KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2018 - 18:52
KAP ***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.650.240 82.586 7.732.826 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 43.431 82.586 126.017 0 0 0
Teminat Mektupları
43.431 82.586 126.017 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.178 14.623 23.801 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
34.253 67.963 102.216 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 7.606.809 0 7.606.809 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
7.606.809 0 7.606.809 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.606.809 0 7.606.809 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.089.466 156.310 7.245.776 0 0 0
EMANET KIYMETLER
5.021.070 4.471 5.025.541 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10 134 144 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
17.051 3.276 20.327 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
117 272 389 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.002.187 762 5.002.949 0
Emanet Kıymet Alanlar
1.705 27 1.732 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.068.183 150.752 2.218.935 0 0 0
Menkul Kıymetler
1.046 533 1.579 0
Teminat Senetleri
1.475 72.011 73.486 0
Emtia
8 0 8 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
1.962.220 0 1.962.220 0
Diğer Rehinli Kıymetler
103.321 78.208 181.529 0
Rehinli Kıymet Alanlar
113 0 113 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
213 1.087 1.300 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.739.706 238.896 14.978.602 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.374.706 135.125 1.509.831 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
554.427 135.125 689.552 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 290 29 319 0
Bankalar
V-I-3 554.137 135.096 689.233 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 2.078 0 2.078 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
2.078 0 2.078 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 818.201 0 818.201 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
818.201 0 818.201 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
KREDİLER (Net)
V-I-5 205.860 909.934 1.115.794 0 0 0
Krediler
205.712 909.934 1.115.646 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
205.712 909.934 1.115.646 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
46.719 5.576 52.295 0
Özel Karşılıklar (-)
-46.571 -5.576 -52.147 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
45.127 0 45.127 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
233 0 233 0 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
233 0 233 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 21.348 0 21.348 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 25.485 10.899 36.384 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.672.759 1.055.958 2.728.717 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 66.556 30.603 97.159 0
ALINAN KREDİLER
V-II-3 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.385 0 1.385 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 80.594 94.444 175.038 0 0 0
Genel Karşılıklar
31.157 0 31.157 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.169 0 15.169 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
34.268 94.444 128.712 0
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 6.330 0 6.330 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 867.545 879.969 1.747.514 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
867.545 879.969 1.747.514 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
20.926 37.420 58.346 0
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 642.945 0 642.945 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
460.522 0 460.522 0
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.703 0 -2.703 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
17.437.226 0 17.437.226 0 0 0
Yasal Yedekler
26.580 0 26.580 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
17.410.646 0 17.410.646 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
-17.252.100 0 -17.252.100 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-17.252.086 0 -17.252.086 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-14 0 -14 0
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.686.281 1.042.436 2.728.717 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 0 0 -576 0 0 0 0 17.525.464 -17.407.558 88.238 666.090 0 666.090
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
460.522 0 0 0 0 0 0 -576 0 0 0 0 17.525.464 -17.407.558 88.238 666.090 0 666.090
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.662 18.662 0 18.662
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.238 -88.238 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.238 -88.238 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 0 0 -576 0 0 0 0 17.525.464 -17.319.320 18.662 684.752 0 684.752
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.319.320 67.234 642.959 0 642.959
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.319.320 67.234 642.959 0 642.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -14 0 -14
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.234 67.234 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.234 67.234 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 -14 642.945 0 642.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-14
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
44.165 0
Alınan Faizler
68.971
Ödenen Faizler
-1.972
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
207
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.253
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
240
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.552
Ödenen Vergiler
-7.057
Diğer
-13.925
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-19.769 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
31.390
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.087
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-52.874
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.480
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.280
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.206
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
24.396 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-166 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-166
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
35.400 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
35.400
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.087
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.717 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
619.547
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
683.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 69.544 0
Kredilerden Alınan Faizler
29.097
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0
Bankalardan Alınan Faizler
21.942
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
18.475 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
550
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.925
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
30
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -37.088 0
Mevduata Verilen Faizler
-1.634
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-35.434
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
32.456 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
166 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
207 0
Gayri Nakdi Kredilerden
188
Diğer
19
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-41 0
Gayri Nakdi Kredilere
-1
Diğer
-40
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-8.253
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 154 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
19
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
135
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 8.234
FAALİYET BRÜT KÂRI
32.757 0
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -25.530
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -5.166
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.061 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.061 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-7 -2.075 0
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-7 -5.219
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-7 -15
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-7 3.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 -14 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-8 -14 0
Grubun Karı (Zararı)
-14
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.429 Değişim: -0,24% Hacim : 6.512 Mio.TL Son veri saati : 12:17
Düşük 1.429 21.10.2021 Yüksek 1.436
Açılış: 1.433
9,2919 Değişim: 0,87%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2949
Açılış: 9,2118
10,8347 Değişim: 0,79%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,8537
Açılış: 10,7502
533,55 Değişim: 1,09%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 533,63
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.