KAP ***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 19:31
KAP ***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BVSAN*** BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -32.419.524 44.302.219 -5.206.662 3.123.770 -6.571.143 29.060.682 62.289.342 8.660.245 70.949.587
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29.060.682 -29.060.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.658.329 5.014.408 19.539.954 160.212.691 18.394.171 178.606.862
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -32.419.524 179.960.548 -192.254 3.123.770 22.489.539 19.539.954 222.502.033 27.054.416 249.556.449
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -32.419.524 249.812.664 -4.037.958 3.123.770 22.489.439 63.353.394 332.321.885 36.309.507 368.631.392
Transferler
63.353.394 -63.353.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.290.233 43.359.327 39.069.094 607.975 39.677.069
Sermaye Arttırımı
7.600.000 7.600.000 7.600.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
214.654.746 214.654.746 214.654.746
Dönem Sonu Bakiyeler
37.600.000 214.654.746 -32.419.524 249.812.664 -8.328.191 3.123.770 85.842.933 43.359.327 593.645.725 36.917.482 630.563.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.816.512 31.204.478
Dönem Karı (Zararı)
44.056.149 17.385.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.654.584 2.626.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.740.173 1.525.073
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
311.473 -430.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
443.683 -519.840
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-132.210 89.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.791.477 -3.141.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.331.572 -3.260.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-540.095 118.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-107.999 -1.435.753
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.749.675
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.410.703 363.759
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.518.702 -3.549.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
369.618 6.109.223
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.759.326
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.759.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.631.244 11.192.783
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-158.054.839 -1.676.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.434.626 34.354.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.664.155 -1.669.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.770.471 36.024.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.521 -1.404.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.519.859 -314.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.205.380 -1.090.355
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11.784.052 -15.903.052
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11.784.052 -15.903.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-463.052.541 -139.670.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.734.339 -3.892.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.954.782 74.565.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.954.782 74.565.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.030.617 651.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.670.975 3.519.888
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.513.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.670.975 2.006.513
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
451.018.628 85.224.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.655.734 -24.577.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.655.734 -24.577.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.229.679 31.204.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.741.111
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.845.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.064.927 -9.418.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.293.697 189.564
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.293.697 189.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.358.624 -9.607.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.358.624 -9.607.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.689.558 -43.998.553
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.600.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.600.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.548.980 -43.936.559
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.548.980 -43.936.559
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.361.462 -61.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.808.119 -22.212.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.808.119 -22.212.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.665.861 130.685.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.473.980 108.473.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
122.473.980 103.665.861
Finansal Yatırımlar
158.715.531 660.692
Ticari Alacaklar
289.864.322 319.298.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
502.715 5.166.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
289.361.607 314.132.078
Diğer Alacaklar
17.050.458 16.364.937
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.745.792 11.860.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.304.666 4.504.844
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
61.100 11.845.152
Stoklar
758.656.244 295.603.703
Peşin Ödenmiş Giderler
81.150.149 22.415.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.378.685 26.762
Diğer Dönen Varlıklar
102.063.093 67.384.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
102.063.093 67.384.218
ARA TOPLAM
1.531.413.562 837.266.083
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.531.413.562 837.266.083
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.921 3.921
Maddi Duran Varlıklar
541.926.662 429.570.655
Kullanım Hakkı Varlıkları
937.294 1.109.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.002.134 21.410.047
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
5.002.134 21.410.047
Peşin Ödenmiş Giderler
59.126.743 60.208.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
606.996.754 512.302.650
TOPLAM VARLIKLAR
2.138.410.316 1.349.568.733
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.933.264 12.557.474
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.933.264 12.557.474
Banka Kredileri
32.933.264 12.214.876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
342.598
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.163.766 3.135.814
Ticari Borçlar
335.941.928 298.987.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
335.941.928 298.987.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.886.360 9.855.743
Diğer Borçlar
11.830.243 17.501.218
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.513.014 3.313.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.317.229 14.187.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
589.696.417 389.492.521
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.393.798 6.991.582
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.386.061 5.833.212
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
5.739.130 4.646.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
646.931 1.187.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.694.914 6.142.163
ARA TOPLAM
1.017.926.751 750.496.873
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.017.926.751 750.496.873
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.627.443 788.863
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.627.443 788.863
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.627.443 788.863
Ticari Borçlar
30.594.811 31.152.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30.594.811 31.152.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
397.575.761 146.761.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.200.273 23.961.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.200.273 23.961.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.922.070 27.776.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.920.358 230.440.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.507.847.109 980.937.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
593.645.725 332.321.885
Ödenmiş Sermaye
37.600.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.654.746
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-32.419.524 -32.419.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
241.484.473 245.774.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
241.484.473 245.774.706
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
249.812.664 249.812.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.328.191 -4.037.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.123.770 3.123.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.842.933 22.489.539
Net Dönem Karı veya Zararı
43.359.327 63.353.394
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.917.482 36.309.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
630.563.207 368.631.392
TOPLAM KAYNAKLAR
2.138.410.316 1.349.568.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
431.951.889 316.049.368 222.234.605 204.857.018
Satışların Maliyeti
-362.646.108 -276.529.282 -191.844.024 -181.059.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.305.781 39.520.086 30.390.581 23.797.925
BRÜT KAR (ZARAR)
69.305.781 39.520.086 30.390.581 23.797.925
Genel Yönetim Giderleri
-39.553.051 -15.011.298 -21.794.522 -7.712.656
Pazarlama Giderleri
-7.896.162 -4.419.670 -4.292.509 -2.631.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.788.710 53.579.735 15.296.406 17.604.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-51.380.652 -56.420.251 -23.297.824 -23.964.156
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.264.626 17.248.602 -3.697.868 7.093.867
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
572.013 729.811 207.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.836.639 17.978.413 -3.697.868 7.301.533
Finansman Gelirleri
159.267.819 36.102.842 134.592.278 11.659.668
Finansman Giderleri
-120.417.927 -33.929.378 -109.964.655 -15.404.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.686.531 20.151.877 20.929.755 3.556.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
369.618 -373.685 -789.939 -1.164.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.390.262 -973.263 -917.193 -473.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.759.880 599.578 127.254 -690.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.056.149 19.778.192 20.139.816 2.392.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.056.149 19.778.192 20.139.816 2.392.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
696.822 238.238 -144.564 52.610
Ana Ortaklık Payları
43.359.327 19.539.954 20.284.380 2.340.131
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.379.080 140.672.737 381.819 1.600.979
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
153.034.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.450.984 6.683.298 587.971 2.079.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.071.904 -19.044.759 -206.152 -478.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.071.904 -19.044.759 -206.152 -478.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.379.080 140.672.737 381.819 1.600.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.677.069 160.450.929 20.521.635 3.993.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
607.975 -18.155.933 155.181 -12.034
Ana Ortaklık Payları
39.069.094 178.606.862 20.366.454 4.005.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186704


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
29,0039 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2427 Değişim: 0,09%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.849,18 Değişim: -0,93%
Düşük 1.841,06 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.