.478
Diğer
-9.510 -69.833
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-24.074 8.580
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-44.433 -110.993
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.310 -6.142
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
43.357 108.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
64
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-16.880 19.604
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-8.492 -2.488
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.845 27.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(7-8) -7.984 -4.015
Diğer
-142
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.984 -4.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 -22.398
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -22.398
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-139 1.420
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.691 437
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 2.552 1.857


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.419 8.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-125 -267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
(16) -125 -267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156 -317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 50
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.294 8.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(3-4) 2.552 2.552 2.674 17 2.691
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
869.399 869.399 837.255 837.255
Faktoring Alacakları
(5) 869.399 869.399 833.780 833.780
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
852.376 852.376 816.550 816.550
Diğer Faktoring Alacakları
17.023 17.023 17.230 17.230
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
(6) 10.358 10.358 5.963 5.963
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(6) -10.358 -10.358 -2.488 -2.488
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 94.728 94.728 87.879 87.879
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 672 672 815 815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 43.320 43.320 43.320 43.320
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 12 32 32
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(11) 30.246 30.246 26.078 26.078
ARA TOPLAM
1.040.929 1.040.929 998.053 17 998.070
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
(12) 4.483 4.483 5.422 5.422
Satış Amaçlı
4.483 4.483 5.422 5.422
VARLIKLAR TOPLAMI
1.045.412 1.045.412 1.003.475 17 1.003.492
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
(13) 196.364 196.364 209.687 209.687
FAKTORİNG BORÇLARI
(5) 677.589 677.589 634.232 634.232
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
7.586 7.586 7.522 7.522
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(15) 3.618 3.618 2.922 2.922
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.578 3.578 2.882 2.882
Diğer Karşılıklar
40 40 40 40
CARİ VERGİ BORCU
3.673 3.673 6.581 6.581
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 1.469 1.469 1.753 1.753
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(14) 343 343 319 319
ARA TOPLAM
890.642 890.642 863.016 863.016
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(16) 154.770 154.770 140.476 140.476
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 60.000 60.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.628 11.628 11.753 11.753
Kar Yedekleri
11.616 11.616 10.315 10.315
Yasal Yedekler
11.616 11.616 10.315 10.315
Kar veya Zarar
31.526 31.526
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.