KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:14
KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
86.399 148.031 234.430 73.344 115.952 189.296
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 86.399 148.031 234.430 73.344 115.952 189.296
Teminat Mektupları
86.399 148.031 234.430 73.344 115.952 189.296
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
8.795 27.484 36.279 8.851 20.856 29.707
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
77.604 120.547 198.151 64.493 95.096 159.589
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.833.264 300.212 3.133.476 2.778.059 223.556 3.001.615
EMANET KIYMETLER
88.365 8.288 96.653 16.079 6.224 22.303
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10 251 261 10 183 193
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
83.430 5.988 89.418 11.040 4.501 15.541
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
117 538 655 117 409 526
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.187 1.457 3.644 2.187 1.090 3.277
Emanet Kıymet Alanlar
2.621 54 2.675 2.725 41 2.766
REHİNLİ KIYMETLER
2.744.686 290.406 3.035.092 2.761.767 216.177 2.977.944
Menkul Kıymetler
1.046 1.054 2.100 1.046 802 1.848
Teminat Senetleri
871 136.311 137.182 871 100.050 100.921
Emtia
8 0 8 8 0 8
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.639.327 0 2.639.327 2.656.408 0 2.656.408
Diğer Rehinli Kıymetler
103.321 153.041 256.362 103.321 115.325 218.646
Rehinli Kıymet Alanlar
113 0 113 113 0 113
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
213 1.518 1.731 213 1.155 1.368
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.919.663 448.243 3.367.906 2.851.403 339.508 3.190.911


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 352.516 315.407 141.343 105.908
Kredilerden Alınan Faizler
228.862 154.611 100.237 40.050
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
51.838 82.511 17.868 24.708
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 265 0 116
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
71.403 77.784 23.054 40.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
225 0 112 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.178 77.784 22.942 40.992
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
413 236 184 42
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -238.434 -164.425 -97.987 -63.468
Mevduata Verilen Faizler
-3.639 -6.425 -1.435 -2.374
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-234.688 -157.824 -96.516 -61.044
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-107 -176 -36 -50
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
114.082 150.982 43.356 42.440
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.442 892 411 345
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.004 1.347 629 506
Gayri Nakdi Kredilerden
1.810 1.254 559 478
Diğer
194 93 70 28
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-562 -455 -218 -161
Gayri Nakdi Kredilere
-3 -3 -1 -2
Diğer
-559 -452 -217 -159
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -12.910 119 -5.982 91
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-22 99 -244 129
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-12.888 20 -5.738 -38
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 40.734 9.871 36.344 2.114
FAALİYET BRÜT KÂRI
143.348 161.864 74.129 44.990
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -138.763 -10.575 -29.558 -1.822
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-28.580 -24.721 -9.511 -8.988
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -24.473 -14.022 -14.005 -4.465
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.468 112.546 21.055 29.715
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-48.468 112.546 21.055 29.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-7 -20.784 -26.292 -11.696 -6.353
Cari Vergi Karşılığı
-16.105 -27.116 -5.315 -6.229
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.679 0 -6.381 -124
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 824 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 -69.252 86.254 9.359 23.362
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-8 -69.252 86.254 9.359 23.362
Grubun Karı (Zararı)
-69.252 86.254 9.359 23.362
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.254 86.254 0 86.254
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 86.440 -86.440 -153.674 0 -153.674
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.440 -86.440 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 0 0 -153.674 0 -153.674
Dönem Sonu Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 86.254 660.607 0 660.607
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 135.052 709.779 0 709.779
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 135.052 709.779 0 709.779
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.252 -69.252 0 -69.252
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.052 135.052 -135.052 -135.052 0 -135.052
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.052 -135.052 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.052 0 0 -135.052 0 -135.052
Dönem Sonu Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.148.500 -17.030.594 -69.252 505.475 0 505.475


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
703.332 36.825 740.157 527.195 53.673 580.868
Nakit ve Nakit Benzerleri
701.071 36.825 737.896 524.847 53.673 578.520
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 329 58 387 481 38 519
Bankalar
V-I-3 700.742 36.767 737.509 524.366 53.635 578.001
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 2.261 0 2.261 2.348 0 2.348
Devlet Borçlanma Senetleri
2.261 0 2.261 2.348 0 2.348
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-5 927.992 2.243.417 3.171.409 1.088.495 1.631.630 2.720.125
Krediler
166.435 2.243.417 2.409.852 270.605 1.631.630 1.902.235
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
759.707 0 759.707 816.041 0 816.041
Devlet Borçlanma Senetleri
759.707 0 759.707 816.041 0 816.041
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
58.279 5.679 63.958 52.595 5.679 58.274
Özel Karşılıklar (-)
-56.429 -5.679 -62.108 -50.746 -5.679 -56.425
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
83.426 0 83.426 81.824 0 81.824
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.169 0 1.169 1.078 0 1.078
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.169 0 1.169 1.078 0 1.078
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 12.644 0 12.644 17.323 0 17.323
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 26.386 19.573 45.959 22.771 14.590 37.361
VARLIKLAR TOPLAMI
1.754.949 2.299.815 4.054.764 1.738.686 1.699.893 3.438.579
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 86.224 133.038 219.262 61.952 96.411 158.363
ALINAN KREDİLER
V-II-3 0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.059 0 2.059 1.964 0 1.964
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 235.838 70.975 306.813 112.220 72.539 184.759
Genel Karşılıklar
185.859 0 185.859 52.543 0 52.543
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
21.997 0 21.997 21.024 0 21.024
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
27.982 70.975 98.957 38.653 72.539 111.192
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 7.026 0 7.026 9.174 0 9.174
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 954.301 1.959.945 2.914.246 872.259 1.437.137 2.309.396
Krediler
954.301 1.959.945 2.914.246 872.259 1.437.137 2.309.396
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
38.724 61.159 99.883 19.272 45.872 65.144
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 505.475 0 505.475 709.779 0 709.779
Ödenmiş Sermaye
460.522 0 460.522 460.522 0 460.522
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.701 0 -3.701 -3.701 0 -3.701
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
17.148.500 0 17.148.500 17.283.552 0 17.283.552
Yasal Yedekler
26.580 0 26.580 26.580 0 26.580
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
17.121.920 0 17.121.920 17.256.972 0 17.256.972
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-17.099.846 0 -17.099.846 -17.030.594 0 -17.030.594
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-17.030.594 0 -17.030.594 -17.165.646 0 -17.165.646
Dönem Net Kâr veya Zararı
-69.252 0 -69.252 135.052 0 135.052
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.829.647 2.225.117 4.054.764 1.786.620 1.651.959 3.438.579


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.252 86.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.252 86.254


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
146.812 122.286
Alınan Faizler
90.629 223.583
Ödenen Faizler
-6.809 -48.872
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.004 1.347
Elde Edilen Diğer Kazançlar
40.712 9.970
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
307 2.174
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-47.487 -33.358
Ödenen Vergiler
-18.253 -28.516
Diğer
85.709 -4.042
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
627.530 278.755
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
22 -388
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.093 369
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
543.584 161.014
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.038 -1.129
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
227 -812
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
60.334 118.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
34.494 1.051
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
774.342 401.041
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.916 41.253
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.445 -27.045
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17 1.305
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -722.428
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 789.575
Diğer
-488 -154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-616.919 -452.927
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-481.867 -299.253
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-135.052 -153.674
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.093 -369
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
155.600 -11.002
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
574.148 636.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
729.748 625.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886390


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.015 Değişim: -1,32% Hacim : 46.120 Mio.TL Son veri saati : 17:53
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3685 Değişim: -0,42%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1875 Değişim: -0,37%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
794,29 Değişim: -0,19%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.